पाकिस्तानय् स्पाइनल फ्ल्युड खुइपिं ज्वन

पाकिस्तानय् प्रहरीं मिस्तय् म्हं ‘स्पाइनल फ्ल्युड’ खुयाकाःगु द्वपनय् प्यम्हेसित ज्वंगु दु । थुपिं खुँतय्सं मिस्तय्त पंजाब सरकारपाखें आर्थिक ग्वाहालि कायेगु खःसा न्हापां हि जाँच यायेमाः धाइगु । अले हि लिकायेगु धकाः स्पाइनल फ्ल्युड लिकायेगु यानाच्वंगु खः । थुपिं खुँतय्सं झिंनिम्ह मिस्तय्पाखें थुकथं स्पाइनल फ्ल्युड खुयाकाःगु अनुमान यानातःगु दु, गुकी छम्ह नाबालिक मिसामचा नं लाः ।छम्ह झिंन्हय्दँया मिसायात हि लिकाये धकाः यंकाः स्पाइनल फ्ल्युड लिकाःगुलिं कमजोरी महसुस जुइवं थ्व गिरोहया बारे खँ पिहांवःगु खः ।

उमिसं पंजाब सरकारपाखें ब्याहायात बीगु क्वसः (दहेज)या फन्डपाखें ध्यबा कायेत हिया नमूना लिकायेमाः धकाः मिस्तय्त ह्ययेकीगु, अले हि लिकायेत अस्पतालया पलेसा छम्ह मिसाया छेँय् यंकाः स्पाइनल फ्ल्युड लिकायेगु यानाच्वंगु खः ।छु खँ स्पाइनल फ्ल्युड स्पाइनल फ्ल्युड छगू पारदर्शी द्रव्य खः, गुगु न्ह्यपु व जन्हुफाःया क्वँय्या प्यखेरं दइ । थुकिं छुं नं कथंया चोटपाखें बचे यायेत ग्वाहालि याइ । थुकियात स्पाइनल नलीइ मुलुं सुयाः लिकायेफइ । सामान्यतः थ्व छुुं परीक्षण यायेमाःसा हे जक लिकाइगु खः । तर आः स्पाइनल फ्ल्यु खुयाकाःपिंसं थुकियात छुकि छ्यलेगु निंतिं लिकाःगु खः धयागु धाःसा सीकेमफुनि । बजारय् थ्व छुयात, सुयात मी धयागु नं प्रहरीं सिइकेमफुनि । थ्व बारे छानविन यायेत सरकारं छगू कमिटी हे गठन याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS