नौटंकि मजुइला ?

विवाह मण्डप । ह्वंकेत्यंगु लु। साइत त्यइ । भम्चा जूमह व वया मिजं निम्ह दनि । इमि ल्हाती स्वामां मदु। लुँ सिखः नं खनेमदु। पासाम्हं मिजंयात मास्क बी । मिजनं मिसायात म्हुतुइ मास्क तया बी । मिसाया पाः दइ । मिसा मिजंया ख्वालय् मास्क घाकी । अन दयाच्वंपिं सकस्यां लापा थाइ । स्वांमाः, सिखःया पलेसा मास्क छ्यला ब्याहा सम्पन्न याइ । न्हूगु पहलं इहिपा न्ह्याइ । मास्क ह्वला विवाह याःगु! शायद ! कोरोना पाखें सुरक्षित जुइमाः । मास्क अनिवार्य । सन्देश बीत जुइमाः । कोरोनाया संक्रमण न्यनाच्वंगु दु। थ्वयात पनेगु प्रतिरोधात्मक लँपुत नालेमाः । पक्क । थ्व सन्देश जनमानसय् तिक्क मिंकेत शायद न्हूगु शैली छ्यःगु जुयमाः । भारतय्लुँयागु मास्क तयातःगु किपा फेसबुकय् वइ । अझ वयात नं लिउनेलाकाः हेरा जडित मास्क नं छ्यलाहःगु खनेदु। आः कोरोना संक्रमणया प्रकोप थथे हे च्यानावन धाःसा इहिपाबलय् भम्चा व वया मिजं दथुइ साधारण मास्कया आदान प्रदान जक मनूत सन्तुष्ट मजुइफु । लुँ, हिरा जडित मास्कया प्रचलन मवइ धाये फइमखु। अले कोरोनाया खँ छखे लाइ । धन सम्पत्तिया धेंधेंबल्लाः खनेदइ ।

खास ला इहिपा याइ ले स्वांमाया पलेस्या मास्क घाका बीगु सन्देश हे गलत, निरर्थक । सर्वसाधारणत पिने वनेबलय् परजन नापलाइबलय् मास्क तयेमाः । सन्देशया मू मकसद जुइमाः । आः निम्हतिपू दथुइ मास्क अनिवार्य धयाकथंया सन्देश अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक, हास्यास्पद मजुइला । निम्हतिपू चां न्हि मास्क तयाः छेँ नापं च्वने माः । चिकित्सकतय्सं धाःगु दुला ? पिने वनेबलय् मास्क तया वंसां छेँय् दुहां वइबलय् निम्हतिपू मास्क त्वःताः च्वनी । उकिं इहिपाया मण्डपय् मास्कया आदान प्रदान गुंपुन्हिया ख्यालः थें खनेदइ । हानं गुंपुन्हिबलय् दाजुकिजापिंत तता केहेँपिंसं राखि चिकीगु सांस्कृतिक चलन दु। तर थुगुसी कोरोनाया संक्रमण पाखे ध्यानाकर्षण यायेत तताकेहेँपिंसं दाजुकिजापिंत राखी चिके पलेसा ख्वालय् मास्क घाका ब्यूपिं नं दु। थथेहे खःसा आः म्ह पुजा, किजापुजाबलय् नं जजंका, स्वांमाया पलेसा मास्क हे छ्यला हइगु खः ला ?

स्वतन्त्रताया नामय् अराजक जुइ मज्यू। संक्रमणं सुरक्षित जुइफइमखु । तर प्रतिरक्षा, सुरक्षाया नामय् ह्वाज्य, ग्वाज्य नं जुइमज्यू। कय्ता पुजाया उपलक्ष्यय् कय्ताया पलेसा मास्क घाकलकि नौटकी मजुइला ?

अबुया ख्वाः स्वयेबलय् नं मरिचरिया पलेसा अबुया म्हुतुइ मास्क घाका बीगु खः ला ? थथेहे खःसा फुक्कं सांस्कृतिक चलनत विस्थापित जुयाः मास्क संस्कृति प्रतिष्ठापित जुइगु खः ला ? आवश्यकता कथं मास्क छ्यलेमाः । तर मनूतय् संस्कृति हे तहसनहस जुइकथं, मनूतय्त लाटा यानाः म्हुतुइ ‘सिल’ यायेगु षडयन्त्र कथं मास्कयात दुरुपयोग याये मज्यू । देशय् लकडाउन जुइ । प्रयोजन कोविड १ पाखें सुरक्षित जुइत खः । तर देश लकडाउन दुने देशय् खनेदुगु राजनेतिक गन्जागोलं मनूतय्त मेगु हे शंका उत्पन्न यानाब्यूगु दु। लकडाउनया नामं जनतायात छेँ छेँय् कुनाः राजनैतिक नेतातसें देशय् कुत्सित खेल निश्चित कथं म्हिताच्वंगु दु। कोरोनाया भय् क्यनाः थःथःगु राजनैतिक निकृष्ट योजनात सम्पन्न यायेत स्वयाच्वंगु दु। देश थौं देश कोरोनां स्वयां राजनैतिक खतरां ग्रस्त जुयाच्वंगु दु। कोरोनाया त्रास क्यनाः कोरोनापाखें राजनीतिज्ञतय्सं थःथःगु राजनैतिक लाभ कायेत स्वयाच्वंगु दु। देशय् थौं कोरोना प्रतिरोधया उपायया नामय् जुयाच्वंगु गतिविधिप्रति होसियार जुइ माःगु दु।

विश्वय् एडस ल्वय्या महामारी दइ । यौनकर्मीतय्त कण्डम अनिवार्य याइ । यौन सम्पर्कं संक्रमण जुइ फइगुलिं यौनकर्मीतय्त कण्डम अनिवार्य याःगु खः । तर साधारण दम्पत्तितय्त साधारण इलय्क कण्डम अनिवार्य धाःगु मदु। थथे अनिवार्य धाःसा प्रजननक्रिया समाप्त जुइ । उकिं कण्डम अनिवार्यताया नं परिस्थिति दइ । विवाह मण्डपय् मास्क कालबिल याकाः सुहागरात नं म्हुतुइ मास्क तयाः च्वनेमाःगु धाःगु खःसा अंगलय् न्हाय् म्हुतु च्वलाच्वं धाःथें जुइ । शायद भेनेजुएलाया खँ खः थें, अन लकडाउन चाइ । यौनकर्मीत थःगु पेशा न्ह्याकेत सक्रिय जुइ, तर यौन पेशा कोरोना संक्रमणया दृष्टिं जोखिमपूर्ण जुइ । भेनेजुएलाय् यौन पेशा वैधानिक । कोरोनां सुरक्षित जुइत यौनकर्मीतय्सं विशेष पिपिइ वस्त्र दयेकी । फी, वस्त पारदर्शी जुइ, वसः पुनातःसां नग्न खनेदइ । नगरवधुतसें थःगु पेशागत सन्दर्भय् छ्यलीगु वस्त सामान्य दम्पत्तितसें कोरोना प्रतिरक्षाया निंतिं धकाः फिनां औचित्य दइ ला ?

युरोपय् गुलिखे स्वतन्त्र प्रेमी ल्याय् म्ह ल्यासेतसें मास्क मतः । छेँय् कुंका मच्वं । सीसा सी । जिमित स्वतन्त्रता प्रिय । उकिं कोरोनाया परवाह मयासे स्वच्छन्द कथं जुइ । लिच्वः युरोपय् कोरोना गाक्क क्षति याइ । एडसया संक्रमणया इलय् नं कमण्ड विरोधी सः थ्वइ । केरो खोला नापं केरा नये फइमखु। विना कण्डम यौनकर्मीतय् थाय् वनीपिं दइ । गुलिखे एड्सया शिकार जुइ । स्वतन्त्रताया नामय् अराजक जुइ मज्यू । संक्रमणं सुरक्षित जुइफइमखु। तर प्रतिरक्षा, सुरक्षाया नामय् ह्वाज्य, ग्वाज्य नं जुइमज्यू । कय्ता पुजाया उपलक्ष्यय् कय्ताया पलेसा मास्क घाकलकि नौटकी मजुइला ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS