विश्व फुटबलय् युरोप हावी

धाथें फुटबल स्वयेगु मिखा पारखी खःसा छता खँ धाये फइ, युरोपेली व दक्षिण अमेरिकी कासा म्हितेगु पहः गाक्कं पाः । युरोपेली फुटबलय् अप्वः धयाथें ताताःहाकःगु पास म्हिती । बल जवं–देपां दथुइ कुर्केत स्वइ । दक्षिण अमेरिकी फुटबलय् चिकिचा हाकःगु पास म्हती । बलयात फयांफक्व कासाख्यःया दथुइ तयाः न्ह्यःने यंकेत स्वइ ।

कासामितय्सं नं अवसर चूलातकि ‘ड्रिब्लिङ’ यायेत स्वइ । आः थ्व फुटबल म्हितीगु निता पह मध्ये सुयातं युरोपेली ययेफु, सुयातं दक्षिण अमेरिकी ययेफु । थ्व ला थःथःगु यःमयःया खँ जुल । युरोपेली पहः बांलाः कि दक्षिण अमेरिकी बांलाः, खास छु पाः ? थुकिया बारे यक्व हे ब्वनेदु÷न्यनेदु ।

रुसय् जुयाच्वंगु विश्वकप २०१८ आः अन्त्यपाखे दु । फाइनल छगू कासा जक ल्यं दनि धाःसां जिउ । स्वंगूगु थाय्या निंतिं जुइगु कासाय् सुयां रुचि मदु । थ्व थर्ड प्लेसया कासा ज्या मदुपिनि ज्या धकाः बबी रोब्सनं आः मखु न्हापा हे धयातःगु खः । खँ न्ह्यागु जुइमा, फाइनल म्हितीपिं निगू टिमया समीकरण तयार जुइधुंकूगु दु ।

आइतवाः जुइगु फाइनल फ्रान्स व क्रोसिया म्हितीगु जुइ । न्हापांगु सेमिफाइनलय् फ्रान्सं बेल्जियमयात बुकल । अले निगूगु सेमिफाइनलय् क्रोसियां इंग्ल्यान्डयात पराजित याःगु खः । थ्व ल्याखं थुगुसीया विश्वकप उपाधी नं युरोपेली टिमं हे त्याकीगु जुल । खँ उलि जक मखु सेमिफाइनल थ्यंगु मेगु निगू टिम नं ला युरापेली हे जुल ।

विश्वकपया लिपांगु इतिहासय् युरोपया देय् हे हावी जुया वयाच्वंगु दु धाःसां छुं पाइमखु । उकिं गनं आः दक्षिण अमेरिकी फुटबल सिना ला वनाच्वंगु मखुला धयागु न्ह्यसः दना वःगु दु ।

हाकनं थुलि जक मखु, प्यदँ न्ह्यःया विश्वकप विजेता जर्मनी जुल, थ्वयां न्ह्यः स्पेन व इटली । थ्व ल्याखं ला विश्वकपया लिपांगु इतिहासय् युरोपया देय् हे हावी जुया वयाच्वंगु दु धाःसां छुं पाइमखु । अथे धयागु दक्षिण अमेरिकी फुटबलय् युरोप हावी जूगु नं खः धाःसां जिउ । थुकियात थुकथं स्वये पूवंक पाय्छि हे खनेदु ।

उकिं न्हापालाक ल्ह्वनागु खँयात स्वाकाः धायेमाःसा गनं दक्षिण अमेरिकी फुटबल सिना ला वनाच्वंगु मखुला धयागु न्ह्यसः दना वःगु दु ।
थथे दक्षिण अमेरिकी फुटबल सिना वनाच्वन धाल धाःसा सुयातं मययेफु । तर खँ थथे हे खः । हाकनं थुगुसीया विश्वकपय् हे दुहां वनाः स्वयेगु खःसा सेमिफाइनय् ला सुं दक्षिण अमेरिकी टिम वनेमफुत, तर क्वार्टरफाइनलय् तकं दक्षिण अमेरिकी टिमया उपस्थिति कमजोर जुल ।

खालि उरुग्वे व ब्राजिल ‘लास्ट एट’य् थ्यंगु खः । थ्व स्वयां च्वये वनेगु खःसा ‘लास्ट सिक्सटिन’य् मेगु निगू दक्षिण अमेरिकी टिम दुगु खः अर्जेन्टिना व कोलम्बिया । कासा ख्यलय् धायेगु याः, मेपिं सुनां मखुसां तथ्यांकं मखुगु खँ ल्हाइ मखु हँ । थथे खःसा ला धाथें दक्षिण अमेरिकी टिम ला कमजोर हे जुल । अले थ्व धयागु दक्षिण अमेरिकी फुटबल व वं म्हितीगु पह ला कमजोर जूगु हे जुल ।

थुगुसीया विश्वकपया पूवंक विश्लेषण यायेबलय् थुकिया थीथी आयामत न्ह्यःने वइ । थुपिं मध्ये छता खः, आःया इलय् युरोपेली फुटबल हे न्ह्यःने लानाच्वंगु दु । अले दक्षिण अमेरिकी फुटबल धाःसा लिउने लिउने । आः न्ह्यसः दनि, थथे छाय् जुल ले ? थुकिया लिसः यक्व दयेफु । तर मू कथं निता हे कारण दु । न्हापांगु कारण दक्षिण अमेरिकी देय्या फुटबल संघत तसकं कमजोर ।

थुपिं तसकं कमजोर व्यवस्थापन दथुइ न्ह्यानाच्वंगु दु । दक्षिण अमेरिकी फुटबलय् राजनीति ला बल्लाः, तर कासा स्वयं धाःसा थ्व हे कारणं बमलाः । आः अर्जेन्टिनी फुटबलया हे खँ ल्हाये । अर्जेन्टिना थौंकन्हय् छाय् बांमलाः धकाः थुकिया दक्वं दोष कासामि व प्रशिक्षकयात जक बियां मगाः ।

अर्जेन्टिनी एफए तसकं कमजोर, थन ला खालि विवाद, आरोप प्रत्यारोप व भ्रष्टाचारया जक खँ दु । आः मेगु कारण, थौंकन्हय् दक्वसिबे अप्वः दक्षिण अमेरिकी कासामि युरोपय् म्हिताच्वंगु दु । अथे धयागु उमिगु व्यावसायिक फुटबल युरोपया क्लबतय् निंतिं खः । विशेषत अनया स्वंगू प्रमुख फुटबल देय् ब्राजिल, उरुग्वे व अर्जेन्टिनाया दक्व धयाथें कासामि युरोपय् म्हितीपिं खः ।

गथे लियोनल मेसी बार्सिलोनाया निंतिं, नेयमार पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)या निंतिं, अले लुइस स्वारेज बार्सिलोनाया निंतिं । आः छगू लिपा मेगु कासा युरोपेली क्लबया निंतिं म्हितीबलय् उमिगु कासा नं युरोपेली पहया जुइगु जुल । थःगु देशया निंतिं जक ला थ्याक्क मेगु पहलं म्हिते फइगु ला मखुत ।

सन् ८० या दशक तक ब्राजिलया मू मू कासामि अनया हे क्लब व लिगय् म्हितीगु खः । आः अथे मखुत । भचा छु फुटबल म्हितेसल, तप्यंक कासामि युरोप थ्यनेधुंकी । आः ला हाकनं लिसा कयाः धया च्वने म्वाल, विश्व फुटबलय् छाय् युरोप न्ह्यःने लानाच्वन , छाय् दक्षिण अमेरिका लिउने ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS