थःगु सुरक्षार्थ थम्हं हे द्वीप निर्माण

च्वछायेबहःम्ह गुजाःपिं ः
गुम्ह मुनिजन अहिंस्रक जुइ अले सदा थःगु ज्याय् संयमि जुयाच्वनी, थज्याःपिं अज्युत अथवा निर्वाणिक थासय् वनी, गन थ्यन कि छुं नं शोक दइ मखु । गुम्ह सदा जागरुक जुयाच्वनी, अले न्ह्याबलें चांन्हिं सयेकेगु ज्याय् (शिक्षाया ज्याय्) अले शील, समाधि व प्रज्ञाया अभ्यासय् लगे जुयाच्वनी अले थःगु संकल्प (ध्येय) निर्वाण लाना कायेगु जक जुइ, वया दक्व आश्रव (चितमल) मदया वनीगु जुल । मनुखं चुप जुयाः च्वनीम्हेसित निन्दा याइ, अले अप्वः खँ ल्हाइम्हेसित नं निन्दा याइ अले अल्प वा मृदुभाषी अथवा बिचाः पुरे यानाः खँ ल्हाइम्हेसित नं निन्दा याइगु जुल । संसारय् निन्दा मयाःपिं धइपिं सुं मदु । केवल निन्दा अथवा मात्र प्रशंसा याःपिं मनूत न्हापा नं मदु, लिपा नं दइ मखु । आः नं मदुगु जुल । मेधावी विज्ञ पुरुषता दु, गु्म्हेसिनं सोच विचार पुरे यानाः न्हिं न्हिं प्रज्ञा व शीलयु्क्त जुयाः दोष मदयेक जुयाच्वनीपिं नं दु, सकसिनं इमित प्रशंसा याइगु जुल ।

धैर्य व संयम तःधंगु गुण ः
लुँया स्वर्ण मुद्रा (असर्फि) यात थें मेधावी विज्ञ मनूयात सुनानं निन्दा याये फइ मखु । इमित देवतापिंसं नापं प्रशंसा याइगु जुल । शारीरिक दुष्कर्मपाखें थःत बचे याना तयेत थःगु म्ह संयमित जुया च्वनेमाल । कामि दुराचरणयात त्याग यानाः थःगु म्हयात सदाचरणय् लगे याना तयेमाःगु जुल, न्वचुया दुष्कर्मपाखें बचे जुयाः च्वनेमाल । थःगु न्वचु संयमित जुइमाल, खँया दुराचरणयात त्याग यानाः, सदाचरण लगे जुया च्वनेमाःगु जुल । मानसिक दुराचरणयात त्याग यानाः थःगु मनयात सदाचरणय् लगे याना तयेमाल । गु्म्ह धीर पुरुषम्हपाखें संयमित जुइ, अले मनपाखें नं संयमित जुइ, इपिं हे यथार्थय् पूर्णतया संयमित जुइगु जुल ।

कामि दुराचरणयात त्याग यानाः थःगु म्हयात सदाचरणय् लगे याना तयेमाःगु जुल, न्वचुया दुष्कर्मपाखें बचे जुयाः च्वनेमाल । थःगु न्वचु संयमित जुइमाल, खँया दुराचरणयात त्याग यानाः, सदाचरण लगे जुया च्वनेमाःगु जुल । मानसिक दुराचरणयात त्याग यानाः थःगु मनयात सदाचरणय् लगे याना तयेमाल ।

अज्ञान अन्धकार नाश यायेत
थःगु लागिं थःगु द्वीप (रक्षा स्थल) थःम्हेसिनं दयेके माःगु जुल । साधनाया ब्यायाम (अभ्यास) यानाः पण्डित जुइमाल । थःगु चित मनयात थःम्हेसिनं सिलाः अथवा प्रक्षालय यानाः राग द्वेषपहत जुयाः (निर्वाण जुयाः) दिब्य आर्यभूमि अथवा न्यागू प्रकारया शुद्ध आवास भूमि लानाः कायेमाःगु जुल । मल मध्ये नं दक्कलय् तःधंगु मल धइगु अविद्या (च्यागू किसिमया अज्ञानता) महा मल खः । थज्याःगु मलयात वांछ्वयाः निर्मल यायेमाःगु दु । सुनां संसारय् प्राणी हिंसा याइ, अले मखुगु खँ ल्हाइ, खुया काइ अले परस्त्रीगमन याः वनी, अले गुुम्ह मिजं अय्ला त्वना जुइ, अज्याःपिं थ्वहे लोकय् थःम्हेसिनं थःगु गाः म्हुइगु जुल । राग समान मि मेगु मदु, द्वेष समान ग्रह दोष मेगु मदु, मोह
समान बन्धन मेगु मदु अले तृष्णा समान नदी मेगु मदु ।

निष्प्रपञ्च माने जालझेल मदु्म्ह ः
मेपिनिगु दोष खंकेगु अःपु तर थःगु दोष खंकेगु थाकु जुल । वास्तवय् व ब्यक्तिं थःगु दोषयात त्वःताः मेपिनिगु दोषयात जक माला जुइगु जुल । हानं वं थःगु दोषयात थुगु कथं त्वपुया न्यासि वनी, गथे कि छम्ह बेइमान जुवाडीं पासायात सुचुका बीगु जुल । मेपिनिगु दोष जक मालाः शिकायत याइम्ह चेतनायुक्त ब्यक्तिया चितमल अप्वः जुइ । अज्याःपिं मनूत अश्रवक्षय यायेत तापाइगु जुल । आकाशय् छुं पद चिन्ह दइ मखु, बुद्ध शासन (शिक्षा) स्वयाः पिने सच्चाम्ह श्रमण दइ मखु । दक्व प्राणीत अले मनूत अनेक किसिमया प्रपंचय् आशक्त जुयाच्वनीगु जुल । तर तथागत धाःसा निष्प्रपंच अथवा प्रपंचरहित जुयाच्वनीगु जुल ।

धीर स्थविरयाके न्याता गुण ः
गुम्ह ब्यक्ति छुं ज्या खँया मार्ग दर्शन याना वनाच्वन धायेवं जक व धर्मय् अवस्थित ब्यक्ति खः धाये मल्वः । अले गुम्ह ब्यक्ति अर्थ अनर्थ निगुलिं पाखें नं स्वया, चिन्तन याना जक न्यासि वनी अज्याःम्हेसित पण्डित धाइगु जुल । गुम्ह ब्यक्तिं धैर्य व धर्मपूर्वक निष्पक्ष जुयाः मेपिंत मार्ग दर्शन याइ, वयात धर्मया संरक्षक, मेधावी व घनिष्ट पुरुष धकाः धाइगु जुल । आपाः भाषण यानाः जक सुं ब्यक्ति पण्डित जुइ मखु । कुशल क्षेमसिल, बैरभाव मदु्म्ह, मग्याःम्ह, ब्यक्तियात पण्डित धायेगु जुल । न्ह्याम्ह पुरुष नं कम जक जूसां धर्मयात न्यनाः विपश्यनापाखें थःगु जीवनय् अनुभवपाखें धर्मया दर्शन यायेगु सुुरु याइ अले धर्मया आचरणय् अलसि जुइ मखु, वहे निःसन्देह धर्म धर (धर्मया ज्ञाता) जुइगु जुल । गुम्हेसिके सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम व दम दइ वयात हे मलयात बान्ता यायेधुंकूम्ह, घृष्ट सम्पन्न धीर स्थविर धकाः धाइगु जुल ।
(श्रोत ः धम्मपद, अनुवादक वेदनाथ आचार्य)

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS