दास मानसिकता गबलय तक ?

नेकपाया दुईतिहाइया केपी ओली नेतृत्वया सरकारयात कयाः नेकपाया लम्पट नेता-कार्यकर्तात बाहेक देय्या आमनागरिक निसें नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, कलाकःमि सुं नं सन्तुष्ट मदु। राजनीतिक दलतय् ग्वाःग्वाः नेता-कार्यकर्तात दइ । अले गुलिखे नेता-कार्यकर्तातय्त बिवेकहीन, विबेकशून्यपिं धकाः नं धाइ । गुलिसिनं ला थज्याःपिं विवकेहीन नेता- कार्यकर्तातय्त थः नेताया मलद्धारयात नं हरिद्धार खंकाः पूजा याइपिं धकाः नं धायेगु याः । दलया लम्पट नेता–कतार्यकर्तातय्सं थः नेताया वा थः पक्षया नेताया ज्यायात सहि-गलत छुटे मयासे मिखा तिस्सिनाः समर्थन याइ । कार्यकर्तातय् थज्याःगु प्रबृतिं यानाः हे नेतातय्त घमण्डी, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी व अधिनायकवादया लँपुइ यंकाच्वंगु दइ । राजनीतिक दलया नेता कार्यकर्ता धइपिं दलया परिवार खः । अले परिवारया मुलिं थःगु छेँ-परिवारयात गलत लँपुइ यंकाच्वन धाःसा सकल नेता-कार्यकर्तात छथाय्च्व नाः खबरदार यायेमाः । तर नेपाःया छुं नं दलया नेता कार्यकर्तात थज्याःगु खँ हे मसिउपिं वा सिउसां बुझ पचे याइपिं जुयाच्वंगु दु ।

झीथाय्या राजनीतिक दलया नेता-कार्यकर्तातय् दुने नं गुट-उपगुट दयाच्वनी । दल छगू जूसां नेता कार्यकर्तात गुट-उपगुटय् विभाजित जुयाच्वंगु दइ । थःगु गुटया नेताया सरकार जुल धाःसा मिखा तिस्सिनाः समर्थन याइ, अले मेगु गुटया नेताया सरकार जुल धाःसा न्ह्यागु याःसां कुंखिनेगु यानाच्वंगु दइ । नेपालया हरेक राजनीतिक दल दुने जुयाच्वंगु थथे हे खः धाःसां जिउ । अथे ला दलया नेता-कार्यकर्तात थथे गुट-उपगुटय् लगे जुयाच्वंगु धइगु अथे मखु, थःथःगु राजनीतिक स्वार्थ पूवंकेत व पदया लोभं हे खः ।

थौंकन्हय् नेकपा दुने नेतातय् दथुइ ब्वलनाच्वंगु कचवंयात यदि नेकपाया सकल नेता-कार्यकर्तात छथाय् च्वनाः समाधान यायेगु कुतः याःगु खःसा थौं देशय् राजनीतिक अस्थिरता ब्वमलीगु खइ । तर सत्ताय् दुगु बल्लाःगु सरकार दयेकाच्वंगु नेकपा दुनेयापिं नेता-कार्यकर्तात नं थःथःगु गुट उपगुटया ल्यूल्यू वनाबिउबलय् देशय् तःधंगु दुर्घटना जूगु दु। छगू पक्षं मेगु पक्षयात लाक्वपाक्व म्हुतु वायेगु ला यानाच्वंगु हे जुल, थुकिं देय्यात नं तःधंगु क्षति यानाच्वंगु दु। देशय् नकतिनि वःगु संघीय गणतन्त्रयात तकं खतराय् लाकाबिउगु दु ।

राजनीतिक दलया नेता कार्यकर्ता नागरिक अगुवा बुद्धिजीवि धाःपिं पात्रतय्सं गुबलय् तक सहि व गलत निर्णय याइमखु, तबतक देशं थज्याःगु नियति भोगे याये मालाच्वनी । जबतक राजनीतिक दलया नेता-कार्यकर्तात विवेकहीन, विवेकशून्य जुयाः नेतातय् लिउ लिउ जुयाच्वनी, नेतातय्सं नयाः ल्यं दुगु चिप नये धकाः पियाच्वनी अबलय् तक थज्याःगु प्रबृति दोहोर जुयाच्वनी ।

अथेला नेता-कार्यकर्तात जक मखु गुलिखे नागरिक अगुवा धाःपिं, बुद्धिजीवि धाःपिं तक नं पक्ष-बिपक्षय् लगे जुयाबिल । संसद् भंग यायेगु ज्याय् सम्माननिय राष्ट्रपति तकं छगू गुटया पक्षय् वनाबिल । गुकिं यानाः राष्ट्रपति थेंज्याःम्ह व्यक्तिया तकं आलोचना जुल । राष्ट्रपति धयाम्ह ला देय् व जनताया जुइमाःगु खः । तर थथे मजुस राष्ट्रपति छम्ह व्यक्ति विशेषया जक राष्ट्रपति जुयाबिल । प्रधानमन्त्रीं संसद विघटनया सिफारिस यायेवं अय्क सुयां परामर्श तक हे मकासें तुरुन्त हे अनुमोदन यानाबिल । विघटन सिफारिसयात स्वीकृति हे बिइगु खःसां कानुनी अवस्था छु दु, याये जिउ, मजिउ धयागु ला थयेक परामर्श यायेमाःगु खः, उलि तकं मयासें प्रधानमन्त्रीं धायेवं तुरुन्त हे स्वीकृत यानाः चुनाव घोषणा यानाबिल ।

थ्व धयागु गरिमामय राष्ट्रपति पदयात तकं क्वह्यंकाबिउगु दु। राष्ट्रपतिया थ्व हे ज्यां देशय् राजनीतिक अस्थिरता ब्वलंका बिउगु दु। खय्त ला नेपाःया नेता धयापिं पद, शक्ति व सत्ताया लागि न्ह्याथेंज्याःगु क्वह्यंगु ज्या यायेत नं लिमचिलिपिं धकाः न्हापां निसें क्यना हे वयाच्वंगु दु। थ्व पालय्नं  राष्ट्रपति थेंज्याःम्हेस्यां तक अज्याःगु पह क्यनाबिल । पद, सत्ताया लागि देय् व जनतायात झ्वाकलयु लाकेत लमचिलिपिं धकाः आः जुयाच्वंगु घटनां नं प्रष्ट यानाबिउगु दु। सत्ता स्वार्थया लागि देशय् अस्थिरता ब्वलंकेगु ज्या नेकपाया नेतातय्स याःगु खनेदत । बिगतय् छगू दलया बहुमत मदयाः पटक पटक सरकार हिलेगु, अले देशय् राजनीतिक अस्थिरता ब्वलनीगु जुयाच्वंगु खः । थुकिं यानाः देश प्रगतिया लँपुइ न्ह्याःवने मफुत धकाः २०७४ सालया आम चुनाबय् जनतां नेकपायात बहुमत बिउगु खः । तर नेकपायात सत्ता खिचायात घ्यः पचे मजू धयागु उखान थें जुल । दुईतिहाइया बहुमत दुगु सरकारं जनताया जनमतयात ध्याचलय् वांछ्वयाः संसद बिघटन यानाबिल ।

थःगु छेँया ल्वापुं यानाः कर्किया महलय् मि तयेगु ज्या नेकपाया नेता, प्रधानमन्त्री केपी ओलीं यानाबिल, उलि जक मखसे थयात चिकुल धकाः थःगु छेँया धलिं लिकया च्याकाः मि कुइगु ज्या नापं याःगु खनेदत । थ्व हे देय्या निंतिं तःधंगु विडम्बना जुल । सत्ता स्वार्थया लागि देय्यात झ्वाकलय् थनीपिं नेतातय्सं यानाः नागरिकतय्सं दुःख सीमालाच्वन । आः निर्वाचन जुल धाःसा हाकनं थःथः हे ल्वानाः सरकारयात ज्या याके मबिल धकाः लिपा नं मध्यावधि यात धाःसा छु यायेगु ? मध्यावधि निर्वाचन जक यानाच्वनेगु ला ? ग्व बुद्धि नेतातय्के । जनतां न्यादँ सरकार चले यायेत म्यान्डेट बिउगु खः, नेकपायात बहुमत बिउग खः । अले बहुमतया सरकार दयेक दयेकं संसद भंग यायेत थ्व देय् केपी ओली व विद्या भण्डारीया बिर्ता खः ला ? थज्याःगु असंवैधानिक ज्यायात मिखा तिस्सिना समर्थन याइपिं झन हे दोषी खः ।

अथे ला थःगु स्वार्थ पूवंकेत पद व शक्तिया लागि नेतातय् लिउलिउ वनीपिं नेता-कार्यकर्तात जक मखसे नागरिक अगुवा धाःपिं बुद्धिजीवि धाःपिं नं यक्व हे खनेदु। राजनीतिक दलया नेता कार्यकर्ता नागरिक अगुवा बुद्धिजीवि धाःपिं पात्रतय्सं गुबलय् तक सहि व गलत निर्णय याइमखु, तबतक देशं थज्याःगु नियति भोगे याये मालाच्वनी । जबतक राजनीतिक दलया नेता-कार्यकर्तात विवेकहीन, विवेकशून्य जुयाः नेतातय् लिउ लिउ जुयाच्वनी, नेतातय्सं नयाः ल्यं दुगु चिप नये धकाः पियाच्वनी अबलय् तक थज्याःगु प्रबृति दोहोरे जुयाच्वनी । स्वतन्त्र मतदातातय्ग नं छुं भचा दोष दु धाःसां ज्यू । निर्वाचनय् दंम्ह उम्मेदवारयात स्वयाः मत बिइमाः, दल वा चिं स्वयाः मखु। तर झीथाय् दल व चिं स्वयां छाप तयेगु यानाच्वंगु दु। आः व्यक्ति स्वयाः मत बीगु अबस्था वयेधुंकूगु दु। थुकी आम मतदातातय्सं ध्यान बीमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS