राजेश हमालयात पुत्रलाभ व समृद्धिया लहर

महानायक राजेश हमालया काय बुल । देश समृद्धिया लँय् । बुखँ ब्वने । अजू चाये । न्ह्यसः दनी । राजेश हमालया काय बुइवं देय् गथे समृद्धिया लँय् वनी ? न्ह्याइ ? राजेश हमाल जुजु मखु । जुजु खःसाला राजेश हमालया काय युवराज जुइ । राजतन्त्रय् युवराजया जन्मयात देय्या समृद्धिया सूचक खंकी । तायेकी । राजेश हमाल जुजु मखु । जुजु मखुगु जक मखु । जुजु जुइ नं फइमखु । देश्य् गणतन्त्र वयेधुंकल ।

भू.पू. जुजु ज्ञानेन्द्रं ला हाकनं जुजु जुइगु आशा यायां कायल जुइधुंकल । आशा मारे याये धुंकल । महानायक जुजु जुइगु ला सम्भव हे मदु । तर वय्कः फिल्म ख्यःया जुजु खः । महानायक । सम्राट ! मखु ! अय्सां । महानायक राजेश हमालया काय बुल । देश समृद्धिया लँय् । छाय् धाल ? छाय् नाय्खिं च्वयेकल ? राजेश हमालयात पुत्रलाभलिसे देय्या आर्थिक समृद्धिया छु स्वापू दु ? छु सरोकार ? राजेश हमालया काय दत ।

आः जाकि बछि भावं लाइगु खः ला ? तलब वृद्धि जुइगु खः ला ? नत्र आर्थिक समृद्धिया प्रमाण गुकथं अनुभव याये दइ ? याये फइ ?राजेश हमालया काय बुल । बुखँ फय्गं थें च्वं । मनूतय्त ह्वायेगु । मात्र हल्ला । हिरोतय् कलाःपिनि प्वाथय् दुगु हल्ला । गर्भाधारण जुसांनिसें हे जुइ धुंकी । ग्व ! महानायक राजेश हमालया कलातं छुं न्हूगु याःगु खँ पिहां मवः । अले अनया अनसं पुत्रलाभया बुखँ गनं वल । जादू ।

छु मन्तरया चमत्कार थें ! आकाशं कुर्का हःगु ला मखुला राजेश हमालया काय ! छत्थुं फिल्मीशैलीं राजेश हमालया काय बुइ । देय्या आर्थिक समृद्धि जुइ । शानदार बुखँ वइ । प्रचारप्रसार जुइ । तर थ्व बुखँया रहस्य छु ? न्ह्यसः कथुइ थाःगु क्वँय् थें जुइ । ल्ह्वये नं फइमखु । घुर्के नं फइमखु ।छता खँ । लुमनी । मखु । महानायक राजेश हमाल भारतया निंतिं राजदूत जुइ । न्यनागु । प्रम ओलीं थःगु भारत भ्रमणय् महानायक राजेश हमालयात नं थ्याकूगु खः ।

पिनें स्वयेबलय् छम्ह कलाकारया रुपय् । दुनें दुनें धाःसा भारतया निंतिं राजदूत यायेगु उद्देश्य खः ला ? अनुमान जुइ । हिरो राजश हमालया अबु नं छगू इलय् परराष्ट्र सेवा याःम्ह । राजदूत । परराष्ट्रविद् । परराष्ट्र सेवक, विद्या पुसां ब्वलंम्ह महानायक राजेश हमालयाके नं परराष्ट्र सेवा, संस्कार दइ । दयेमाः । कुटनीतिक चातुर्य दइ । परराष्ट्र सेवा धइगु हे कुटनीतिक क्रिडाभूमि खः । ओली प्रधानमन्त्री जुइ । महानायक राजेश हमालं ।

प्रम ओलीयात भिंतुना बीत ओलीजुया छेँय् वनी । थ्व बुखँ ब्वना ब्वना थें च्वं । लुमनी । राजेश हमाल वाम खः, मखु । मसिउ । तर वय्कः हमालजुया बधाई ज्ञापनय् कुटनैतिक हीया छुमां खः ला ? हमालजु भारतया निंतिं राजदूत जुइ ! गाइँगुइँ नं व हे कुटनीतिक शिष्टाचारया छुमांया लिच्वः खःला ? ग्व ! मसिउ ! ओलीजुया कंक्रिट राष्ट्रवादं थः गाक्कं प्रभावित जूगु दु’ महानायक राजेश हमालं छगू अन्तर्वार्तातय् धाःगु खः । लुमना वइ ।

धाये । आः । महानायक राजेश हमाल भारतया निंतिं राजदूत जुइ । हमालजुं भारतलिसेया स्वापू क्वातुकी । नेपालय् रेल हइ, जहाज न्ह्याकी । भारतलिसेया आर्थिक स्वापू क्वातुकी । नेपालय् आर्थिक समृद्धि जुइ । अले छु मानि । प्यखेरं झलमल नेपाः । मिखाया न्ह्यःने लुइ । राजेश हमाल व समृद्धि । छगः पाँय्म्वःया निपाः ख्वाःपाः थें जुइ । अय्नं । मथिंगल शान्त जुइमखु । मखु । देय्या आर्थिक समृद्धिलिसे महानायक राजेश हमालया पुत्रलाभया छु स्वापू ? थुइके फइमखु ।

छता खँ । लुमनी । मखु । महानायक राजेश हमाल भारतया निंतिं राजदूत जुइ । न्यनागु । प्रम ओलीं थःगु भारत भ्रमणय् महानायक राजेश हमालयात नं थ्याकूगु खः । पिनें स्वयेबलय् छम्ह कलाकारया रुपय् । दुनें दुनें धाःसा भारतया निंतिं राजदूत यायेगु उद्देश्य खः ला ?

सीकेत स्वये । का स्व ! खँ ला मेगु हे जुयाच्वन । राजेश हमालया गन काय बूगु खः ?महानायकया कलाःया गर्भाशय । अझ नं ह्वाग्लां फ्वाग्लां हे तिनि । पुत्रलाभया ख ँगनं वल ?! आश्चर्य ! गनं मदुगु जात्रा हाडिगामय् धाःथें ! संसारय् गनं मदुगु हल्ला नेपालय् ! ताये दइ । राजेश हमालया पुत्रलाभ वया कलाःपाखें जूगु मखु खनी । अखबारं बुइका बिउगु खनी ! पुत्र अखबारया गर्भाशयं पिहां वःम्ह खनी ।

महानायकया पुत्र थम्हं बुइकूम्ह कुलभूषण मखु खनी । राजनीतिक तिरिमय्जु लिसेया लसपसं बूम्ह खनी ।देशय् । थौं । आर्थिक समृद्धिया लहर न्ह्यानाच्वंगु दु । समृद्धिया अन्धाधुन्ध लहरया नामय् प्रधानमन्त्री ओली, महाननेता प्रचण्ड, देय्या नेतातय्सं मचातय् अभिभावक जुइगु, इमित स्कुलय् आखः ब्वंका बीगु अभियान जोडतोडं न्ह्यकाच्वंगु दु । तर व्यक्तिगत स्तरय् व्यक्ति मचातय्त स्कुलय् ब्वंका बीगु अभिभावकत्व ग्रहण यायेगु नेतातय्गु ज्याखँ गय् आर्थिक समृद्धया लहर जुइ ?

गय् समृद्धिया अभियान जुल ? मचातय् व्यक्तिगतस्तरं जिम्मेवारी कायेगु अभियान सामन्तवादी व प्रचारवादी नाटक जक खः । आर्थिक समृद्धिया लहरया नामय् आः नेतातय्सं मस्तय्त होटलय् नकाः ध्यबा पुला बीगु अभियान नं न्ह्याकी । अथे हे वसः नं म्हतिं म्हतिं दान बी । इना बी । तर थ्व अभियान राजनैतिक चातु¥याइँ जक खः । प्रचारवादी । थ्व गुगुं नं अर्थय् राज्यं न्ह्योकमाःगु सम्मानजनक संस्थागत आर्थिक समृद्धिया अभियान मखु ।

देशय् दुपिं सम्पूर्ण मचाखाचातय् ब्वनेगु नैसर्गिक अधिकार खः । थ्व अधिकारयात राज्यस्तरं पूवंकेमाः । थौं मस्तय्त अनुग्रह व कृपाया दास यायेगु आर्थिक समृद्धिया नामय् गुगु राजनीतिक कासा जुयाच्वन । व राज्यया गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाल खः । राजेश हमालं छम्ह मचायात स्कुलय् फी पुला बीगु जिम्मा काःगु जुयाच्वन । समृद्धिया लसर न्ह्याकेगु नामय् । थुकियात हे राजेश हमालया पुत्रलाभ धाःगु जुयाच्वन । राजेश हमालं मचायात स्कुलय् ध्यबा पुला बिउगुयात हे समृद्धिया लहर धाःगु जुयाच्वन । क्या समाजवाद ! क्या कमाल ! हमालया !

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS