राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चनया चूमलाःगु संयोग

न्ह्यखँ
बलिउड धयातःगु भारतया हिन्दी फिल्मख्यलय् जक मखसे भारतया हे न्हापांम्ह सुपरस्टार कथं राजेश खन्नायात कयातःगु दु । सन् १९६६÷६७ पाखे “आखरी खत” नांयागु फिल्मपाखें फिल्मख्यलय् पलाः न्ह्याकूम्ह राजेश खन्नाया न्हापांगु फिल्मं स्वकुमिया नुगः साले मफुत । उलिजक मखसे व धुंकाः पिदंगु “बहारों के सपने” नं स्वकुमिया जुगः त्याके मफ्mुुत । थुकथं फ्लप फिल्मपाखे पलाः न्ह्याकूम्ह राजेश खन्ना फिल्मय् थःगु पलाः क्वातुइ मखुत धइगु मति तयाः फिल्मख्यः त्वता वनेत तयार जूम्ह हिरो खः । तर सन् १९६९ पाखे पिहांवःगु “आराधना” फिल्मं वयागु लँपु हिलाबिल । अनं लिपा वं लिफः स्वयेम्वाःल । छगू धुंकाः मेगु याना वयागु झिंन्यागू फिल्म लगातार हिट सुपरहिट जुल । आः तक नं मेपिं सुं नं स्टारया थथे झिंन्यागू फिल्म लगातार हिट जूगु रेकर्ड मदुनि ।
राजेश खन्नाया विकल्प

सन् १९७३ तक सुनां ध्वयेमफुम्ह स्टार कथं न्हाय् धस्वाका वयाच्वंम्ह राजेश खन्नाया निंतिं व हे (१९७३) दँय् निम्ह हिरो हाथ्याः जुयाः दं वल । उकी मध्ये छम्ह “बबी” फिल्मपाखे दुहां वःम्ह ऋषि कपुर खःसा मेम्ह अमिताभ बच्चन खः । राजेश खन्नाया थें हे अमिताभ बच्चनया डेब्यु फिल्म “सात हिन्दुस्तानी” फ्लप जूगु खःसा व धुंकाः छसीकथं “रेशमा और शेरा” व “एक नजर” थेंज्याःगु फिल्म फ्लप जुइधुंकूगु अवस्था खः । थुलि फिल्मया दुने अमिताभ बच्चनया “आनन्द” नांयागु छगू फिल्म धाःसा हिट जूगु खः । तर थ्व फिल्म हिट जूगुया क्रेडिट उगु जमानाया सुपरस्टार राजेश खन्नां यंकल । राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चनं नापं म्हितूगु न्हापांगु फिल्म थ्व हे खः ।

सन् १९७३ तक थ्यंबलय् राजेश खन्नायात गुलिखे फिल्मवालातसें छम्ह घमण्डीम्ह स्टार धायेगु याना हये धुंकलसा फिल्मवाला दथुइ लोकंमह्वायेगु शुरु जुइधुंकूगु अवस्था खः । राजेश खन्नाया इमेज धइगु छम्ह मतिनामिया इमेज खःसा ऋषि कपुरं नं लभर ब्वायया इमेज ज्वनाः बलिउडय् न्हूम्ह हिरो कथं इण्ट्रि यात । मेखे तःगू फिल्म फ्लप जूगुलिं फिल्मवालातय्सं मययेकाच्वंम्ह अमिताभ बच्चनया “जंजीर” हिट जुल । हिट जक जूगु मखसे वयात एंग्री योङ्गम्यान धकाः विद्रोही हिरोया रुपय् नं थापना यानाबिल । नेवाः भासं धायेगु खःसा अमिताभ बच्चनयात तंकालिम्ह हिरो धकाः धायेमाः । थुगु हे दँय् राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चन द्गु मेगु छगू नं फिल्म पिहां वल । फिल्मया नां खः “नमक हराम” ।

थुकी राजेश खन्नाया इमेजयात ल्वयेक सेन्टिमेन्टल रोल बियातःगु खःसा अमिताभ बच्चनयात तंकालिम्ह मिजंया रुपय् न्ह्यब्वयातःगु दु । फिल्मया बाखं कथं फिल्मया अन्तय् अमिताभ बच्चन सिइमाःगु खः तर थथे सिइम्ह हिरोयात आपालं सहानुभूति दइगुलिं राजेश खन्नां जबर्जस्ती हे अन्त हिलाः थः सिइगु याकल । तर फिल्म रिलिज जूबलय् अःखः जुल । सीम्ह राजेश खन्नायात सिबें अमिताभ बच्चनयात हे आपाःसिनं ययेकल । धाथें धायेगु खःसा थनं निसें हे छम्ह स्टारया रुपय् अमिताभ बच्चनया उदय जुल, अले राजेश खन्नाया पतन शुरु जुल ।

‘नमक हराम’ धुंकाःया खँ
‘नमक हराम’ फिल्मया निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी खः । ऋषिकेश मुखर्जीयात भारतीय फिल्म ख्यलय् छम्ह ज्वःमदुम्ह निर्देशकया रुपय् कयातःगु दु । ऋषिकेश मुखर्जीं “आनन्द” धुंकाः राजेश खन्नालिसे “बाबर्ची” थेंज्याःगु बेजोड फिल्म दयेकलसा अमिताभ बच्चनलिसे “अभिमान” थेंजाःगु सशक्त फिल्म दयेकल । अनंलि राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चनयात कयाः “नमक हराम” नांयागु बेजोड फिल्म दयेकल । “नमक हराम” धुंकाः राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चन हे कयाः “सपने अपने अपने” नांयागु फिल्म दयेकेगु क्वछिना तःगु खः । उकिया लागिं निम्हं हे कलाकारं बैना यानाः दां नं कयातये धुंकूगु खः । तर “नमक हराम” फिल्मय् थःसिबें अमिताभ बच्चनया तारिफ जूबलय् राजेश खन्नां व फिल्म म्हिते माने मजुल । उगु इलय् ला व फिल्मया ज्या दित तर लिपा “सपने अपने अपने”या नां हिलाः “जुर्माना” धकाः दयेकल । राजेश खन्नाया थासय् विनोद मेहरायात काल ।

सलिम जावेदया ल्हाः
राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चन नापं मम्हितूगु थ्व न्हापांगु फिल्म खःसा थज्याःगु संजोग तःक्वःमछि दोहोरे जुल । “जंजीर” हिट जूबलय् अमिताभ बच्चनया नापनापं छज्वः फिल्म च्वमिया नां नं हिट जुल । सलिम–जावेद उमिगु नां खः । “जंजीर” सिबें न्हापा उमिसं ‘हाथी मेरे साथी’, ‘अन्दाज’ व ‘सीता और गीता’ नांयागु फिल्म नं च्वये धुंकूगु खः । थ्व स्वंगुलिं हिट फिल्म खःसा ‘हाथी मेरे साथी’ व ‘अन्दाज’या हिरो राजेश खन्ना खः । सलिम–जावेदं “सीता और गीता” फिल्मय् नं छगू रोल राजेश खन्नाया निंतिं फ्यानातःगु खः । तर हिरोइनया डबल रोल दइगु फिल्मय् थः म्हिते मखु धकाः वं फिल्म मम्हिता बिल । सलिम जावेदं यक्व हे कर यातं नं राजेश खन्ना मम्हितू ।

‘शोले’या खँ
“सीता और गीता” या निर्देशक रमेश सिप्पी खः । “अन्दाज” फिल्मया निर्देशक नं रमेश सिप्पी हे खः । रमेश सिप्पीयात छम्ह निर्देशकया रुपय् पलाः क्वातुकेगुलिइ सलिम जावेदया तःधंगु ल्हाः दु । व हे सलिम जावेदया च्वसां पिदंगु “शोले” दयेकेगु ग्वसाः जुयाच्वंबलय् छगू रोलया निंतिं राजेश खन्नायात कायेगु धकाः रमेश सिप्पीं मति तःगु खः । दकलय् न्हापां ला थुकी राजेश खन्ना व धर्मेन्द्रयात कायेगु मति तःगु खः, तर सलिम–जावेदं धर्मेन्द्रयात तंकालि हिरोया रोल फिट जुइमखु धकाः धाःबलय् उगु रोलय् अमिताभ बच्चनयात कायेगु क्वःछिउगु खः । निर्देशक रमेश सिप्पीं थथे क्वःछिउगु खःसां च्वमि सलिम–जावेदयात धाःसा थ्व खँ चित्त बुझे मजूगु जुया च्वन । “सीता और गीता”या इलय् राजेश खन्नां धोखा बिल धइगु मति तयाः राजेश खन्नायात उमिसं बाइकट हे यायेगु ग्वसाः ग्वःगु जुयाच्वन । उकिं “शोले” फिल्मय् राजेश खन्नायात मतयेगु हे निर्णय यात । थुकथं “शोले” फिल्मय धर्मेन्द्रया इन्ट्रि जुल ।

राजपूत
धर्मेन्द्र व अमिताभ बच्चनं “शोले” धुंकाः नापं नापं म्हितूगु फिल्म “राम बलराम” खः । थ्व फिल्मया डाइरेक्टर विजय आनन्द खः । व हे विजय आनन्द ग्वसाः ग्वःगु फिल्मया निंतिं धर्मेन्द्र व अमिताभ बच्चनया नापनापं राजेश खन्नायात कायेगु मति तःगु जुयाच्वन । तर अमिताभ बच्चनं “राजपुत”या निंतिं ई फ्याये मफुबलय् वयागु थासय् विनोद खन्नायात काःगु खः ।
शशी कपुर व विनोद खन्ना
निर्देशक मनमोहन देसाईं “रोटी” व “सच्चा झुठा” फिल्म राजेश खन्नायात कयाः दयेकूगु खःसा “परवरिश” फिल्मय् नं राजेश खन्नाया नापनापं अमिताभ बच्चन कायेगु मति तःगु खः । तर थन नं खँ मिले मजूबलय् विनोद खन्नायात काल । राजेश खन्ना व निर्देशक यश चोपडा नं “इत्तफाक” व “दाग” थेंज्याःगु बांलाःगु फिल्मय् नापं ज्या यायेधुंकूपिं खःसा व हे निर्देशकं “दिवार” दयेकेगु ग्वसाः ग्वःबलय् मेन रोलय् राजेश खन्नायात हे कायेगु मति तःगु खःसा मेम्ह हिरोया रुपय् अमिताभ बच्चनयात कायेगु मतितःगु खः । तर थन नं सलिम–जावेदं थ्व खँ माने मजूबलय् मेन रोलय् अमिताभ बच्चन व साइड रोलय् शशी कपुरयात काल ।

रोटी, कपडा और मकान
“रोटी, कपडा और मकान” या निर्माता निर्देशक मनोज कुमार खः । थ्व फिल्मय् मनोज कुमारं राजेश खन्ना व डिम्पलयात नापं म्हितकेगु धकाः मति तःगु खः । अमिताभ बच्चन व मनोज कुमार, धीरज कुमार थ्व फिल्मय् न्हापा हे साइन याना तये धुंकूगु जुयाच्वन । राजेश खन्ना व डिम्पल नापं म्हितेत माने जूगु खःसा फिल्मया चर्चा बांलाइ धइगु मनोज कुमारया बिचाः खः । तर राजेश खन्नां थः जहानयात फिल्मय् म्हितके माने मजू । थथे कचवं ब्वलंबलय् मनोज कुमारं उपिं निम्हेसिया थासय् शशी कपुर व जीनत अमान काल ।

धरमकांटा
“धरमकांटा” फिल्मया निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद खः । सुल्तान अहमदया “गंगा कि सौगन्ध” फिल्मय् अमिताभ बच्चन हिरो जुयाः म्हितूगु खःसा “धरमकांटा” दयेकूगु इलय् नं थ्व फिल्मय् अमिताभ बच्चनया नापनापं राज कुमार व राजेश खन्नायात कायेगु क्वःछिउगु खः । उगु इ धइगु अमिताभ बच्चतयात तसकं थिकेम्ह हिरो कथं कयातःगु इ खः । अमिताभ बच्चनं थ्व फिल्म म्हिते धकाः नं धाःगु खः । तर भारतया छम्ह सनकी कलाकार धयातःम्ह राज कुमारं अमिताभ कायेगु खःसा थःत अमिताभ बच्चनसिबें छतका सां दां अप्वः माः धकाः अडान काल । राज कुमारया खँ माने जुइ थाकुल । अथे जूबलय् अमिताभ बच्चनयात हे फिल्मं चिइकाः जितेन्द्रयात काल ।

मेमेगु फिल्म
थुकथं राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चन नापं म्हितेगु ह्वता छक्वः जक मखु तःक्वः हे चूमलाःगु दसु दु । अज्याःगु हे फिल्म “दोस्ताना” नं खः । थ्व फिल्मया निर्देशक राज खोसला खः । थ्वसिबें न्हापा निर्देशक राज खोसलां राजेश खन्ना नाप “दो रास्ते” व “प्रेम कहानी” दयेके धुंकूगु खःसा “दोस्ताना”या इलय् थुकिया च्वमि सलिम–जावेदया अडानया कारणं शत्रुघ्न सिन्हायात कायेमाःगु खः । सलिम–जावेदया फिल्म क्यारियर राजेश खन्नाया फिल्मपाखें हे शुरु जूगु खःसां उमि दथुइ ताः ई तक बाय्भू दयाच्वन तर लिपा वनाः सलिम–जावेदं राजेश खन्नाया निंतिं “जमाना” नांयागु छगू फिल्म च्वःगु दु ।

थ्व फिल्मय् धर्मेन्द्र व अमिताभ बच्चनयात म्हितकेगु ग्वसाः ग्वःगु खः, तर छुं कारणं थथे जुइमफुबलय् थुकी अमिताभया थासय् राजेश खन्नायात कायेगु खँ जुल । राजेश खन्नां साइड रोल म्हिते मखु धका अडान काःबलय् राजेश खन्नायात मेनरोल व साइड रोलय् ऋषि कपुरयात काःगु खः । थुकथं थीथी कारणं राजेश खन्ना व अमिताभ बच्चन “आनन्द” व “नमक हराम” धुंकाः नापं म्हितेगु ह्वःताः चूमलात, तर उपिं नापं फिल्मय् खनेदयेक वःगु छगू फिल्म धाःसा दु । व फिल्मया नां “नसिब” खः । अमिताभ बच्चन हिरो जूगु थ्व फिल्मया छपु म्येय् राज कपुर, धर्मेन्द्र, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोरया नापनापं राजेश खन्ना नं खनेदयेकः वःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS