लिंग मदुम्ह मनू । बुखँ ब्वने । छु धाःगु थ्व ! गजब चाये । थुथा लिंग बारे ला न्यनागु खः । आः ला । लिंग हे मदुम्ह हँ ! गज्याःम्ह जुइ व । मखु । हाकनं मनंमनं तर्क याये । गजबगु खँ जूगुलिं ला बुखँ जुयाः वल । सामान्य खँ जूसा छाय् बुखँ जुयाः वइ । व हे वःसां सुनां चिउताः तइ । धाइ नापं । खिचां मनूयात न्याःगु खँ उलि अजू चायापुगु बुखँ जुइमखु ।

तर मनुखं खिचायात न्याःगु घटना । बुखँ जुइ । कारण । थ्व साधारण मखु । विशेष जुइ । उकिं लिंग दुम्ह मनू । व सामान्य खँ जुइ । तर । मदुम्ह मनू । विशेष, असाधारण जुयाबी । व बुखँ जुयाबी । थ्व सकसितं अजू चायेकाबी । बुखँ ला न्यने । मनय् अनेतने तर्क लुइ । म्हिती । मन गबलें गन वनी । गबलें गन थ्यनी । विचाः याये । थ्व लिंग मदुम्ह मनुखं जरुर सुयातं ‘रेप’ यात जुइ ।

मिसा हिंसाय् संलग्न जुल जुइ । अले ध्यना बिल जुइ । जरुर । व मनू यौन अपराधी जुइमाः । कुकर्मया लिच्वः वं फये माल जुइ । थौंकन्हय् । करणी, यौन अपराधत यक्व हे अप्वयाच्वंगु दु । मचा मधाः, बुरि मधाः । यौन आक्रमणया घटना उतिकं जुयाच्वंगु दु । यौन अपराधीतय् छ्यं ध्यनेमाः । फाँसी बी माः । मिसा अधिकारकर्मितय्सं जोडदार माग यानाच्वंगु दु ।

जबरजस्ती यौनकरणी याइपिं मिजंतय्त पीडिततय्सं लिंग ध्यना बिउगु बुखँ नं वः । आः ला मिसा अधिकारवादीतय्सं ला छ्यं हे ध्यनेमाःगु कानून फ्वनाच्वंगु दु । मचा, बुरि यौन शोषक अपराधीतय्त । छथ्वः कानून वेत्तातय्सं ज्यान सजाय बी मजिउ । मेमेगु कडा सजाय बीमाः । धयाच्वंगु दु । यौन अपराधीतय्त छ्यं ध्यनेगु खँय् मत विभाजन खने दइ ।

थौं । देशय् । याइम्ह छम्ह । पाः मेम्हेसियां फयेमाःगु अनेक घटनात दु । जालसाज यानाः निरअपराधीतय्त फसे याइ । अपराधीत बचे जुइ । शक्ति व ध्यबाया भरय् अपराधीत संरक्षित जुइ । बचे जुइ । मखुपिं निर्दोषिं फासीया फन्डाय् लाइ । मृत्युदण्ड निरअपराधीतय्त खतरा जुइ । निर्दोषयात मृत्युदण्ड बी । हाकनं म्वाके फइमखु ।

अपराधीतय्सं अनेक जालझेल यानाः थःत सुरक्षित यायेत अनेक दाउपेच छ्यली । हरेक क्षेत्रय् भ्रष्टाचारं ग्रस्त जुयाच्वंगु देशय् । सोझापिं मनूत मृत्युदण्डया शिकार जुइगु सम्भावना यक्व दइ । याःम्ह छम्ह जुइ । दण्ड सजाय मेम्हेसिया कपालय् दी । छ्यं ध्यनी । अपराधीया जय जुइ !धाइ । पितृ सत्तात्मक समाजय् मिसातय् थःगु शरीरप्रति अधिकार दइमखु ।

मिसा अर्थात तिरिमय्जुया शरीर भाजुया एकाधिकारया वस्तु जुइ । मनय् लूकथं छ्यलेगु । पितृ सत्तात्मक समाजय् मिसाया जीवन यन्त्रवत जुइ । अझ यन्त्र स्वयां नं कमजोर । मेसिनया म्हं मफुसा । व इकिधिकि नं सनी मखु । दिना बी । तर समाजय् मय्जुपिंसं फु, मफु धाये दइमखु । मिजंतय् इच्छायात पालना यानाच्वनेमाः । ईब्यः, जिउ मजिउ ।

त्यः मत्यः छुं हे खँया चिउताः मतसे भाजुपिंसं बेमौसमया बाजंकथं मय्जुपिंत छ्यःसां मय्जुपिंसं सह यानाच्वनी । च्वनेमाः । नारी धर्म खंकाः । तर थौंकन्हय् मिसातय्सं थःगु शरीरप्रति थःगु अधिकार सुनिश्चित जुइमाः । सः थ्वयेकी । इहिपा जुइधुंकूपिं भाजुपिंसं थः मय्जुयात उपभोग्य वस्तु जक खंके दइमखु । जबर्जस्त याये दइमखु ।

भाजुमय्जुया स्वापू, लेनदेनया खँय् निम्हेसिया सहमति माः । अनिवार्य जुइ । थौंकन्हय् । मिसातय्सं थःगु बुलन्द सः थ्वयेकी । मय्जुपिनिगु सहमति विना भाजुपिंसं मय्जुया म्हय् आधिपत्य जमे याये दइमखु । व करणी सरह हे दण्डनीय जुइ । कलाःभाःत धयां मजिउ । भद्र सहमति अन नं माः । थौंकन्हय् थ्व आशयं कानून नं दयेकेधुंकूगु दु ।

इहिपा जुइधुंकूपिं भाजुपिंसं थः मय्जुयात उपभोग्य वस्तु जक खंके दइमखु । जबर्जस्त याये दइमखु । भाजुमय्जुया स्वापू, लेनदेनया खँय् निम्हेसिया सहमति माः । अनिवार्य जुइ । थौंकन्हय् । मिसातय्सं थःगु बुलन्द सः थ्वयेकी । मय्जुपिनिगु सहमति विना भाजुपिंसं मय्जुया म्हय् आधिपत्य जमे याये दइमखु ।

वये धुंकूगु दु । छगू बुखँ ब्वनागु लुमना वइ । छम्ह भाजुं थः मय्जुयात जबर्जस्त यायेत स्वइ । मय्जुं विद्रोह यासे भाजुया लिंग हे ध्यना बी । मय्जुं शरीरप्रतिया थःगु अधिकारयात प्रत्याभूत यायेत स्वइ । लिंग मदुम्ह मनूया बुखँ ब्वनाः जिं अनेक अनुमान याये । थ्व भाजु यौन अपराधय् संलग्न जुल ला ? कसाया रुपय् सुनानं थ्वयागु लिंग ध्यना बिल ला ?

उकिं जकं थ्व लिंग मदुम्ह मनू जुल ला ? मनय् पाप लुल । म्वाःमदुगु ज्याखय् सना जूसेंलि गति भिनी ला ? स्व ! स्व ! का थौं लिंगविहीन जुइमाल ! जिं विचाः याना । मखु । थ्वं रेप अथवा करणी अपराध हे यात, उकिं थ्व लिंग मदुम्ह मनू जुल ! थ्व यकीन यानाः धाये फइगु खँ मखु । छगू घटना हाकनं लुमन । झसंग जुइ । छम्ह ल्याय्म्ह ।

थः प्रेमिकां वयात असहमति प्वंकी । धोका बिउगु अनुभूतिं व युवक ग्रस्त जुइ । वया वेदना असह्य जुइ । वं होस हवास तंकी । बेहोसय् हे वं थःगु लिंग चानाबी । ध्यना बी । छ्यंगू लिंगया कुचा ज्वनाः व ल्याय्म्ह अस्पतालय् वनी । भाग्यवस डाक्टरतय्सं कुचा हाकनं स्वाना बी । व म्वाइ । थ्व लिंग मदुम्ह भाजु नं प्रेमय् धोका नःम्ह खः ला ?

बुखँय् वःम्ह लिंग मदुम्ह मनू । गुगु कित्ताय् लाः ? सीके मास्ति वइ । बुखँयात च्वंनिसें क्वथ्यंक पूवंक ब्वने । बुखँया छ्यं स्वयाः मनय् अनेक शंका लूगु खः । जिगु शंका, अनुमान गुलि थासय् लाः मलाः । स्वये । तर । जिं विचाः यानागु, जिगु तर्कत फुक्क फेल नइ । छुं हे मिले जुइमखु । व लिंग मदुम्ह मनू जन्मलिंग विहीन जात खनी । बुसांनिसें हे विना लिंगया मनू ।

झन अजू चाये । छु छु जुइ यः खनिं ! थ्व सृष्टिया चक्करय् ! ल्हाः मदुम्ह, तुति मदुम्ह मनू सिउ । मिखां मखंम्ह मनू बू । तर लिंग हे मदुम्ह मनू धइम्ह ला दुलर्भ जक मखु, अकल्पनीय थें ताइ । तर, अकल्पनीय धयां छु याये ! धाथें जन्म काये धुंकल । जिगु विचाः ला झं झं बेथां बेथां कयाः न्ह्याः वनी । धेधे चुइ जिगु कल्पना । लिंग मदुम्ह मनू ।

गज्याःगु बेहाल जुइ थ्वया । ल्हाः मदुम्ह मनुखं तुतिं ज्या काइ । तुतिं नइ । किपा च्वइ । बाजं थाइ । तुति मदुम्ह ल्हातं चुयाः न्यासि वनी । थःगु व्यवहार न्ह्याकी । कमि कमजोरीया छुं हे महसुस याइमखु । तर, लिंग हे मदुम्ह मनू ! थःगु व्यवहार वं गुगु बैकल्पिक अंग छ्यलाः याइगु जुइ । जि तर्क शुन्य जुइ । बुखँ ब्वँब्वं वने । खनी ।

थ्व लिंग मदुम्ह मनूया प्रेमिका नं दु खनी । हाकनं मेगु अद्भूत ! आश्चर्यया खँ ! लिंग मदुम्हेसिया प्रेमिका नं दु । वया प्रेमिकाया ख्वाः गन वनाः स्वये थें जुइ । अन्त्यय् बुखँ ब्वने । डाक्टरतय्सं तःधंगु मेहनत यानाः न्हूगु कृत्रिम लिंग दयेकी । व लिंग मदुम्ह मनूयात छुनाबी । वया तःधंगु अभाव पूरा जुइ । वया प्रेमिका लय्ताइ । सुखी जुइ । सन्तोषया सासः ल्हाइ । बुखँ ब्वँब्वं जि स्वयम थः हे व्यथित थें जुइ । सुखद अन्त्यं जिगु थःगु हे समस्या हल जूू थें ताइ । मन हलुका जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS