मई दिवस हनाया सार्थकता

१३० क्वःगु अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस संसार न्यंकं छक्वलं म्हिगः हन । थ्व लसताय् संसार न्यंकंया मजदुरतय्त थीथी कथं भिन्तुना कालबिल नं जुल । ‘संसारया मजदुरत छप्पँ जु’ धइगु कम्युनिष्ट घोषणापत्रय् उल्लेख जुयाच्वंगु वाक्यांशयात आत्मसात यानाः विश्वन्यंकं १३० क्वःगु मजदुर दिवस थीथी कथं हनेगु यानाच्वंगु दु ।

तर विश्वय् च्वंपिं मजदुरतय्सं धाःसा थौं तकं न्हिच्छिं ज्या सनाः नं छछाः नयेत तसकं थाकुयाच्वंगु स्थिति दु । थ्व ज्या याना नइपिं मजदुरतय्गु निंतिं धाःसा वर्तमान सरकारं घर न घाटया स्थिति यानाच्वंगु दु । चिचीधंगु व्यापार व्यवसाय व उद्योग याना नइपिं जनतां थौं न्हिच्छि ज्या याना नं नयेत, त्वनेत व थः मस्तय्त आखः ब्वंकेत धाये थेंज्याःगु स्कुलय् तयेफुगु मदुनि ।

थ्व व थज्याःगु गुलिं कमी कमजोरीया निराकरण यायेत अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस हनेमाःगु खः ।सन् १८८६ सालय् अमेरिकाया शिकागो शहरय् च्याघौ ज्या व ज्याला अप्वयेकेमाःगु माग यानाः मजदुरतय्सं हडताल याःगु खः । उकिं मई १ तारेख न्हापांगु दिं पीद्वः, सातिकुन्हु चय्द्वः व वयां लिपा ला लखौं मजदुरत सतकय् कुहां वःगु खः ।

प्रहरीं स्वन्हुकुन्हु गोली प्रहार यानाः न्याम्ह मजदुरया ज्यान कालसा न्यय्म्ह स्वयां अप्वः मजदुरतय्त घाःपाः याना बिल । उकिया विरुद्ध थीथी शहरय् नं आन्दोलन न्यना वन । वयां लिपा प्रहरीं दमन नं सुरु याना हल । मजदुरतय्त दमन यायेगु त्वह दयेकेत सरकारं बम प्रहार यानाः अन्धाधुन्द गोली कयेकाः कयौं मजदुरतय्गु हत्या यात ।

नापं मजदुर आन्दोलन झन् झन् हे चर्के जुजुं वन । लिपा मजदुरतय्गु माग पूवंकेत सरकार बाध्य जुल । उगु दिंया लुमन्तिइ फ्रान्सया राजधानी प्यारिसय् वयां लिपाया दिं सन् १८८९ सालं च्वंगु मजदुरतय् मुँज्यां वयां लिपाया सालंनिसें प्रत्येक दँय् १ मईयात अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस कथं हनेगु ज्या याना यंकल ।

थज्याःगु स्थितिइ थीथी कथं मजदुरतय्त उचित ज्याला मबिसे खालि ज्या हे जक याकीगु थीथी औद्योगिक प्रतिष्ठानयात कारवाही यायेगु व्यवस्था यानाः मजदुर दिवस हनेमाःगु खनेदु ।

मजदुर आन्दोलन खनाः ग्याःम्ह सरकारं बाध्य जुयाः अबले ८ घण्टा ज्या व ज्याला बढे यायेगु क्वःछित । उकिं दँय्दसं मई १ तारेखकुन्हु विश्वन्यंकं हे श्रमिक दिवस वा मजदुर दिवस हनेगु यात । थथे अन्यायया विरोधय् न्याय प्राप्त जूगु लसताय् न्यायेकूगु थ्व मई दिवस आः विश्व न्यंकं हे सभा, गोष्ठी व जुलुस यानाः हनाच्वंगु दु ।

नेपालय् नं २०४६ साल लिपा दिवस न्यायेकेगु यानाच्वंगु दु । आः नं अन्यायया बिरोध यानाः मई दिवस हनेगु याये फत धाःसा तमाम नेपाःया मजदुर जनतायात ध्वाथुइकेमाःगु दु । तर गुलिं प्रजातन्त्र मदुगु राष्ट्रय् आः नं मजदुर दिवस माने याःगु सातिकुन्हुनिसें थीथी कथंया दुर्घटना व हत्या हिंसाया समाचार वइगु क्रम नं जारी जुयाच्वंगु दु ।

प्रहरी दमन, पक्राऊ व हत्या तकं जूगु समाचार पंचायती कालय् व लिपा तकं झीथाय् नं वयेगु मयाःगु मखु । प्रजातन्त्र व गणतन्त्र वयेधुंकूगु देय् नेपालय् नं आः तकं वर्गं स्वतन्त्र रुपं थःगु अधिकार कायम यायेफुगु मदुनि । मजदुर नेता धइकथं प्रतिष्ठा कमे याःपिं गुलिं मनूत प्रधानमन्त्री व मन्त्री नं जुल ।

तर जनता वा मजदुर वर्गं धाःसा छुं नं कथंया राहतया अनुभूति यायेफुगु मदुनि । सामान्य मनूत आः नं छछाः नयेगु निंतिं न्हिच्छिं भ्वभ्वलु ज्या यायेत तयार जुइमाःगु अवस्था दु । मजदुर वर्गया लागिं धकाः चायेकूगु गुलिं संगठनं मालिकलिसें जानाः कमिशन नयेगु, तस्कर व भ्रष्टाचार यायेगु व मजदुर सु व मालिक सु धइगु हे सीमदइगु कथं ज्या यायेगु यानाच्वंगु दु ।

मजदुर नेता कथं बिराटनगर जूट मिलय् आन्दोलन याना वःम्ह धाःम्ह गिरिजाप्रसाद कोइराला देय्या प्रधानमन्त्री जुल । तर जनतायात छु दत ? आः नं कम्युनिष्ट पार्टीया नेतृत्वय् सरकार चले जुयाच्वंगु दु । तर मजदुर वर्गं थःपिंत सुखद जीवनया अनुभूति याये खनाच्वंगु मदु । मजदुर हे धाये माःपिं बौद्धिक मजदुर शिक्षकतय्त सरकारं वाय्त्यः फ्वाय्त्यः यानाच्वन ।

भृकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना व भक्तपुर इँटा टाइल कारखाना थेंज्याःगु राष्ट्रिय गौरवया कारखानात कौया भाः तयाः व्यक्तियात मियाः नयेधुंकूगु दु । थज्याःगु अवस्थाय् देय् बचे यायेत व उद्योगया विकास यायेत नं आः नेपाली जनता स्वयमं औद्योगिक विकास यायेगु स्वयेमाः ।

उद्योगया विकास बिना देय्या विकास नं सम्भव मदु । थ्व इलय् थीथी थासय् चले जुयाच्वंगु उद्योगयात सरकारं थःगु हे मातहतय् चले यानाः उन्नति याना वनेमाःगु खनेदु । तर थ्व ज्याय् वर्तमान सरकार लिपा लानाच्वंगु खनेदु । थ्व जूगु मू कारण धइगु व्यक्तियात सरकारया स्वामित्वय् चले जुयाच्वंगु प्रतिष्ठानत लःल्हाःगुलिं हे खः ।

झी नेपाःमि छप्पँ छधी जुयाः सामान्य जनताया लागिं ज्या यायेगु व सेवा प्रदान यायेगु अवसर चूलाकेगु खत धाःसा अवश्य नं नेपाली नेपालीतय् सेवा यायेफइ । थथे याये फत धाःसा हे जक नेपालीं नेपालीया भलो यानाः मजदुर व किसान जनतां स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन हनेगु उपाय लुइके फइ ।

थःथिति व थः मनू मदयेकं जागिर तकं नये मदइगु व योग्यता कथं ज्या व ज्या कथंया ज्याला मदइगु स्थितिइ फुक्कं मजदुरतय् निंतिं बराबरी ज्याला दइगु खँ कना जुइगु धइगु होहल्ला हे जक धायेछिं । बौद्धिक ज्या व श्रम यायेगु ज्याय् आपालं आपाः भेद जूतले नं थन समानता व न्यायया खँ ल्हायेगु वाहियात हे खः ।

थज्याःगु अन्यौलया घडीइ सुचं बियाः ज्यां लिकायेगु, कारवाही यायेगु व मजदुरतय्गु माग तलब अप्वयेकेगु स्वयां मजदुरया ज्याला हे थुलि उलि मधासे वा न्यूनतम १४,५००÷– तका वा न्हिं न्यासः दयेमाःगु थःपिंसं हे दयेकूगु ऐनयात सरकारं उल्लंघन यानाच्वंगु दु । थज्याःगु स्थितिइ थीथी कथं मजदुरतय्त उचित ज्याला मबिसे खालि ज्या हे जक याकीगु थीथी औद्योगिक प्रतिष्ठानयात कारवाही यायेगु व्यवस्था यानाः मजदुर दिवस हनेमाःगु खनेदु ।

मेबलय् स्वयां छुं भचा चाःहिलेगु अवसर दुपिं मजदुर वर्गं मजदुर दिवस वा मे दिवसयात लुमंकेबहः याये कथं व्यवस्था जुल धाःसा हे जक थ्व दिं भिंगु दिं थें च्वनी । मखुत धाःसा सरकारं भ्रष्टाचारीतय्त कारवाही यानागु दु, लुँया तस्करीतय्त ज्वनेत स्वयाच्वनागु धाधां थः हे मूपाहां जुयाः सरकारया मन्त्री व प्रधानमन्त्री लगायतं मई दिवस हंथें थ्व दिन खाली क्यने थें जक जूवनेफु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS