रेलं लः हइ, कथु प्याके दइ !

थौंकन्हय् । देशय् स्वास्थ्यया विषययात कया डा. गोविन्द केसी अनसन च्वनाच्वन । अनसनं न्हियान्हिथं उग्ररुप कया यंकाच्वंगु दु । समाधानया लँपु खने दयाच्वंगु मदु । खने दइथें नं मच्वं । डा. गोविन्द केसीया अनसनया पक्ष विपक्षय् अनेक अन्तर्वार्तात खनेदइ । न्यने दइ । छगू अन्तर्वार्ता न्यने । बियाच्वंम्ह सु खः ? म्हमसिउ । तर बुझकड खनेदु ।

व बुझकड भाजुं डा. केसीया अनसनयात अनसनयात न्हापां समर्थन याइ । तर ……. वं स्वाइ । धाइ । ‘अनसनकारी डा. गोविन्द केसी उद्धार खनेमंत । वय्कलं खाली स्वास्थ्य विषयजक खँ ल्ह्वन । देशय् थुलिमछिं जनताया समस्यात दु । वय्कलं मेमेगु समस्यायात कयाः चिउताः मतः । मात्र स्वास्थ्यया विषयय् जक केन्द्रीत ।

उकिं वय्कःया अनसनयात प्यखेरं थाय्थासय् लसकुस यानाच्वंगु खनेमदु ।’प्रश्नकर्तां व भाजुयात प्रतिप्रश्न याइ ‘डा. गोविन्द केसी छम्ह डाक्टर । डाक्टर जूगुलिं वय्कलं स्वास्थ्यया विषय ल्ह्वंगु खः । वय्कलं न्ह्यथंगु समस्या जनसरोकारया स्वास्थ्यया विषय खः । व्यक्तिगत मखु । उकिं वय्कःयात गथे संकीर्ण दृष्टिं स्वये फइ ? ’

लिसलय् अन्तर्वार्ता बियाच्वंम्ह बुझकड भाजुं खँ साली … रबर सालाः ताःहाकः याये थें ‘डा. केसीयात डाक्टर जक धकाः गथे धायेगु ? वय्कः ला नेता हे जुइधुंकल । अभियन्ता । उकिं डा. केसीं स्वास्थ्य विषय जक सुधारया खँ ल्हानां जी ला ?’ थुकथं व भाजुं छखे डा. केसीयात समर्थन क्यने थें याइ । मेखेर वं कुं नं खिनी ।

दुर्भाग्य ! थौं देय् जनमत प्राप्त सरकारं संचालन जुयाच्वंसां धाइ यथार्थय् देश संचालन नाफाखोरी, व्यापारी, भ्रष्टाचारीतय् ल्हाती दु । देय्या भाग्य थौं प्रबुद्ध, योग्य, विशेषज्ञ योजनाकारतय् ल्हाती मदु । देय्या भाग्यया रेखा कीपिं थौं जिउगुं, मजिउगुं ज्या यानाः अन्धाधुन्ध कमे याइपिं भ्रष्टाचारीत जुयाच्वंगु दु ।

खँ, विषययात उखेंथुखें यंकी । न्याकेत स्वइ । काकेत स्वइ । व पक्का समर्थक ला विरोधी ? सीके फइमखु ।तर छता खँ जितः नं तिक्क मिनी । जनस्वास्थ्यया पक्षय् ज्यानया बाजी तयाः संघर्षय् कुहां वइम्ह डा. गोविन्द केसी छम्ह सां खने दइ । अनसन च्वंम्ह डा. गोविन्द केसी छम्ह खयां नंवय्कः यथार्थय् छम्ह जक मखु ।

स्वंगू करोड जनताया प्रतीक, विम्व जुयाः वय्कः दँ वःगु दु । सरकार पक्षं इलय्ब्यलय् उपहास यासें धाइ ‘गोविन्द केसी सु ? व छम्हेसियां धायेवं बहुमतीय सरकार क्वःछुइ ला ?’ तर डा. गोविन्द केसीयात छम्ह, निम्ह धकाः नागःतुगः यायेगु स्वयां वयागु माग गुलितक जनपक्षीय खः, उकिया उचित मूल्यांकन जुइमाः ।

यायेमाः । अनेक तर्कवितर्क वादविवादया घेराय् लाकाः विषयया औचित्ययात राजनीतिक चक्रय् लाकी । दुर्भाग्य ! थौं देय् जनमत प्राप्त सरकारं संचालन जुयाच्वंसां धाइ यथार्थय् देश संचालन नाफाखोरी, व्यापारी, भ्रष्टाचारीतय् ल्हाती दु । देय्या भाग्य थौं प्रबुद्ध, योग्य, विशेषज्ञ योजनाकारतय् ल्हाती मदु ।

देय्या भाग्यया रेखा कीपिं थौं जिउगुं, मजिउगुं ज्या यानाः अन्धाधुन्ध कमे याइपिं भ्रष्टाचारीत जुयाच्वंगु दु । देय्या जनतां झन्झन् खिचां मसिउगु दुःख सी मालाच्वंगु दु । जनस्वास्थ्य थौं पूँजीपतितय् जालया न्या जुया बिउगु दु ।जनस्वास्थ्य पक्षय् थःगु ज्यान पानाः वकालात याइम्ह डा. गोविन्द केसी खने दइ । तर ।

देय्या हबिगत, दुर्दशा थौं मात्र स्वास्थ्यया विषयय् जक मखु । अनेक जनसरोकारया विषयत दु । नाजुक विषयत थुखेर लः मवयाच्वंगु लां लां दँ, दँ दयेधुंकल । लः प्राण रक्षाया निंतिं हे मदयेक मगाःगु तत्व खः । तर सरकारं थौंतक भ्याःभचा हे जिम्मेवारी बोध यानाच्वंगु मदु । मतलब मदु । ध्यबा कयाच्वंगु दु । ध्यबा इलय् पू मवंसा जरिवाना काइ ।

जनता निरीह । लःया विकल्प मेगु मदु । विजुली मदुसा मैनमत दु । वन मदुसा खिउँकाः हे जूसां च्वने धाये । तर लः मंत कि ….. ! जीवनरक्षाया निंतिं अनिवार्य लः मदयेकाः मनू म्वायेमाः ।मेलम्ची लः वइन । आः वइ, अले वइ । जनतायात हायके थें । ह्ययेकी । अझ नं लः वइगु छुं सम्भावना मदुनि । लःयात कयाः अनसन च्वनीम्ह मेम्ह गोविन्द केसी वयेमाल ।

छखे हितिं लः वइमखु । मेखेर लःया जार, ट्यांकरया मालामाल व्यापार । लः व्यापार याइपिं माफिया, व्यापारीतय् जगजगी खने दइ । अत्यावश्यक वस्तु हे मदयेक थौं जनता म्वायेत बाध्य । नेतातय्सं ततःधंगु खँ ल्हाइ । भाषणबाजी याइ । विकास व समृद्धिया शंखनाद याइ । जनतां लः त्वने मखं । जनता कथु गनाः सी–म्वाःया स्थितिइ । बुखँ वइ ।

नेतातय्सं थःगु स्वास्थ्ययात ध्यानय् तयाः विदेशं लः झिके यानाः त्वनी हँ ! जनता । लःया धनी देशय् च्वनाः नं कथु गंकाः च्वनेमाः । देशय् सरकार दु मदुया अनुभूति मयेक म्वायेमाः ।छगू बुखँ ब्वने । रोचक । प्रधानमन्त्रीजुं धाइ, ‘झीगु देय्या लः तसकं स्वच्छ, शुद्ध स्वस्थकर । विश्वय् यक्व देय्तय्सं पेय लःया हाहाकार फयाच्वंगु दु ।

आः देशय् रेल वइ । रेलं पिनें माल हइ । वइ । रेल खालिं लिहां वनेमाली मखु । रेलय् लः तयाः यंकी । विदेशय् लः निर्यात याये फइ । याये दइ । अले देय् मालामाल जुइ । संवृद्ध जुइ । थौं लः मदयाः वावां खायाच्वन । आशा जुइ । आः रेल वइ । रेल वल कि छेँय्छेँय् रेलं लः हइ । कथु प्याके दइ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS