जय नारी । छगू अभियान । मिसातय्त जुइगु अन्यायया विरोधय् । मिसातय्त समाजय् जुइगु दमन, शोषण, असुरक्षाया खिलाफय् । थ्व अभियानया नेतृ सावित्री सुवेदी । तसकं हे खुलस्त वक्ता । थःगु नुगःखँ भ्याःभचा हे मसुचुकुसे धासे फुम्ह । मय्जु सुवेदीया ‘जय नारी’ नारा, आह्वान न्यने । महाद्यःया भक्तजनतय्सं थःथः नाप लाइबलय् ‘जय शम्भो !’ धाइगु लुमनी । पुलिसतय्सं नं परस्परय् ‘जय नेपाल’ धकाः आदान प्रदान यानाच्वनी । आः मय्जु सुवेदीं नं मिसात थवंथवय् नाप लाइबलय् ‘जय नारी’ धकाः थःगु पहिचानप्रति गर्वबोध यायेमाः । आह्वान यानाच्वनी । आः धाथें नेपाःया मय्जुपिंसं मय्जु सुवेदीया आह्वानयात स्वीकार यासे थवंथवय् नाप लाइबलय् ‘जय नारी’या सः थ्वयेकाः हःसा जरुर नं प्यखेरं महिलावादी संगीत गुञ्जायमान जुयाच्वनी ।

‘महाद्यः जरुर नं महान आराध्यपुरुष खः । विश्वय् महिलावादी आन्दोलन आक्रामक धंगं न्ह्याः वसेंलि महिलावादीतय्सं विश्वया नांजाःगु अनेक धर्म पुरुषवादं ग्रस्त । द्यः पुरुष जुइ । धर्मय् देवीतय्त देवता स्वयां गौण खंकी । विश्वया अधिकतम धर्मयात महिलावादी दृष्टिं कुंखिनी । ‘जय शम्भो !’ धायेबलय् महाद्यःया खँ वइ । महाद्यः धायेबलय् द्यःतय् नं द्यः । व पुरुष खः । हाकनं महाद्यःया प्रतीक हे पुरुषलि· । अथे हे क्रिष्चियन धर्मया आराध्य देव नं पुरुष हे जुइ । धर्मय् मिसातय्त स्थान मदुगु मखु । तर पुरुष देवतय् देवीत सहयोगी जुइ । प्रधानता देव पात्रत हे जुयाच्वनी । शायद सावित्री सुवेदीं थज्याःगु हे पुरुषवादी सोचयात हाँक बियाः ‘जय नारी’ नारा घन्के यायेत स्वःगु खः ला ? मय्जु सुवेदीया उग्र खँत न्यनेबलय् थज्याःगु सम्भावनाया अनुमान यायेफु ।

मय्जु सुवेदीं विवाह प्रथाया घोर विरोध यासें विवाह प्रथां मिसातय् शोषण जुइ । पुरुषतय् दासी यानाबी । उकिं थम्हं गबलें नं विवाह मयायेगु घोषणा याइ । मिजं मिसाया वैवाहिक स्वापुतिं मिजंतय्सं मिसातय् सम्पूर्ण अधिकारयात दमन यानाबी । मिसातय् व्यक्तित्व व पहिचानयात नष्ट यानाबी । विवाह प्रथा स्वयं पुरुष शोषण अस्त्र जूगुलिं मिसातय्सं विवाह प्रथाया विरोध यायेमाः । सावित्री सुवेदीं छखे विवाह प्रथाया विरोध यानाः गबलें नं विवाह मयायेगु घोषणा याइ, तर मेखे विवाह मयाःसां मचा दयेकेगु धाःसा प्रण याइ । सावित्री सुवेदीया खँ भचा विरोधाभासपूर्ण खनेदइ । विवाह मयासे अर्थात पुरुषपाखें तापाक च्वनाः गथे मचाया मां जुइफइ ? सावित्री सुवेदीयाके छुं तन्त्रमन्त्र दु ला ? व छुं चमत्कार खः ? मय्जु सुवेदीया खँ न्यनीपिंके जिज्ञासा जुइ ? विवाह नं याये मखु, मचा नं मयः धाःगु जूसा मय्जु सुवेदीया पुरुषप्रतिया सोच छर्ल· जुइगु खः । तर मां जुइ धाःगु खं, मय्जु सुवेदीं पुरुषया अंकुशयात छुं नं छुंकथं स्वीकार याःगु खनेदु ।

खाली विवाह प्रथाया लँपु जक मय्जु सुवेदीं तिरस्कार याःगु जुइमाः । मिजंप्रति हे मय्जु सुवेदीया नफरत मखु थें च्वं ! धाथें थथे हे खःसा मय्जु सुवेदी ला ‘नये द्यः, कति लाःसिं !’ जुइ । विवाह यात कि छेँय् विचाः यायेमाली, जहान परिवार लहीमाली । अले विवाह प्रथा गनं यइ ? मिजंपाखें मचा दयेके अले याउँक याकःचा च्वने ! खः, विवाह प्रथां हइगु शोषणयात चिइके माः, तर मनू सामाजिक प्राणी खः । समाजयात हे घृणा यानां जी ला ?

खः, अथे ला थौंकन्हय् मचा दयेकेत विवाह हे यायेमाः धइगु नं मदु । घौछिया विवाह यानाः मचा दयेकीपिं नं दु । अथे हे मिजंतय् शुक्रकीट छ्यलाः मचा दयेकीपिं नं दु । शायद मय्जु सुवेदीं विवाह याये मयः, तर मचा दयेके धाःगु थज्याःगु हे उपायत लुमंकाः खः ला ? तर मय्जु सुवेदीं सीकेमाः थौंकन्हय् व्यापारया युग । दानया युग मखु । छम्ह सिनेमाया हिरोइनयात वया भाःतं ‘छंत मचा माःसा १२ लाख दां न्ह्यःने ति धाल हँ !’ भाःतं ला अथे धायेफु धासेंलि सु सु बजारया मिजं नं मचा बीत गुलि मोलतोल याइगु जुइ ? मय्जु सुवेदी अले मिजंया शोषणया मारं मुक्त जुइ फइला ? शुक्रकीटया बजारय् तसकं मोलतोल जू धाःगु न्यने दु ।
मिजंया मारं मखु, आः सुवेदीं बजाःया मार फयेमाली । विवाह प्रथाया विरोधी छम्ह पश्चिमी महिलावादीं नं धाइ विवाह प्रथा ‘मिसातय् निंतिं उपनिवेश खः । उकिं मिसातय्सं थुकियात त्वःतेमाः । बरु मचा दयेकेत मिजं मखु महिलावादी वैज्ञानिकतय्सं मिजं मदयेक मचा दयेकेगु विधि आविष्कार यायेत स्वयेमाः । जय नारी !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS