पत्रकार राष्ट्रिय दबूया स्वक्वःगु तःमुँज्या

नेवाः पत्रकारिता ख्यलय् जक मखु समग्र नेवाः ख्यलय् हे नेवाः पत्रकारतय्गु राष्ट्रिय संगठन ‘नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू’या थ्व हे वइगु कात्तिक ३० गते जूवनाच्वंगु स्वक्वःगु तःमुँज्या, तःमुँज्यां ल्यइगु न्हूगु नेतृत्वनिसें भावी योजना गज्याःगु कथंया वइ धकाः नेवाः ख्यलं चिउताः तयाच्वंगु दु ।

नेपाल संवत् ११३२ य् विधिवत रुपं हे देय्न्यंकंया नेवाः पत्रकारत मुनाः राष्ट्रियस्तरया सम्मेलन यानाः नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू नीस्वनेगु नापनापं न्हूगु नेतृत्व ल्यायेगु ज्या जूगु खः । अनं लिपांनिसें निरन्तर रुपं पत्रकार दबूया ज्या न्ह्याःगु व आतकया दुने समग्र नेवाःतय्गु निंतिं हे छगू सशक्तकथंया भूमिका म्हितेफुगु ख्यः धइगु नेवाः पत्रकारिता ख्यः खः धकाः सकल नेवाःतय्सं छगू महत्वपूर्णगु पक्षया रुपय् नालाकाये धुंकूगु दु ।

नेवाः समाजय् छुं नं कथंया सन्देश थ्यंकेगु निंतिं, नेवाःतय्गु मुद्दा ल्ह्वनेगु नितिं अले नेवाःतय्गु निंतिं ज्या याइगु छगू पक्ष धइगु नेवाः पत्रकारिता ख्यः धकाः थुइकेगु याना हःगुलिं नं नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया तःमुँज्यायात कयाः सकसिनं चिउताः तइगु स्वाभाविक हे खः ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू गठन याये न्ह्यः तक नेवाः पत्रकार धइपिं नेवाः भासं पत्रकारिता याइपिं अले राज्यया प्यंगूगु अंगकथं नालातःगु खःसां समग्र पत्रकारिता ख्यलय् खास भूमिका म्हिते मफुपिं व स्वनिगलय् जक सिमित दुपिं धकाः मनूतय्सं तायेकाच्वंगु खःसा दबूया गठन लिपा आः वया नेवाः पत्रकारत धइपिं नेपाःया हे पत्रकारिता ख्यलय् नं भूमिका म्हितेफुपिं नापं नेवाःतय्गु मुद्दायात समग्र राष्ट्रया मुद्दाया रुपय् न्ह्यःने यंकेत महत्वपूर्ण भूमिका म्हितेफुपिं धकाः थुइकेगु याना हये धुंकूगु दु ।

नेवाः पत्रकारत धइपिं मात्र नेवाः भासं च्वइपिं जक मखु खस नेपाली भाषानिसें अंग्रेजी भाषां च्वइपिं अले स्वनिगः दुनेजक मखु देय्न्यंकं च्वंपिं नापं नेपाःया आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघय् नं महत्वपूर्ण भूमिका म्हितेफुपिं खः धइगु खँय् नं सुयां निगू मत मदये धुंकूगु दु ।

नेपालभाषाया न्हापांम्ह पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्ययात नेपाःया आदिवासी जनजाति ख्यलय् हे मातृभाषाया न्हापांम्ह पत्रकार खः धकाः सकलसित स्वीकार याकेगु व नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) या संस्थापक सदस्य संस्था नं खः नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू ।

थुगु संगठन धइगु नितान्त नेवाः ख्यःयापिं न्हू पुस्तायापिंसं नेतृत्व यानाच्वंगु अले राजनीतिक विचारं ब्यागलं ब्यागलं जूसां साझा मुद्दाय् मंकाः कथं न्ह्याः वनाच्वंगु नेवाः समाजया हे छगूकथं लोकतान्त्रिक विधियात नाला वनाच्वंगु प्रभावकारी ब्यावसायीक संस्था खः धइगु खँय् सुयां निगू मत दइमखु ।

नेपाःया पत्रकारतय् मंकाःगु संगठन नेपाल पत्रकार महासंघया संस्थापक सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ हे नायः खः धकाः निरन्तर रुपं सः तयेगु यानाच्वंगु, नेवाः पत्रकारयात कयाः जुइगु छुं नं कथंया विभेदया विरुद्ध संघर्ष याइगु नापं नेवाः पत्रकारतय्त माःगु इलय् ग्वहालि याइगु संस्था खः नं थ्व हे खः धकाः थुइका हयेधुंकूगु दु ।

उलि जक मखु नेवाःतय्गु मुद्दायात राष्ट्रियकरण यायेगु मामिलाय् व नेवाः अधिकारया निंतिं थ्वयाच्वंगु सः सम्बन्धित थासय् थ्यंकेगु निंतिं नं महत्वपूर्ण भूमिका म्हितेफुपिं नेवाः पत्रकारतय्गु मंकाः राष्ट्रिय संगठन नेवाः पत्रकार राष्ट्रि दबू हे खः ।

थुगु संगठन धइगु नितान्त नेवाः ख्यःयापिं न्हू पुस्तायापिंसं नेतृत्व यानाच्वंगु अले राजनीतिक विचारं ब्यागलं ब्यागलं जूसां साझा मुद्दाय् मंकाः कथं न्ह्याः वनाच्वंगु नेवाः समाजया हे छगूकथं लोकतान्त्रिक विधियात नाला वनाच्वंगु प्रभावकारी ब्यावसायीक संस्था खः धइगु खँय् सुयां निगू मत दइमखु ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू नीस्वनेगु ज्या जुसांनिसें आतकया दुने नेवाः पत्रकारिता ख्यलय् थ्यंमथ्यं छगू दर्जन धइथें नेवाः पत्रकारतय्त जक सिरपाः बीगु ज्या दँय्दसं जुयाच्वंगु दुसा नेवाः नुगः दुपिं पत्रकारत दुथ्यानाच्वंगु छगू महत्वपूर्णगु संस्था नं जुइत ताःलाःगु दु । थुगु संस्थाया तःमुँज्या अले थुगु संस्थां ज्वनीगु भावी रणनीति, कार्यनीति नापं भावी नेतृत्वया बारे नं सकल नेवाःतय् सरोकारया विषय जुइगु स्वाभाविक हे खः ।

निक्वःगु तःमुँज्याया इलय् केन्द्रीय नेतृत्वया निंतिं मू मू पदय् सहमति जुयाः नं केन्द्रीय सदस्य नापं छुं छुं पदय् चुनाव प्रक्रियापाखें ल्ययेगु ज्या जूगु खः । स्वदँया दुने नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू यक्व न्ह्यःने वने धुंकूगु, पत्रकारिता ख्यलय् थःगु सशक्त उपस्थिति क्यने धुंकूगु नापं थीथी महत्वपूर्ण ज्या याये धुंकूगुलिं न्हापाया तुलनाय् यक्व मनूतय्सं विश्वास याइगु, सहकार्य याना वनेफइगु अवस्था ब्वलंगुलिं न्हूगु नेतृत्वप्रति छगू कथं आशा याइपिं अप्वः दइगु स्वाभाविक हे खः ।

आःया इलय् नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूपाखें मातृभाषा पत्रकारिता, समावेशी पत्रकारिता, नेवाः पत्रकारतय्गु हक अधिकारया निंतिं सः थ्वयेकेगुया नापनापं नेवाःतय्गु मुद्दायात न्ह्यःने यंकेगु निंतिं नं माःकथं भूमिका म्हतेगु अले उकिया निंतिं रणनीति व कार्यनीति तयार यायेमाःगु दायित्व दु ।

सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठयात नेपाल पत्रकार महासंघया संस्थापक नायः घोषणा याकेगुनिसें यक्व हे ज्या याये ल्यंदनि । अथे हे स्थानीय सरकारंनिसें प्रदेश व केन्द्रीय सरकारलिसे तकं सहकार्य याना वनेमाःगु, समुदायलिसे सहकार्य यानाः गुकथं वनेगु धइगु हाथ्यात म्हो मजू । उकिया निंतिं योग्य, सक्षम नापं समग्र नेवाः पत्रकारतय्गु हे नेतृत्व यायेफुम्ह नेतायात ल्ययेगु नितिं फयांफत्तले सहमति याना वनेमाःगु आवश्यकता दु ।

व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह त्वःताः मूल नेतृत्वय् सहमति यानाः हे वने फत धाःसा तसकं बांलाइगु अवस्था वइ । उकिं सकल नेवाः पत्रकारतय्गु भावना कथं ज्या यायेत नं अःपुइ ।

थुगु खँय् नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया स्वक्वःगु तःमुँज्याय् ब्वति कयादीपिं पार्षदपिं नापं आःया नेतृत्वय् च्वनादीपिं सकल नेवाः पत्रकारतय्संं तसकं बांलाक व दुग्यंक बिचाः यायेमाःगु अवस्था दु । उकिया नितिं छुं कथंया आग्रह पूर्वाग्रह मतसे नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूयात मनय् तया नापं नेवाः नुगः तया न्हयाः वनेमाःगु अवस्था दु । थुगु खँय् सकल नेवाः पत्रकारतय्सं बिचाः यायेमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS