अमेरिकी अस्पतालय् गोलावारी

अमेरिकाया शिकागोय् च्वंगु छगू अस्पतालय् जूगु गोलीकाण्डय् लानाः प्यम्हेसिया ज्यान वंगु दु । सीपिं मध्ये निम्ह अस्पतालया मिसापिं कर्मचारी, छम्ह प्रहरी व स्वयम बन्दुकधारी लाःगु खँ धाःगु दु । छम्ह बन्दूकधारीं अस्पतालय् वयाः थः प्रेमिकायात लक्षित यानाः गोली कयेकेवं थ्व काण्ड जूगु खः ।

गोली हानाहान जूबलय् बन्दुकधारी सीगु धाःसां बन्दूकधारी थःम्हं हे थःत गोल कयेकूगु खःकि प्रहरीया गोली लाःगु खः धयागु धाःसा स्पष्ट मजूनि ।उम्ह बन्दूकधारीं थः मिसाम्ह पासायात लक्षित यानाः गोली कयेकूगु धाःसां छाय् कयेकूगु धयागु धाःसा सीमदुनि । स्थानीय ई कथं सोमवाः न्हिनय् ३ बजेपाखे शिकागोया मर्सी अस्पतालय् थ्व घटना जूगु खः ।

शिकागो प्रहरी प्रवक्तां धाःकथं बन्दूकधारीं अस्पतालया कार पार्किङ्ग धाःसा यक्व हे राउण्ड गोली कयेकूगु खः । घटनास्थलयात प्रहरीं थःगु नियन्त्रणय् कयाः अस्पतालयात खाली याकूगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS