गुगलय् कम्युनिष्ट सामग्री अप्वः ?

येँ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पं थौंकन्हय् गुगल चायेकीबलय् उकी कम्युनिष्टतय्गु सामग्री अप्वः वयाच्वन धकाः द्वपं बियादीगु दु । लिसें वय्कलं थुकिया बारे ह्वाइट हाउसं छानबिन यायेगु ख्याच्वः समेत बियादीगु दु । वय्कलं बियादीगु थ्व द्वपं छुकी आधारित खः धइगु खँ सी मदुनिसां स्वयम् राष्ट्रपति ट्रम्पलिसे सतीगु ब्लगं गुगुलया सामग्री अनुसन्धान यानाः पिकाःगु छगू नतिजाय् आधारित जू धाःगु दु ।

उखे गुगलं धाःसा राष्ट्रपति ट्रम्पया थ्व द्वपंया खण्डन याःगु दु । गुगलं गबलें राजनीतिक एजेण्डा ज्वनाः छुं नं ज्या याःगु मदु व याइ नं मखु धासें राष्ट्रपति ट्रम्पं बियादीगु द्वपंया छुं नं आधार मदु धकाः धाःगु दु । राष्ट्रपति ट्रम्पं धाःसा गुगल जक मखु फेसबुक व ट्विटरय् तकं वामपन्थीतय्गु यक्व सामग्री वयाच्वन धकाः नं आलोचना यानादीगु दु ।

गुगलं थःगु सर्च इन्जिनय् मनूतय्सं सर्च याइबलय् छु छु सर्चयात यक्व थाय् बीगु धकाः निर्धारण नं यायेगु ज्या याइ । तर उकी वामपन्थीतय् सामग्रीयात अप्वः थाय् बीगु ज्या धाःसा मजूगु खँ धाःगु दु । गुगलं नं थःपिंसं छुं नं सामग्री छ्वयेबलय् उकी राजनीतिक एजेण्डाया रुपय् छुं नं सामग्री छ्वयेगु मयानागु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS