क्रिकेट त्याःगु विश्वकप

सकसिनं सिउ, क्रिकेट अनिश्चितताया कासा खः । थ्व ला न्ह्याब्लें धयाः वयाच्वंगु ख“ हे जुल । अय्नं थ्व कासा थुलिमछि अनिश्चिततां जाः धकाः धाःसा सुनांनं सिउगु खइमखु । विश्वकप क्रिकेट २०१९ नकतिनि हे जक क्वचाल । लर्डसय् जूगु फाइनलय् इंग्ल्यान्डं न्युजिल्यान्डयात बुकाः विश्वकप त्याकल ।

इंग्ल्यान्डय् गुकथं थ्व कासाय् त्याःगु ले ? लिसः जुइ, इंग्ल्यान्डं न्युजिल्यान्डया तुलनाय् यक्व चौका व छक्का थ्वात, उकिं व त्यात । अहो, थथे नं जुइ यःला ? जुइयः खनि । उकिं ला धायेमाःगु क्रिकेट धाथें धाथें हे अनिश्चितताया कासा खः, थ्व कासाय् गुबलय्, गन, गथे, छु जुइ, सुनानं धायेफइमखु, खालि जुइधुंकाः अजूचायेगु त्वःताः ।

फाइनलय् धाथें हे तसकं अजूचायापुगु कासा जुल, छक्वः छक्वः इंग्ल्यान्ड त्याइ थें च्वनीगु, छक्वः छक्वः न्युजिल्यान्ड त्याइ थें च्वनीगु । प्राविधिक ल्याखं त्याः धाःसा सुं नं मत्याः । थुपिं निगू टिम दथुया कासा ‘टाइ’ जुल । अथे धयागु निगुलिं टिम बराबर । व नं छक्व मखु, निक्व तक ।

दकलय् न्हापां निर्धारित ५० ओभरया कासाय् निगुलिं टिम दथुइ ‘टाइ’ जुल । न्युजिल्यान्डं न्हापां ब्याटिङ यानाः २४१ रन दयेकल । अनंलि इंग्ल्यान्डं नं उलि हे २४१ दयेकल । थ्व धुंकाः सुपर ओभरया कासा जुल, फुटबलया भासं धायेगु खःसा टाइब्रेकर । थुकी नं निगुलिं टिम बराबरी हे जुल, १५–१५ रन ।

थथे जुइफु धकाः न्हापा हे नियम दयेकातःगु खः, थ्व इलय् त्याइगु टिमया निर्णय सुनां अप्वः चौका व छक्का थ्वात, व ल्याखं जुइ ।
थ्व हे अजूचायापूगु नियमं इंग्ल्यान्ड त्यात । धाइपिंसं धाइ हे जुइ, थथे नं जुइ ला धकाः ? थज्याःगु नियम नं गनं दइला धकाः ? क्रिकेटय् अज्याःगु द्वःछिं मल्याक नियम दु, गुकी थथे याये मजिउ, थथे याये जिउ धकाः च्वयातःगु दु ।

क्रिकेट यः, म्हिते न्ह्याः धायेगु खःसा थज्याःगु सकतां नियम नं यः धाये हे माल । मखुसा सुम्क च्वनेमाल, गथे न्युजिल्यान्ड टिम च्वन । खालि छु धाःसा थथे मजूसा जिउ धयागु नुगःया ख“ जक खः । वान डे क्रिकेटया इतिहासय् थ्व फाइनलयात आतकया हे दकलय् अद्वितीय कासा धायेगु नं सुरु जूगु दु । थज्याःगु कासा न्हापा गुबलें जूगु मदु, न आः थथें हे जुइ ।

थ्व कासानापं विश्वकप क्वचाल । प्यद“य् छक्वः वइगु धेंधेंबल्लाः तसकं ताःलात । धाथें गुलि ताःलात धाःसां थुकिया प्रभाव वइगु यक्वं दिं तक दया हे च्वनी । अले यक्व लिपा नं धायेगु याइ– अहो, छन्हु लर्डसय् थज्याःगु नं फाइनल जूगु दु खनि सा । धाथें धायेगु खःसा थुगुसीया विश्वकप यक्वसिया निंतिं तसकं बांलाःगु जुयाबिउगु दु ।

दकलय् न्हापां ला वान डे क्रिकेटयात हे । न्यान्हु तक म्हितीगु टेस्ट क्रिकेट ला न्हापांनिसें दु । थुकियात हे क्रिकेटया वास्तविक रूप धाइपिं यक्व दु । सन् ७० पाखे वान डे क्रिकट म्हितेगु सुरु जुल । आः वयाः क्रिकेटया दकलय् न्हूगु रूपया ल्याखं नं म्हिता वयाच्वंगु दु, अथे धयागु ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेट । थौकन्हय् २० ओभरया थ्व कासा तसकं लोकंह्वाः, सकसितं यः ।

छखे, टेस्ट क्रिकेट दु, मेखे ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेट दु । थ्वया दथुइ लाःगु वान डे क्रिकेट छाय् माल धाइपिं नं यक्व वये धुंकूगु दु । आः ला वान डे क्रिकेट म्हाइपुल धाइपिं नं उतिकं दु । छगू कथं वान डे क्रिकेट थःगु अस्तित्वया निंतिं हे संघर्ष याना वयाच्वंगु ई खः थ्व । आः नकितिनि क्वचाःगु विश्वकप धुंकाः दाबी यानाः धायेछिं, वान डे क्रिकेट आः नं उत्तिकं मानि, थ्वं बीगु रोमाञ्चकताय् छुं कमी जूगु मदु ।

थ्व उतिकं न्ह्यइपु । थ्व गुलि न्ह्यइपु ले सा ? थुकिया लिसः ला व हे फाइनल कासा जुल । गथे मुक्कं वान डे क्रिकेटया निंतिं थ्व विश्वकप संजीवनी जुल, अथे हे इंग्ल्यान्डया क्रिकेट निंतिं नं थ्व उतिकं हे संजीवनी सावित जूगु दु । क्रिकेटया जन्मभूमि खः, इंग्ल्यान्ड । तर थुकिया लोकप्रियता इंग्ल्यान्डय् बुलुहं कमजोर जुया वनाच्वंगु दु ।

क्रिकेटसिबें मेगु हे कासा यः धाइपिं यक्व दयाच्वंगु दु, विशेषतः फुटबल । उकिसनं न्हूपिं ल्याय्म्ह ल्यासेतय् रूचि क्रिकेटय् तसकं म्हो ।
थ्व ला इंग्ल्यान्डया क्रिकेटया निंतिं तसकं चिन्ताया विषय हे जुल । इंग्ल्यान्डं विश्वकप छु त्याकल, आः अन क्रिकेटय् पुर्नजागरण वइगु विश्वास ब्वलनावल ।

स्वयं इंग्लिस टिमया कप्तान इओन मोर्गनं धाःगु दु, ‘इंग्लिस क्रिकेटया निंतिं ला थ्व ‘माइलस्टोन’ उपलब्धी खः । ख नं खः, फाइनलया झ्वलय् इंग्ल्यान्ड न्यंक क्रिकेटया हू वःगु खनेदत । फाइनलया लिच्वः लिपा इंग्ल्यान्ड समर्थकत लय्तायाः वें–उँइ जूगु खनेदत । अले थ्व स्वयाः स्वयं इंग्लिस क्रिकेटयात नं न्हिलेवल जुइमाः ।

इंग्लिस टिमयात कयाः ला झन् छु धाये ? प्यद“ न्ह्यः सन् २०१५ या विश्वकपय् इंग्ल्यान्ड नकआउट चरणय् तकं थ्यनेमफु । लिग चरणय् हे बांमलाक्क बुइवं छेँय् लिहां वने माल । थथे जुइवं इंग्लिस क्रिकेटय् छु थुइकल धाःसा थःपिंस ‘ह्वाइट बल क्रिकेट’ यात थथे हे वास्ता मयानाच्वन धाःसा मुक्कं कासायात हे बांलाइमखु ।

उकिं टिमं योजना दयेकल, अले न्ह्याकल, भयहीन क्रिकेट म्हितेगु पलाः, गुकियात ‘फियरलेस क्रिकेट’ धाःसा अझ न्यने न्ह्यइपु । आः इंल्यान्डं त्याकूगु विश्वकपया मू कारण व हे प्यद“ न्ह्यः सुरु जूगु योजनाया लिच्वः खः, गुकिया निंतिं यक्वसिनं यक्व हे कुतः याःगु दु, त्यानु मचासे ।

धाथें थुगुसीया विश्व क्रिकेट तसकं गज्जब जुल । थ्व विश्वकपं यक्व हे सकारात्मक लिच्वः हल । थज्याःगु ईयात क्रिकेटया दार्शनिक भासं छता धायेगु याः, व खः– थुगुसीया विश्वकपय् सु त्यात ? दकलय् न्हापां न्ह्यसः । अले लिसः खः– क्रिकेट त्यात । थुगुसीया विश्वकप मुक्कं क्रिकेट हे त्याःगु ‘विश्वकप’ खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS