स्थानीय पाठ्यक्रमया अध्यापन

न्हूगु शैक्षिक सत्र सुरु जूगु दु । थीथी कथं अभिभावकतय्सं विद्यार्थी भर्ना यायेगु क्रम जारी हे जुयाच्वंगु दु । थ्व झ्वलय् न्हूगु शैक्षिक सत्रय् आः स्थानीय पाठ्यक्रम लागू यायेगु खँ नं थःगु हे कथं न्ह्यःने वनाच्वंगु दु । थ्व शैक्षिक सत्रय् स्वनिगः दुने दकलय् न्हापां ख्वप नगरपालिकां स्थानीय रुपं तयार याःगु स्थानीय पाठ्यक्रमयात लागू यानाः नमूना ज्या यानाक्यंगु दु ।

वंगु दँय् छुं भचा लिपा लाःसां स्थानीय पाठ्यक्रम तयार यानाः कक्षा १ व ६ कक्षाय् स्थानीय पाठ्यक्रम लागू याःगु ख्वप नगरपालिकां आः थुगुसी थप २ कक्षा व ७ कक्षाय् नं स्थानीय पाठ्यक्रम लाःगु याःगु दु । थथे हे १ कक्षानिसें १० कक्षा थ्यंक हे स्थानीय पाठ्यक्रम लागु यानाः व्यवस्थित रुपं पठनपाठन याकेगु ख्वप नगरपालिकां योजना दयेकूगु दु ।

वर्तमान इलय् फुक्क हे देसं स्थानीय पाठ्यक्रमयात बः बियाः वयाच्वंगु दु । थ्व झ्वलय् २०७४ सालं निर्वाचित जनप्रतिनिधितय्सं संघीयताया बः कयाः स्थानीय पाठ्यक्रम तयार यानाः ब्वंके फइगु सुविधा दयेवं ख्वपय् थ्व ज्या सम्भव जूवंगु खः ।झीथाय् थीथी कथंया सञ्चार माध्यम व नेटवर्किङ बल्लाना वनाच्वंगु कारणं राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाया विकास जुयाच्वंगु दु ।

अथे खःसां थ्व इलय् स्थानीय ज्ञान मंत धाःसा मनूया चौतर्फी विकास सम्भव जुइमखु । थौं विश्वव्यापी रुपं स्थानीय पाठ्यक्रमयात विशेष रुपं बः बियाहःगु कारण नं थ्व हे खः । स्थानीय ज्ञान, शीप व अध्ययनयात शुक्ष्म अध्ययनया विषय दयेकाः मनूतय्त रोजगार यायेफइगु आपालं आधार तयार जुयाच्वनी ।

थनया खानी, उत्पादन, बितरण व मेहनती जनताया शीपयात ध्यानय् तयाः स्वयेगु खःसा थाय् थासय् छगू छगू उत्पादन, छगू छगू विशेषता खने दयाच्वं । थ्व आःया जक खँ मखु । जुजु धौया लागिं ख्वप देय् ताः ई निसें हे नां जाः । चाकूया निंतिं तोखा यक्वः हे प्रसिद्ध । करुवाया लागिं पाल्पा, चुपीया लागिं खोटाङ अले ढाकाया निंतिं पाल्पा देय् उलि हे नां चले जू ।

थ्व स्थानीय शीप, ज्ञान व उद्योगया विशेषता खः । स्थानीय पाठ्यसामग्री मदुगु कारणं स्थानीय पाठ्यक्रम तयार जूसां शिक्षक शिक्षिकातय्त छु स्वयाः ब्वंकेगु धइगु समस्या दु । तर थःपिंसं हे व्यवहारिक रुपं कमे यानागु ज्ञान, शीप व दखलता हे स्थानीय पाठ्यक्रम सरह जूगु ल्याखं थ्वहे आधार खः ।

ख्वपया तलेजु, नवदुर्गा व थीथी बहाःबहीया बारे अलग अलग सहायक सामग्री सहित पाठ्यक्रम तयार याये फत धाःसा झीगु पुर्खां दयेकूगु सम्पत्ति झीगु कला व संस्कृति धइगु ख्वप नगरपालिकाया नारा अझ सार्थक जुइगु खनेदु ।

स्थानीय शिक्षा प्रदान यायेगु लागिं पाठ्यक्रम स्वयां नं पाठ्यसामग्री हे दक्कलय् महत्वपूर्ण खँ खः । पाठ्यक्रम स्वयाः ब्वंकेगु स्वयां नं अभ्यास व साधना यानाः सयेकेगु हे स्थानीय ज्ञान प्राप्त यायेगु उचित उपाय खः । थन हे उपलब्ध न्यय्न्यापा झ्याः, न्यातापौ, लुँ ध्वाखाया बारे सफुतिइ छुं उल्लेख याना च्वनेगु स्वयां स्थलगत निरीक्षण याकाः अध्यापकं उकिया बारे अन हे ब्याख्या बयान याना क्यनेगु जुल धाःसा व थेंज्याःगु बांलाःगु व भिंगु शिक्षा छु हे जुइफइ ?

पाठ्यक्रमया आधारय् जक ब्वंकेगु यात धाःसा समग्र विकास जुइ फइमखु । बृहत ज्ञान दुम्ह स्थानीय शिक्षकयात हे उगु विषयया शिक्षक वा शिक्षिका दयेकाः ब्वंके बिइगु यात धाःसा व थें बांलाःगु ज्या मेगु जुइमखु । आः लिपा लिपा मेमेगु विषय नं पाठ्यक्रमया आधारय् जक मखुसें पाठ्यसामग्रीयात हे बः बियाः यंकेमाः ।

आधारभूत सहयोगी सामग्रीत पाठ्यक्रम मखु । अथे खःसां बांलाक थुइकेत उकिं ग्वाहालि याः ।ख्वप नगरपालिकां यदि स्थानीय पाठ्यक्रम दयेकल धाःसा उकी अन ब्वइगु हलिमलि ब्वज्या वा सकिमिला पुन्हिया बारे उल्लेख मयासें मजिल । सकिमिला पुन्हिया शाब्दिक अर्थ अन वयेमाल । अथेहे यःमरी पुन्हिया बारे पाठ समावेश यायेगुलिसें उकिया शाब्दिक अर्थ व यःमरी दयेकेबलय् विशेष कथं मायः बायः धकाः मिजं यःमरी व मिसा यःमरी दयेकेगु स्यने हे माल ।

नापं त्यछिंत्यःया विशेषता छु खः व ख्वपय् हालीगु त्यछिंत्यः म्ये गज्याःगु खः धइगु बांलाक उल्लेख यायेमाल । नापं हाकुवा तयाः बुरांज्या याइगु नेवाः ज्यापु समुदायया पुलांगु संस्कृतिया बारे प्रत्यक्ष निगरानी याकेमाल । पाठ्यक्रमय् थज्याःगु विषययात अनिवार्य कथं दुथ्याकेमाल । हाकुवाया प्रयोग, हाकुवाया विशेषता व अन हालीगु ‘वाखासे…’ म्येया अर्थ थुइकेमाल ।

मचा ब्यंकेगु वा जय्गुलि ब्यंकेगु विषयय् पाठ्यक्रमय् दुथ्याकेमाल । अबलय् नइगु विशेष कथंया नसा इसिचा, काँय्भूया नं ज्ञान बियेमाल । गथांमुगः चःह्रेया विशेषता थुइगु पाठ दुथ्याकेमाल । फोहर चुइकेमाःगु व वायु प्रदुषण म्हो यायेत छु यायेमाः धइगु ज्ञान उगु चःह्रेलिसे स्वानाच्वंगु खँ कनेमाल ।

विश्वब्यापी रुपं चले जुयावःगु म्हपूजा, किजापूजा व स्वस्थ जीवनया महत्वयात नेवाः समाजं न्हापांनिसें गुकथं ज्ञान व शिक्षा कयाच्वंगु दु धइगु थुइकेगु ज्या पाठ्यक्रम मार्फत् न्हूगु पुस्तायात बिइफत धाःसा थःगु पुर्खा प्रति गौरव यायेसइ । नापं ख्वपया जुजु धौ, पोष्टकारी, गुल्पाख व थनया मिस्तय् पुनीगु हाकु पतासिया बारे विशेष कथं पाठ्यक्रमय् दुथ्याकाः उकिं जुइगु फाइदा, स्वास्थ्यया लागिं नयेगु, पुनेगुया महत्व थुइके फत धाःसा आः थें फेशनया नामय् स्वइपिंसं मिखा तिसिना जुइमालिगु अवस्था वइमखु जुइ ।

पाठ्यक्रमय् जक सीमित मजूसे थःपिसं सयेकागु सिइकागु ज्ञान व शीपया खँ विद्यार्थीतय्त स्थलगत रुपं वा म्हितकुं म्हितकुं स्यने फत धाःसा व सदां ल्यनाच्वनी । थन हे उपलब्ध चाया भारा छिइगु परम्परागत चाज्या नापं सिँया बुट्टा किइगु काइदा व सिजः घः, ली घः व मेमेगु शीपया प्रवद्र्धन याइ कथंया ज्ञान उमित बीफत धाःसा स्थानीय पाठ्यक्रम सफल जुइ ।

आः नकतिनि जक क्वचाःगु बिस्काः जात्रा थेंज्याःगु तःजिगु जात्रा, म्हपूजा थेंज्याःगु परम्परा ताः ई तक हने धुंकूपिं झी पुर्खात हे ज्ञानया श्रोत व्यक्तित खः । माघ १ गते थथुबहीया बुरांख्यलय् जुइगु ख्वपया सम्यक दान, सापारु, भैलःखः सालेगु परम्परा, गथांमुगः थेंज्याःगु ख्वपया मौलिक विशेषता अझ अप्वः प्रचार याये फत धाःसा जक झीगु गौरव थहां वनी ।

थ्व खँय् आः ख्वप नगरपालिकां ध्यान तयेमाःगु खनेदु । ख्वपया तलेजु, नवदुर्गा व थीथी बहाःबहीया बारे अलग अलग सहायक सामग्री सहित पाठ्यक्रम तयार याये फत धाःसा झीगु पुर्खां दयेकूगु सम्पत्ति झीगु कला व संस्कृति धइगु ख्वप नगरपालिकाया नारा अझ सार्थक जुइगु खनेदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS