शिवरात्री मेला । पर्व । साधु, सन्त, बाबात वइ । धाइ । पशुपतिनाथ स्वयं भोले बाबा । भोलेनाथ । उकिं । शिवरात्री मेलाय् भोलेबाबातय् उपस्थिति गाक्कं दइ । जुइ । शिवरात्री ज्वःछि । पशुपति जःखः । आगन्तुक बाबातय्त माःमाःगु व्यवस्था जुइ । धार्मिक पाहांकथं इमिगु स्वागत सत्कार जुइ । इपिं छुं न्हि च्वनी । शिवरात्री मेलाय् बिस्कंया आकर्षण जुइ नागा बाबात ।

अर्थात् नांगा बाबात । शतप्रतिशत वस्त्रहीन । शिवरात्रीया इलय् पशुपतिइ द्वलंद्वः भक्तजन वइ । पशुपतिया जःखः नांगा बाबात खनी । न्यने । गुलिखे भक्तजनतसें नांगा बाबातय्त भागि याइ । सामाजिक संजालय् किपात वइ । भाइरल जुइ । ‘थ्व ला अति जुल ।’ गुलिसिनं विरोध याइ । याना हइ । असन्तोष प्वंकी । नग्न बाबातय्त छाडा त्वःते मजिउ । नियन्त्रणय् तयेमाः । धर्म जक धयां मजिउ ।

सामाजिक मर्यादाया नं विचाः यायेमाः । सार्वजनिकस्थलय् नग्नता असामाजिक खनेदइ । अश्लिल जुइ । थुकियात प्रोत्साहित याये मजिउ । थ्व अशोभनीय जुइ । नग्नताय् यौनिकताया अर्थ थ्वयाच्वनी । थुकियात छाडा याना तये मजिउ । गोपनीयता तयेमाः । नांगा बाबातय् नग्नतायात छाडा खंकी । थुकिया पनेमा । पने हे माः । विरोध याइपिं वइ । खने दइ ।

‘सुगर फ्रि सुगर’ धाःगु विज्ञापन लुमनी । चिनीया ल्वय् जूपिंसं चिनी नये मजिउ । इमिगु निंतिं चिनी मदुगु चिनी दइ । हानिमुक्त चिनी । मत्ती लुइ । नांगा बाबातय् नग्नता नं नग्नता फ्रि नग्नता जुइ । ‘सुगरलेस’ चिनी थें ! खतरामुक्त नग्नता । सकारात्मक नग्नता ! नैतिकतामैत्री नग्नता ।

थ्व विषयय् । पशुपति विकास कोषया पदाधिकारीतय् समक्ष न्ह्यसः तइ । नग्न बाबातय् विषयय् असन्तोष दु । पदाधिकारीतय्त न्यंकी । लिसलय् पदाधिकारीं धाइ, ‘नांगा बाबातय् नग्नतायात उच्छृंखलताया उन्माद खंके मजिउ । कठोर साधनां इमिसं थःगु यौन आशक्तिं मुक्त याये धुंकी । उकिं । इमिगु नग्नतायात भौतिक दृष्टिं जक स्वये मजिउ । अश्लिल तायेके मजिउ ।

इमिगु नग्नता काम वासनारहित जुइ । जुइ धुंकी । विज्ञ पदाधिकारीं नग्न बाबातय् अनाशक्त नग्न दर्शन बारे ब्याख्या याइ । औचित्य पुष्टि याइ । पत्रिकाय् ब्वने । ब्वँब्वं हे ‘सुगर फ्रि सुगर’ धाःगु विज्ञापन लुमनी । चिनीया ल्वय् जूपिंसं चिनी नये मजिउ । इमिगु निंतिं चिनी मदुगु चिनी दइ । हानिमुक्त चिनी । मत्ती लुइ । नांगा बाबातय् नग्नता नं नग्नता फ्रि नग्नता जुइ ।

‘सुगरलेस’ चिनी थें ! खतरामुक्त नग्नता । सकारात्मक नग्नता ! नैतिकतामैत्री नग्नता । विज्ञ पदाधिकारीं नांगा बाबातय् नग्नता बारे बचाउ याइ । इमि नग्नता खतरामुक्त जुइ । पुष्टि याइ । पत्रिकाय् विज्ञ पदाधिकारीतय् पुष्टि बारे ब्वने । अय्नं मत्ती खँ न्ह्याइ । झीगु संस्कारया नग्नता खँग्वलं हे ‘हाउ’ यानाच्वनी । ख्यानाच्वनी । न्यने मात्रं हे म्ह पिइसे च्वनी । च्वना वइ ।

विष लिकया तःम्ह सर्प धयां छु याये ? खनेवं हे ग्याइ । सातु काइ । म्ह छम्ह थुरुथुरुं खाइ । वा थ्वयातःम्ह धुँ धयां जी ला ? वया न्ह्यःने वनेगु आँट वइमखु । न्ह्यःने लाःसां मनय् शान्ति दइमखु । छुं जुइ ला ! छुं याइ ला ! भाय, त्रास, दया हे च्वनी । निश्चिन्त जुइ फइमखु । साधु, सन्त, बाबा धयां जी ला ? नग्नता पचे याये अःपुइ मखु । थनथाय् । गान्धी बाबाया स्मरण जुइ ।

महात्मा गान्धी । खतुं नग्न बाबा थ्यंक मखु । तर व व अर्धनग्न बाबा धाःसा खः । वस्त्रया नामय् वया म्हय् छपु धोती दइ । बस् । गान्धीया आत्म जीवनीइ छगू रोचक घटना न्ह्यथनातःगु दइ । गान्धीया अबु म्हं मफइ । मृत्यु श्ययाय् । अन्तिम घडी । तर ठीक अबलय् हे गान्धीयात कलाः लुमनी । सहवासया तृष्णां दुःख बी । गान्धी कलाःयाथाय् वनी । तृष्ण समन याइ ।

लिपा वयात पश्चाताप जुइ । पीडाबोध जुइ । कालान्तरय् गान्धी निष्कर्षय् वइ । यौन सन्तुष्टिया लागा माः । बस् । तर यौन आनन्दया दागि छ्यलेगु विषय मखु । बिलकुल मखु । यौनप्रति आशक्त जुइ मजिउ । गान्धीं अठोट याइ । ब्रम्हचर्य जीवन हने । गान्धीं प्रण याइ । थुकिया लागिं वं साधना यायेमाः । वं क्वःछी । साधनाया सन्दर्भय् गान्धीं अनेक आत्म संयमया अभ्यास याइ ।

नग्न मिसातलिसे द्यनी । आत्म परीक्षण याइ । गुलिसिनं थ्व खँय गान्धीयात अनैतिक खंकी । भरमार कुंखिनी । तर नग्न रुपय् । नग्न मिसातलिसे द्यनेगु । गान्धीया आज्जु । यौनिक मखया बी । उत्तेजक परिस्थिति नं वासना, आशक्तियात बसय् तयेगु अभ्यासया साधना जुया बी व । कठोर तपस्या ! वासनां महात्मा गान्धी भ्याःभचा हे विचलित जुइमखु । वया संयम अटल जुइ ।

ब्रम्हचर्य साधनाय् व सफल जुइ । काम वासनाया कठोर अग्नी परीक्षाय् व उत्तीर्ण जुइ । व कं मदुगु गुलाफ जुयाः चक्कनी । पत्रिकाय् महात्मा गान्धीं सामना याःगु अग्नी परीक्षा बारे ब्वने । न्यने । मत्ती न्ह्यसः दनी । पशुपतिइ वइपिं सलंसः नग्न बाबात लुमनी । नांगा बाबा जुइत इमिसं छु छु परीक्षण पार यायेमाः ? सीके मास्ति वइ । वस्त्र त्वःतेवं हे नांगा बाबा जुइगु खःला ?

नांगा बाबा जुइत गज्याःगु नग्न साधना योगसं दुने माःगु खः ? गज्याःगु गहन नग्न दर्शनं प्रेरित जुइ इपिं ? गज्याःगु ब्रम्हचर्य परीक्षां पार जुइ इपिं ? गजि त्वनेत जक नांगा बाबा जूपिं खःला इपिं । सिउ सिउ धाधां बुँइचा लाइपिं खःला थुपिं । अनेक न्ह्यसःत दनी । लिसः अनुत्तरित जुइ । अले मनमनं हाले मास्ति वइ । जय शम्भो !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS