स्वनिगः व थनया प्रदूषण

स्वनिगः अथें हे बार्चाया सेपय् च्वंगु थाय् । प्यखेरं ततःजाःगु गुँच्वं घेरे यानातःगु थाय् । थुज्वःगु भूबनौट दुगु थाय्या फय् काचाक्क स्वनिगलं पिने वने फइमखु । गुबलें गुबलें पिनेया प्रदूषण थन वइ, अले हाकनं पिहां वने मफया थन हे लिकुना नं च्वनेयः । अथे हे चिकुलाया ई स्वनिगःया भूबनौटया कारणं मौसम न्ह्याबलें धुप्प त्वपुयाः भिजिबिलिटी म्हो जुइगु जुयाच्वंगु दु ।

न्हापा न्हापा स्वीदँ पीदँ न्ह्यःया ई स्वयेगु खःसा स्वनिगःया मौसम थुकथं मजू । चिकुलाया इलय् सुथय् खने हे मदयेक धप्प खसुं त्वःपूवःसां स्वनिगलय् दुने सुथःया प्रहर त्वःतावंलिसे खसु चिला वनाः निभाः त्वयाः उत्तरपाखेया च्वापुगुँ खनेदइगु थाय् खः । न्हापा न्हापा किपुलिं सुथय् येँ गालय् स्वयेबलय् खसुं ध्याप्प त्वपुयाच्वंगु स्वये गुलि ल्वःवनापुसे च्वं ।

तर मानव सिर्जित धू व प्रदूषणया कारणं स्वनिगःया मौसम स्यनावंगुलिइ विवाद मदु । थुकिया कारण वालाः स्वयेबलय् समाधान याये मफुत धाःसा भविष्यय् स्वनिगःया प्रदूषण च्वने हे मजिक अप्वइगुलिइ शंका मदु । स्वनिगःया प्रदूषणया कारण औद्योगिक प्रदूषण प्रमुख मखु । स्वनिगः दुनेया समस्या धू व मोटर गाडीं पिकाइगु कुँ हे खः ।

थनया प्रदूषणया मेगु छगू कारण अप्पा भट्टा नं खः । तर अप्पा भट्टा शहरीकरणया कारणं म्हो जुइगु क्रमय् दु धाःसां जिउ । थनया प्रदूषण अप्वयेकीगु समस्याया व्यवस्थापनय् सरकारी निकायया दीर्घकालिन योजना धाःसा मदु । थ्व समस्या समाधान यायेत झी गुलिसिनं राजधानी ल्ह्यया यंकेगु, मोटर गाडी झीके याकेगु हे दिके माल धकाः बिचाः तइपिं नं मदुगु मखु तर थ्व भावावेशय् प्रकट जूगु बिचाः जक खः ।

राजधानी ल्ह्ययेगु मखु व्यवस्थित यायेगु हे जक विकल्प दु । थुकथंया प्रदूषणया समस्या स्वनिगःया जक नं मखु । नेपाःया तराई लागा व भारतया उतरी क्षेत्रय् नं प्रदूषणया मारय् दु । येँया गुलि प्रदूषित शहर धकाः धायेगु याः व स्वयां यक्व गुणा भारतया राजधानी दिल्ली प्रदूषित जुयाच्वंगु दु । अनया प्रदूषण मूलतः औद्योगिक प्रदूषणया कारणं हे खः ।

समानुपातिक विकास मथ्यंगु झीगु थेंज्याःगु देसय् राजधानीइ हे देय्न्यंकया जनतात च्वनेत लालायित जुइगु स्वभाविक हे जुल । तर थुकियात समस्या धकाः कायेगु स्वयां वैज्ञानिक रुपं व्यवस्थित शहर विकास यायेमाः । तर सरकारी निकायया निकम्मापनया कारणं थनया जनता पीडित जुइमाःगु बाध्यता जुल

उलि जक मखुकि पृथ्वीइ खने दयाच्वंगु वातावरणीय असर नं छता कारण । क्लाइमेट चेन्ज छगू देसया जक हाथ्या मखु विश्वया हे हाथ्याया रुपय् वयाच्वंगु दु । नेपाःया तराई लागा व भारतया उतर लागाया भूभागय् चिकुलां गुकथं शीत लहर ला लां थानाच्वनीगु क्रम अप्वःगु दु थुकिया कारण प्रदूषण जक मखुकि क्लाइमेट चेन्ज नं जुइफु ।

छगू इलय् चिकुलां स्वनिगलं मधेसय् लुमुक्क च्वं वनेगु धकाः धाइगु खः । आः थ्व धापूतिइ जक सीमित जुइगु अवस्थाय् थ्यन । चिकुलाबलय् बरु पहाडी लागाय् लुमुसे च्वनेगु जुया वल तराई मधेसय् शीत लहरया कारणं यक्व चिकुइगु जुयावःगु खनेदत । मौसमय् वःगु थुज्वःगु परिवर्तन प्राकृतिक मखु मानव सिर्जित हे खः ।

स्वनिगःया हकय् खँ ल्हायेगु खःसा थनया शहरीकरण अवैज्ञानिक ढंगं अप्वया वनाच्वंगु चिन्ताया खँ जुल । न्हापा मनूत कम, बुँ यक्व दु, हरियाली यक्व दु ।उकिं मौसम सफा जुयाः बदली जुइगु इलय् बाहेक न्ह्याबलें हिमाल खनेदु । तर आः स्वनिगःया शहरं हिमाल गुबलें गुबलें जक बांलाक खनेदु । वाःवःगु कन्हय्कुन्हु जक खनेदइगु जुयाच्वंगु दु ।

मेगु इलय् थनया मौसम न्ह्याबलें धुम्म जुयाः धूफ्वः दनाच्वंगु थेंजाःगु मौसम जुयाच्वनीगु । क्लाइमेट चेञ्जया कारणं नेपाःया उत्तरी लागाया हिमालत नं गुबलें गुबलें च्वापुगु भुनाः तुइसे मच्वंसे हाकुसे च्वनेगु नं याः । छकः पोखराय् वनाबलय् तांन्वःगु मौसमय् माछापुच्छ«े हिमालया च्वकाः छगू जक तुयु मेगु फुक्क हाकुक ल्वहँ खने दयाच्वंगु नं खनाः ।

स्वनिगलय् भुखाय् ब्वयेधुंकाः मेलम्ची व अव्यवस्थित रुपं न्ह्याकूगु सतक विस्तारया कारणं नं स्वनिगः दछियंकं धूफ्वः दनाः प्रदूषित जुयाच्वंगु खः । तर थ्व अवस्थाय् सुधार जूसां थनया मौसमय् सुधार जूगु अवस्था मदु । थुकिया कारण थन वस्ती विस्तार जूगु अनुपातय् हरियाली क्षेत्र नं मदया वंगु छगू कारणं नं खः ।

राजधानी जूगु नातां थन देय्न्यंकया मनूत थीथी कारणं थन च्वनेत आकर्षित जुइगु बांमलाःगु मखु । थुकथंया प्रवृत्ति विश्वन्यंकं हे दु । अझ समानुपातिक विकास मथ्यंगु झीगु थेंज्याःगु देसय् राजधानी हे अप्वः सेवा व सुविधाया नितिं देय् न्यंकया जनतात च्वनेत लालायित जुइगु स्वभाविक हे जुल ।

तर थुकियात समस्या धकाः कायेगु स्वयां वैज्ञानिक रुपं व्यवस्थित शहर विकासय् सरकारी निकायया निकम्मापनया कारणं थनया जनतां सेवा सुविधा कायेगु स्वयां थीथी समस्या पीडित जुइमाःगु बाध्यता जुल । सही सार्वजनिक यातायातया अभाव, व्यवस्थित व योजनावद्ध लँपु विस्तारया अभाव, त्वनेगु लःया अभाव अले चरम प्रदूषणया मारय् च्वनेमाःगु समस्या, ट्राफिकया समस्या स्वनिगःया मू समस्यात खः ।

थ्व भयावह अवस्था ला मखु तर सरकारी निकायं इलय् हे मिखा ब्वये मफुगु कारणं समस्या भयावह जुइगु क्रमय् दु । छुं दँ न्ह्यः सतक विस्तारया कारणं थन ब्वलंगु समस्यायात सरकारं सम्बोधन याये मफयेवं अले लिपांगु पटक अदालतया सतक विस्तार सम्बन्धी आदेशया कारण क्यनाः सतक विस्तारया समस्या समाधान यायेगुली पहल यायेगु स्वयां अथें त्वःता पलायन जुइगु प्रवृत्ति सरकारी निकायया खनेदयाच्वगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS