स्थानीय निकाय भ्रष्टीकरणया खतरा

भ्रष्टाचारयारीयात कारवाही यायेगु अले भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण यायेगु नाप नापं सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल निर्माण यायेगु धकाः उद्घोष यानादीम्ह प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली खःसा आःया अवस्थाय् वय्कःया हे कार्यकर्ता नापं राज्यया स्वंगू तहया सरकार मध्ये दक्ले क्वय् या सरकार अले जनतालिसे तप्यंक हे स्वापू दइगु स्थानीय तहया भ्रष्टाचारयात म्हो यायेगु ज्याय् झन झन असफल जुजुं वनाच्वंगु दु। भ्रष्टाचार मुक्त यायेगु धकाः गुगु कथं उद्घोष बर्तमान सरकारं याना च्वना व धइगु छगू कथं आःया अवस्थाय् ख्याः याना खँ ल्हायेगु अले उखान धायेगु थें जुया वनाच्वंगु दु। ब्रतमान प्रधानमन्त्री ओलीया उखान न्यन्यं हे दिक्क चायाच्वंपिं नेपाःमि जतायात आः वया संघीयता वःगु धइगु स्थानीय तहयात सरकार दयेकेगु अले जनताया छेँय् छेँय् हे सरकार थ्यंकेगु धइगु नाराया अःखः न्ह्याथाय् स्वःसां भ्रष्टाचार यायेगु अले त्वाः त्वालय् नापं फुक्क थासय् हे कमिसन नइपिं, ठेक्का काइपिं मनूत तयार यायेगु नापं ज्या याना मखु भ्वं मिलेयाना नयेगु कथंया समाज निर्माण यायेगु ज्या जकं जुयाच्वंगु मखुला धकाः न्ह्यसः तयाहःगु दु सचेत नागकिरकतय्सं । थौंया इलय् स्थानीय तहलय् जुयाच्वंगु ज्या अले जनप्रतिनिधितय्गु पहः व इमिसं बिइगु ठेक्का, ठेक्का काइपिं मनूतनिसें इमिसं दयेकीगु उपभोकता समिति नापं यानाच्वंगु ज्या स्वया अथे टिप्प्णी याइगु स्वाभाविक हे खः ।

स्थानीय तहया जनप्रतिनिधित थ्व इलय् सतक तब्या यायेगुलिइ ब्यष्ट जुयावःगु दु। न्ह्याथाय् वंसां सतक तब्या यायेगु योजना दयेकाच्वंगु दु। सतक तब्या यायेगु नितिं जनता जनताया दथुइ ल्वाकेगु कथंया उपभोक्ता समिति निर्माण यायेगु अले जनताया जग्गा कया सतक तब्या यायेगु कथंया योजना हरेक नगरपालिका व वडा वडा पतिकं जुयाच्वंगु खनेदु। सर्वोच्च अदालतं जनताया जग्गा कायेगु खःसा मुआब्जा व क्षतिपूर्ति बिइमाः धकाः गुगु कथं फैसाला यात उगु भावनाया अःखः जनता जनता ल्वाकेगु कथं मू सतकं दुने च्वंपिं मनूत व थः जःखःच्वंपिं व कार्यकर्तात मुंकाः उपभोक्ता समिति दयेकेगु अले इमित हे न्ह्यःने तया सतक तःब्या यायेगुपाखे वनाच्वंगु दु। अथे सतक तब्या यायेगु झ्वलय् ठेक्कां बिइगु बाय् उपभोक्ता समिति दयेकेगु यानाच्वंगु दु। उपभोक्ता समिति दयेकेगुलिइ जुइमाः बाय् ठेक्का बिइगुलिइ हे जुइमाः थः मनूत दुथ्याकेगु अले भ्वं मिलेयाना थःपिन्सं नं कमिसन नयेगु कथंया ज्या गुगु ज्या बैधानिक रुपं छुं हे प्रमाण मदयेक छगू कथं संस्थागत भ्रष्टाचार यायेगु ज्या जुया वनाच्वंगु दु। अथे भ्रष्टाचार यायेगु ज्या जुया वनाच्वन धकाः नागरिकतय्सं जक मखु स्वयं सरकारया सम्वन्धित निकायया प्रतिबेदनं न्वंवनाच्वंगु दु अले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगं न्ववानाच्वंगु दु ।

लिपांगु इलय् वया इमित तलब मदयेवं स्थानीय तहया जनप्रतिनिधित ठेकदारत ल्यूल्यू जुइमालीगु अवस्था अले कार्यालय च्वना निर्देशन यायेगुबिसें नं अनुगमनय् ब्यष्ट जुइगु ज्या लिपांगु इलय् खने दयावःगु दु ।

छुं दिं न्ह्यःया जक खँ खः । उच्च प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिया प्रतिवेदनय् स्थानीय तहलय् भ्रष्टाचार अप्वया वल धकाः उकियात पनेत ओली सरकारयात सुझाव बिउगु दु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगं राष्टपतियात लःल्हाःगु प्रतिवेदनय् स्थानीय तहलय् भ्रष्टाचार तसकं अप्वया वःगु धकाः उल्लेख याःगु दु। थ्व निगू प्रतिवेदन स्पष्ट रुपं क्यंगु दु कि आःया अवस्थाय् स्थानीय तहलय् भ्रताचार अप्वया वनाच्वंगु दु धकाः । सरकारया सम्वन्धित निकायपाखें हेथःपिनिगु प्रतिवेदनय् दुथ्याका राष्टपतियात लःल्हाःगुनिसें प्रधानमन्त्रीयात लःल्हाःगु प्रतिवेदनयात कया स्वल धाःसा स्पष्ट जुइगु खँय् आः तक नं सरकारं थुगु सवालय् खास हे न्वंवनाच्वंगु मदु। राजनीतिक दलया नेतातय्सं न्वंवानादीगु मदु। जनतातय्सं जक खँ तयाच्वंगु दु अले जनतां हे अनुभव यानाच्वंगु अवस्था खः ।

भ्रष्टाचार जुयाच्वंगु खँयात तकं सार्वजनिक रुपं नेतातय्सं अले सरकारं धाये मफयाच्वंगु धइगु गम्भीर विषय खः । थुगु हे तालं वन धाःसा स्थानीय तह धइगु भ्रष्टिकरण जुया वनी धकाः स्वयं स्थानीय तहया हे छुं छुं मेयरपिन्सं धायेगु यानाहःगु दु। इमिसं आःया अवस्थाय् जनप्रतिनिधितय्त तलब मदुगु खँ न्ह्यथसें ता ई तक नं जनप्रतिनिधितय्त सुविधा मन्त धाःसा इपिं ठेकदारत ल्यूल्यू वनीगु अवस्थाय् भ्रष्टिकरण जुया वनीगु खतरा दु धकाः धायेगु यानाहःगु दु। न्हापा स्थानीय तहया चुनाव जूगु अवस्थाय् थुलि तलब दइ उलि दइ धकाः लय् लय् तया चुनावय् दन अले चुनावय् त्याकल । लिपांगु इलय् वया इमित तलब मदयेवं स्थानीय तहया जनप्रतिनिधित ठेकदारत ल्यूल्यू जुइमालीगु अवस्था अले कार्यालय च्वना निर्देशन यायेगुबिसें नं अनुगमनय् ब्यष्ट जुइगु ज्या लिपांगु इलय् खने दयावःगु दु। थ्व धइगु जनप्रतिधितय्गु मिखा आः सतक तब्या यायेगु ज्या वनाच्वन धइगु स्पष्ट जू। विकास धइगु हे सतक तब्या यायेगु खः धकाः छगू जक सूत्र ज्वना न्ह्याः वनेगु ज्या यानाच्वगु दु ।

थःगु लजगा त्वःताः, थःगु उद्योगयात त्वःता अले समाजसेवा नं याये सामान्य कथं जीवन निर्वाह याये धकाः तायेका स्थानीय तहलय् दना चुनावय् त्याकूपिं स्थानीय सरकारया प्रतिनिधिपिं हे लिपांगु इलय्  वया तलब मदुगु अवस्थाय् निराश जुया ठेकदारत ल्यूल्यू वनीगु अवस्था ब्वलना वःगु खः । जनप्रतिनिधित ठेकदारया ल्यूल्यू वनीगु अवस्था अले ठेकदारत नाप जाना वनीगु अवस्थाय् इमिसं जनताया बास्तविक समस्या गुगु कथं समाधान याइ ? इमिसं जनतया ज्यासिबें नं ठेकदारयात प्राथमिकता बिइ । अले थ्व हे तालं वन धाःसा अन्ततः स्थानीय तह धइगु भ्रष्टिकरणपाखे वनीमखु धकाः सुना धायेफइ ।  उकिं आःया अवस्थाय् आली सरकारं थुगु खँय् ध्यान तयेमाः । अले सरकारं स्थानीय सरकारया जनप्रतिनिधिपिनिगु जीवन निर्वाहया नितिं गुगु कथं व्यवस्था यायेफइ उगु कथं पलह कदमि यायेमाः । सचेत नागरिकत नं सक्रिय जुया समाज हे भ्रष्टिकरणपाखे वनीगु संभावनायात पनेगु कथंया कुतः यायेमाः । मखुसा स्थानीय तह धइगु हे स्थानीय सरकार धायेगुबिसें नं ठेकदारं संचालन याइगु सरकारया रुपय् रुपान्तर जुया वनीमखु धकाः सुना धायेफइ ? थुगु खँय् राज्य पक्ष नापं सचेत नागरिक व जनप्रतिनिधित तकं गम्भीर जुया न्ह्याः वनेमाःगु आवश्यकता दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS