संचार व प्रविधिया माध्यमं नेपाल संवत्

न्हूदँ हरेक दँय् वइ, वनी । दँ हिलि, तिथि मिति हिली । समुदाय् स्तरय् लसतां भिंतुना कालबिल याइ । न्हूगु जोशं न्हूदँयात लसकुस याइ । समान्यत न्हूदँ धायेवं मनूतय्सं थथे हे बिचाः याइगु खः । नेपाल संवत्या न्हूदँयात आपालं मनूतय्सं लसतापूर्वक लसकुस यानाः हनी । तर मेमेगू संवत् थें नेपाल संवत् हनेगु स्वरुप धाःसा तसकं पाः । अथे नं नेपाल संवत् सुरुवातया इतिहास, उकी दुने सुलाच्वंगु मानवता, दया व करुणां यानाः मेगू संवत् स्वयां थुकीया महत्व तःजि । छम्ह साधारण व्यक्तिं छगू सह शताब्दी न्ह्यः क्यंगु उदारता थौं तक सकल मानव जातिया निंतिं प्रेरणाया विषय खत । थुकीं यानाः नेपाल संवत् मेगू छुं नं संवत् स्वयां बिस्कं म्हसिका दुगु संवत् खः ।

संवत्या सुरुवात व संवत् न्ह्याकूगु इतिहास मेगू संवत् स्वयां पाःथें नेपाल संवत्या न्हूदँ हनेगु महत्व नं बिस्कं जू । उकीया मू कारण धाइगु थ्व केवल लसता व भिंतुना कालबिलय् जक सीमित मजू । न्हूदँ हनेगु स्वयम छगू आन्दोलनया स्वरुप जूगुलिं थ्व मेगू संवत् स्वयां बिस्कं खत । राज्य पक्षं नेपाल संवत् प्रति क्यंगु कुदृष्टिया कारणं न्हूदँ हनेगु झ्वलय् केवल लसता जक मदु, अन छगू आक्रोश नं दु। समुदाय स्तरं निरन्तर झिंछसःदँ निसें थःगु व्यवहारय् छ्यलाच्वंसां नेपाल संवत् यात सरकारं कतः व्यवहार यानातःगुलिं न्हूदँ हनेगु इलय् झी दुने उत्साह जक मखु विद्रोही स्वभाव नं खनेदइगु स्वभाविक खः ।

थुगुसि विषम परिस्थितिया हुनिं न्हापा लिपा हनावयाच्वंगु न्हूदँया स्वरुपय् हिउपाः वःगु दु । हलिंन्यंकया कोभिड-१९ महामारीया हुनिं न्हापा लिपा जुइगु भिंतुना ¥याली व सभा समारोहनिसें तुच्चा, सफू विमोचन आदि आपलं ज्या जुइफुगु अवस्था मदु । अथेखःसां गनं गनं म्हो जक मनूत मुनाः चिधंगु ज्याझ्वःया दथुइ न्हूदँ हनेगु यानामच्वंगु मखु । तर न्हूदँ हनेत नीस्वनातःगु थीथी समारोह समितिं थुगुसीया न्हूदँ संचार माध्य व सामाजिक सञ्जालपाखें यायेगु क्वःछिउगु दु । आःया परिस्थिति नापं संचारया अप्व प्रभाव दुगु इलय् थ्व निर्णय सकारात्मक जू । न्हापा लिपा सभा, सम्मेलन,¥याली नापं तुच्चा ज्याझ्वः यायेत माःगु मानवीय व आर्थिक स्रोत झीसं संचारपाखें छ्यलेफुसा थुकीं थप उपलब्धी यायेफइ ।

थौं नेपाल संवत्, शंखधर साख्वाः नापं थुगु आन्दोलनया मुद्दायात व्यापक यायेगु निंतिं थ्वहे डिजिटल मञ्च (प्लाटफर्म) यात छ्यलेगु आवश्यकता दु । सामाजिक सञ्जालय् थौंकन्हय् छुं नं विषय प्रवद्र्धन यायेगु निंतिं छ्यलीगु छगू तरिका खः, ‘इन्फ्लुएन्सर प्रवद्र्धन’ ।

संचार प्रविधि थौंकन्हय् तसकं तीव्र  गतिइ न्ह्याः वनाच्वंगु छगू माध्यम खः । थुकीयात पाय्छि कथं छ्यलेफुसा नेपाल संवत् आन्दोलनया औचित्यं अझ अप्व व्यापकता कायेफइगु अवस्था दु। नेपाल संवत्या इतिहासं निसें कयाः थुकीया प्रवत्र्तक शंखधर साख्वाः, नेपाल संवत्या महत्व व समुदाय व राज्य स्तरं यायेमाःगु जिम्मेवारीयात संचार प्रविधियापाखें व्यापक प्रचार यायेफइ । संचार क्षेत्रय् वयाच्वंगु न्हून्हूगु प्राविधिक कोण थ्व आन्दोलनया निंतिं न्हूगु उपलब्धी जुइफु। प्रिन्ट मिडियाय् लेख रचना च्वयाः, रेडियोलय् समाचार बियाः, टिभीइ अर्न्तवार्ता बियाः प्रचार प्रसार यायेगु थःगु थासय् दु। तर म्हो इलय् छक्वलं द्वलंद्वः मनूतय् दथुइ संचार प्रवाह यायेफइगु डिजिटल प्रविधियात मछ्यलेगु खःसा झीसं नेपाल संवत् या आन्दोलनयात न्ह्यःने यंकेत माःगु छगू अवसरपाखें वञ्चित जुइफु ।

थौं नेपाल संवत्, शंखधर साख्वाः नापं थुगु आन्दोलनया मुद्दायात व्यापक यायेगु निंतिं थ्वहे डिजिटल मञ्च (प्लाटफर्म) यात छ्यलेगु आवश्यकता दु । सामाजिक सञ्जालय् थौंकन्हय् छुं नं विषय प्रवद्र्धन यायेगु निंतिं छ्यलीगु छगू तरिका खः, ‘इन्फ्लुएन्सर प्रवर्द्धन’ । ‘इन्फ्लुएन्सर’ अर्थात छुं नं छगू पेशा व विषयलय् नांजाम्ह व्यक्ति सुयाः सामाजिक सञ्जालय् द्वलंद्वः वा लखौं मनूत फलोर्सत दु। अज्याःपिं व्यक्तिं याःगु छगू पोस्ट छुं ईया दुने द्वलंद्वः वा लखौं मनूतय्सं स्वयेधुंकी । अज्याःपिं व्यक्तित्वपाखें याइगु प्रवद्र्धन हे इन्फ्लुएन्सर प्रवद्र्धन खः । इन्फ्लुएन्सर जक मखु थौं कन्हय् ‘कन्टेन्ट प्रोभाइडर’ पाखें नं झीसं थज्याःगु हे प्रचार प्रसारया ज्या यायेफइ । अज्याःगु ‘कन्टेन्ट प्रोभाइडर’या अनं लखौ फलोर्सत दइ । गुकीं यानाः म्हो इलय्या दुने झीगु सन्देश आपालं मनूतय् दथुइ थ्यंकेफइ । थ्व म्हो इलय् आपालं मनूतय् दथुइ प्रभावकारी तरिकां थ्यंकेगु छगू माध्यम खः । नापं थुकीयात हे छ्यलाः झीसं नेपाल संवत् आन्दोलनया मुद्दायात व्यापक यायेगु नापं राज्ययात दवाब बीगु ज्या नं यायेजिउ ।

थौंकन्हय् मनूत तःताहाकःगु संकिपा, सिरिज वा अन्र्तवार्ता स्वयेगु स्वयां सर्ट भिडियोपाखे आर्कषित । छगूला मनूतय् जीवन शैली तसकं व्यस्त, मेगू म्हो इलय् दुने हे यक्व खँ सीकेगु चाहना । थुकीयात कःघायेगु कथं झीसं नेपाल संवत् आन्दोलनया प्रवद्र्धन यायेगु भिडियो दयेकेफइ । नेवाः भासं सर्ट भिडियो दयेकाः द्वलंद्वः मनूतय् दथुइ थ्यंकाच्वंपिं आपालं न्हूपिं कलाकारत नं दु। अज्याःपिंत नं झीसं छ्यलेफुसा थ्व आन्दोलनया बारे आः तक नं मस्यूपिनि दथुइ झीगु मुद्दा थ्यंकेत अःपुइ । ग्राफिकल स्टोरी, डिजिटल कन्टेन्ट, एनिमेशन आदि दयेकाः नं नेपाल संवत्या प्रवर्द्धन यायेफइ ।

आः वयाच्वंगु न्हूगु डिजिटल प्रविधियात झीसं छ्यलाः वनेगु वा पुलांगु शैलीया संचारयात जक छ्यलाः वनेगु धइगु मू विषय खः । थुगुसी न्हूदँयात हनेगु व प्रचार यायेगु निंतिं संचार क्षेत्र छ्यलीगु निर्णय जूगुलिं संचार प्रविधि दुने जुयावयाच्वंगु विकासक्रम नापनापं झी न्ह्याः वनेगु ह्वताः नं चूलाःगु दु । संचार प्रविधि धायेवं पुलांगु धारया जक संचार माध्य व प्रचार शैली खः धाइगु बिचाःपाखें झी मुक्त जुयाः न्हूगु प्रविधियात ज्वनाः न्ह्याःवनेमाःगु आवश्यकता दु । थज्याःगु इलय् संचार प्रविधिया क्षेत्रय् वयाच्वंगु न्हून्हूगु ‘ट्रेन्ड’यात ज्वना न्ह्याःवनेफुसा नेपाल संवत्या व्यपकता अझ तःचा जुयावनी खँय् शंका यायेथाय् मदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS