अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसया सार्थकता

मई १ तारेख कुन्हु दँय्दसं अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस हनी । कन्हय् नं अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस थीथी ज्याझ्वः यासें विश्वन्यंकं हनाच्वंगु दु । १२९ क्वःगु मई दिवस कथं थौं विश्वया शोषित पीडित मजदुरतय्सं थःपिनि मुक्ति दिवस हनाच्वंगु दु । न्हापा अमेरिकाया शिकागो शहरया मजदुरतय्त उमि मिल मालिकतय्सं चांन्हिं ज्या जक याकाः माःगु ज्याला तकं मबीगु जुयाच्वन । उमित अप्वः ज्याला बिल धाःसा उमिसं नं ब्वनी, सयेकी, सीकी व सचेत जुइ अले थःपिनि मिलय् ज्या यायेत तयार जुइ मखु धइगु उमिगु धारणा जुयाच्वन ।

उकिं फयां फति उमित नयेत गाछिचा हे जक ज्याला बियाः वयां अप्वः दइगु लबः फुक्कं मिल मालिकतय्सं थःथः जानाः इना नइगु जुयाच्वन । थ्व परम्परा ताः ई तकं चले जुयाच्वन । तर दुनं दुनं उमि विरोधय् मजदूरत छप्पँ छधी जुजुं वनाच्वन । असन्तोषया सः छन्हु थ्वया हे छ्वत । अले मजदुरतय्सं कारखानाया अत्याधुनिक औजारया कारणं जक थःपिंत उचित ज्याला मदुगु तायेकाः कारखानाय् मि तयाबिल । थज्याःगु असन्तोष दथुइ उमि बारम्बार थः थः मुनाः सहलह यायेगु नं परम्परा सुरु जुल ।

थःपिंत छु कारणं शोषण जुयाच्वंगु खः व आः थःपिसं माग छु तयेमाः धइगु नं उमिसं बुलुहुँ बुलुहुँ थुइका यंकल । उचित ज्याला मदुगु, स्वास्थ्योपचारया समस्या व ज्या यायेगु ई निर्धारण यायेमाःगु उमिगु मू माग कथं खने दयेकः वल । थज्याःगु इलय् देसय् न्ह्यानाच्वंगु कारखाना मालिक व मजदूरतय्गु गाः तब्या जुजुं वन । मालिकतय्सं फयांफछि अप्वः ज्या याकाः अप्वः सामान उत्पादन यानाः अप्वः लब नयेगु कुतः यानाच्वनी ।

अमेरिकाया शिकागो शहरं सुरु जूगु उगु आन्दोलनया प्रभाव विश्वया थीथी देसय् नं लाःवन । उकिं हे आः राष्ट्र संघपाखें हे अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस धकाः मे १ तारिख कुन्हु छन्हु विश्वन्यंकं हे बिदा बियाः थ्व दिवस हनी ।

तर मजदूरतय्सं धाःसा उचित ज्याला दयेमाःगु नापं निश्चित ई तक ज्या सनेगु, निश्चित इलय् आराम यायेगु व निश्चित इलय् थःपिंत नयेगु व त्वनेगु ई नं बीमाःगु माग न्ह्यब्वल । न्हापांखुसी शिकागो शहरया मजदुर नेतातय्गु आह्वानय् हडताल जुल । हडतालया माग च्याघौ ज्या यायेगु, च्याघौ द्यनेगु व च्याघौ नयेगु, त्वनेगु व आराम यायेगु निंतिं ई बीमाःगु माग जुल । थ्व मानवीय शरीरया निंतिं अति आवश्यक वैज्ञानिक माग नं खः ।

ज्या जक याना च्वनेगु खःसा मानव शरीर ला छु छुं नं कल कारखाना तकं ताः ई टिके जुइ फइ मखु । उकिं विश्वया मजदूरतय्गु पक्षय् अमेरिकाय् थौं स्वयां सछि व नीगुदँ न्ह्यः सुरु जूगु थ्व ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनयात मेमेगु थासय् नं अनुकरण याना यंकल । आन्दोलन व हडताल तच्वः जुजुं वनेवं कारखाना मजदुर व मालिकया दथुइ झन् झन् मनमुताब जुयावन । उमिगु ज्याला बढे यायेत बाध्य जुल । तर छुं ई आन्दोलन चर्के जुयाःलि खःथे न्यंक छुं भचा तलब वा ज्याला अप्वः याना बिल तर उपिं मौन मच्वं ।

उमिसं च्याघौ ज्या यायेगु, च्याघौ द्यनेगु व च्याघौ नये त्वनेगु व आराम यायेगु निंतिं ई माःगु माग सहित नीप्यघौया ईयात स्वब्वय् थलाः उगु मागया नापनापं ज्याला नं अप्वः बीमाःगु माग न्ह्यब्वयाः आन्दोलन यात । उकियात दबे यायेगु निंतिं प्रहरी प्रशासनया ग्वाहालि काल । मजदुरतय् दथुइ हे भिजिलान्ते छ्यलाः प्रहरीयात अप्पां कयेकेगु ज्या याना बिल । वयां लिपा आन्दोलनय् कुहांवःपिं मजदुरतय्त ताके यानाः हे गोली प्रहार यात । तर उकिं आन्दोलन मदी ।

गोली चले जूगु कारणं छुं मजदूरत सितं नं उमिसं थःपिनि आन्दोलनयात उलि हे क्वातुक न्ह्यब्वयाच्वन । माग पूमवंकूतले इकिधिकि हे मचिलेगु कथं मजदुरतय्सं थःपिनि साहस क्यनाच्वन । आखिर छन्हु सरकार वा सरकारयात साथ बियाच्वंपिं मिल मालिकतय्सं बाध्य जुयाः उमिगु माग पूवंकेत बाध्य जूवन । थ्व थौं स्वयां १२९ दँ न्ह्यःया खँ खः । गथे अमेरिकाय् १२९ दँ न्ह्यः थज्याःगु माग यानाः माग पूवंकां हे त्वःतूगु खः नेपालय् नं विराटनगर जूट मिलय् च्वंपिं मजदूरतय्सं न्हापांखुसी नेपालय् मजदूर आन्दोलन यानाः थुकथं ज्याला अप्वयेकेगु माग पूवंकूगु दु ।

विश्वप्रसिद्ध मजदूर आन्दोलनया झ्वलय् थ्व अमेरिकाय् जूगु मजदूर आन्दोलनयात सकसिनं प्रेरणाया श्रोत कथं हे कयातःगु दु । उकिया हे अनुकरण यानाः थीथी देसय् मजदूरतय्सं हडताल यायेगु, माग न्ह्यब्वयेगु व उगु माग पूवंकां हे त्वःतेगु ज्या सयेकल । अमेरिकाया शिकागो शहरं सुरु जूगु उगु आन्दोलनया प्रभाव विश्वया थीथी देसय् नं लाःवन । उकिं हे आः राष्ट्र संघपाखें हे अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस धकाः मे १ तारिख कुन्हु छन्हु विश्वन्यंकं हे बिदा बियाः थ्व दिवस हनी ।

गथे नेपालय् बूम्ह गौतम बुद्धं विश्वया थीथी थासय् वनाः शान्तिया सन्देश न्यंकूगु कारणं संयुक्त राष्ट्र संघपाखें थःपिनि कूटनीतिक स्वापू दुगु थीथी नियोकय् थौं विश्वन्यंकं बिदा बियातःगु खः । अथेहे कन्हय् छन्हु मई दिवस वा मजदूर दिवस धकाः विश्वया मजदूरतय्त बिदा बियाः थीथी कथं ज्याझ्वलय् वनेत छुट बियातःगु दु । वनेगु यानाच्वंगु नं दु । थज्याःगु हे इलय् आन्दोलन व हडताल याना जूगु कारणं गुलिं प्रजातन्त्र मदुगु देसय् धाःसा तुरुन्त प्रतिकार यायेगु, प्रतिबन्ध तयेगु वा द्वन्द्व सिर्जना जुइगु ज्या यानाः आपालं थासय् मजदूरतय्त हे ल्वाकेगु तकं यानाच्वंगु दु ।

उमि छुं ब्यक्ति छ्यलाः तोडफोड, आगजनी व थीथी कथं नं नोक्सान हे जक यायेगु ध्यान जुयाच्वनी । दोष फुक्कं मजदुरतय्त हे बी । थ्व प्रतिक्रियावादीतय्गु चरित्र हे खः । अज्याःगु अजूचायापुगु घडीइ झी नेपालय् नेपाल मजदुर किसान पार्टी छगू बाहेक मजदूर हे नां तयाः पार्टी चायेकूगु छुं नं दल मदु । चीन, कोरिया, क्यूबा लगायत थीथी देसय् थथे हे मजदूरतय्गु पार्टी खडा यानाच्वंगु दु । उपिं छप्पँ छधी जुयाः तःधंगु ज्या नं यानाच्वंगु दु ।

मजदूरत छप्पँ छधी जुयाः क्यन धाःसा आपालं ज्या नं यायेफु धइगु प्रशस्त प्रेरणा जुयाच्वंगु दु । थज्याःगु घडीइ नेपालय् थीथी राजनीतिक पार्टीं अलग्ग अलग्ग कथं हना वयाच्वंगु मजदूर दिवसयात आः छगू हे थासय् छगू हे इलय् छगू हे ग्वसाः खलः दयेकाः माने याना वनेगु ज्या भविष्यय् जुइ फत वा याये फत धाःसा व थेंज्याःगु
मई दिवसया उपलब्धी धइगु मेगु छु माले मानी तिनि ?

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS