यल नगर निवेश पूर्वी ध्वाखा ः तेता ध्वाखा

यलया लाय्कू मनिगलं तप्यंक च्वंगु पूर्वी ध्वाखा तेता ध्वाखाया नामं मध्यकालनिसें प्रचलित जुयाच्वंगु सीदु । थन नगरं पिने छगू खुसि न्ह्यानाच्वंगु दु । बःचाधंगु । थ्वयात स्थानीय भासं तेताखुसि धाइगु खः । नगर निवासीतय् थ्व खुसिलिसे आपालं सम्बन्ध दयाच्वंगु खः । थ्व खुसि गोदावरीं जल देश जुकाः न्ह्याः वयाच्वंगु खः । थुकियात धार्मिक महत्व बियातःगु कारण दु । थ्व उत्तर बाहिनी जुयाः शंखमूल बागमतिया सहायक खुसिया रुपं नां दनाच्वंगु खँ थन न्ह्यथनेबह जू ।

थ्व खुसि पुलाः लुभु गामय् वनेथाय् लँपुइलाक छगू पुलांगु बौद्धस्मारक नं दनि । थ्वयात खुसिया हे नां क्वकयाः तेताथूर धाइगु जुयाच्वन ।
आः थ्व तेताखुसि व तेता थूर पाखे वनेगु मू लँपुइ लाःगु थ्व ध्वाखायात नं न्हापांनिसें तेताध्वाखा धयाच्वंगु खः । थ्व ध्वाखा यल नगरया त्यागल त्वालय् लानाच्वंगु दु । थ्व थाय्यात प्राचीनकालय् ‘तेग्वल’ धकाः पुलांगु अभिलेखांकन जुयाच्वंगु यक्वं उदाहरण दनि । तर, कुनू शर्माया वर्णनय् थ्वयागु चर्चा हे जुयाच्वंगु मदु ।

थ्व ध्वाखां पिनेसं च्वंगु गाःहिति थौंकन्हय् नं दनि । थनच्वंगु छधाः जक हितिं थौंकन्हय् नं लः हायाच्वंगु हे दु । हिति फुसय् च्वंगु फलेचा धाःसा थौंकन्हय् मदयेधुंकल । ध्वाखां दुने लाक्क सिथय् लँपुया पारी सिद्धिलक्ष्मीया कलात्मक देगः यथावत् दनि । थ्व ध्वाखांनिसें थनया भूसतह क्वथ्यानाच्वंगु थौंकन्हय् नं प्रत्यक्ष हे जुयाच्वंगु दु । थन ध्वाखां पिने प्वःतय् बस्ती आःतक नं दनि । थ्व ध्वाखालिसे थुगु प्वः त्वाःया नां प्रसिद्ध जुयाच्वंगु दु ।

थन निसें तेताखुसी तक हे भूसतह क्वथ्यानाच्वंगु दु । अले थ्व तेताखुसिया उपत्यकायात हे न्हापांनिसें ग्वारक्वः धाइगु जुयाच्वन ।
आः थ्व तेता ध्वाखाया अस्तित्व धाःसा यक्व न्ह्यः हे मदयेधुंकल । थन सतक पिच यानातःगुलिं तेपु ल्वहं खनेमदु । ध्वाखा हे मदयेधुंसेंलि ध्वाखा पिनेसं च्वंगु परिखा अर्थात खाइचिं मदइगु नं स्वाभाविक हे खत । थ्व ध्वाखां दुहां वनाःलि न्हापालाक गणेद्यः अथवा थान गणेश न्हापाया हे थासय् दनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS