अभिनन्दन धुंकाः आः छु ?

नेपाः राष्ट्रया छम्ह गौरव नापं नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया तःजिक नागरिक अभिनन्दन यायेगु ज्या नकतिनि क्वचाल । वय्कःया ज्याःजंक्वया लसताय् लच्छियंक थीथी ज्याझ्वः यानाः वय्कःया योगदान बारे चर्चा परिचर्चा यायेगु ज्या नं जुल । छगू जक विधाय् मखुसें वय्कः संलग्न जुयादीगु थीथी ख्यः व आयामयात कुलेगु ज्या जुल ।

दकलय् लिपांगु ब्व कथं वय्कःयात नगर परिक्रमा याकाः छगू तःजिगु ज्याझ्वःया दथुइ अभिनन्दन यायेगु ज्या सुथांलात । थ्व म्हो ईया दुने नं आपालं मनूतय्सं वय्कःयात अझ सतिक म्हसीकेगु, वय्कःया योगदान बारे सीकेगु ह्वःताः चूलात । वय्कलं यानादीगु योगदानया बारे न्हापा स्वयां अप्वः मनूतय्सं सीकेगु, स्यना कायेगु ज्या जुल ।

थ्व सकतां ज्या जुइधुंकाः हनेबहःम्ह पद्मरत्न तुलाधरजु तसकं लय्तायेमाःगु खः । तर अथे मजू । वय्कः अझ थःगु नुगःयात चकंकाः लय्तायेफुगु अवस्था मदुनि । वय्कः थम्हं नं पटक पटक अभिव्यक्त यानादीगु खँ खत, थ्व । वय्कःयात याःगु अभिनन्दनया ज्याझ्वलय् मगाःमचाः जुयाः वा अभिनन्दनया इलय् वय्कःयात सुनां नुगलय् स्याकाः लय्मताःगु धाःसा मखु ।

वय्कः लय्तायेमफुगु छता हे जक कारण खः झीगु अधिकार पूवंक अझ प्राप्त मजूनि । ७७ दँ दुम्ह वय्कः आः तक नं अधिकारया आन्दोलनय् सक्रिय जुयाच्वनादीसां पूवंक अधिकार प्राप्त अझ मजूनि । वय्कः लय्तायेमफुगु कारण बस् थ्व हे खत ।थौं आपालं मनूत वय्कःया प्रेरणा व हःपाः कथं वय्कःया लँपुपाखे न्ह्याः वनाच्वंगु दु ।

अझ आपालं भाषिक कार्यकर्तात वय्कःया आह्वान कथं भाषा ख्यलय् कुहां वःगु खः । राजनीतिया खँ न्ह्यागु खःसां तःधंगु जमात हे वय्कःया भाषणपाखें आकर्षित जुयाः थौं राजनीतिइ दुहां वंगु दु । आपालं नेकपाया नेता व कार्यकर्तात वय्कःया लिउलिउ वनाः हे थौंया थासय् थ्यंकूगु खः ।

पद्मरत्न तुलाधरया खँ ल्हायेबलय् वय्कः जिगु आदर्श व्यक्ति, जिगु अग्रज धयां जक झीगु दायित्व पूवनी मखु । उलि धयां जक झीसं वय्कःयात सम्मान याःगु ठहर जुइ मखु । वय्कःया सम्मान यायेगु वा हनाबना तयेगु खःसा वय्कलं ज्वनाच्वंगु मुद्दा, वय्कलं ल्ह्वनाच्वंगु सःयात साकार यायेगु खः ।

भाषिक वा राजनीतिक कार्यकर्ता न्ह्याम्ह जुइमा वय्कःपिंसं स्वयम् धयाच्वंगु दु कि, ‘झीगु अग्रज वा झीगु प्रेरणा धइगु हे पद्मरत्न तुलाधर खः ।’पद्मरत्नजुया कारणं हे थौं आपालं मनूत थःथःगु थासय् स्थापित नं जुयादिल । अथे खयां नं छता खँ सकसिनं ल्वःमंकाच्वंगु महसुस जुयाच्वंगु दु । पद्मरत्न तुलाधरया यक्व विशेषता दु ।

छगू तसकं च्वछायेबहःगु विशेषता धइगु वय्कलं गबलें थःगु बिचाः, थःगु सिद्धान्त व थःगु अधिकारया खँपाखें विचलित जुयामदी । वय्कलं थःगु सिद्धान्तयात गबलें त्वःता मदी । वय्कलं तःक्वः नेकपाया अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’यात तकं धयादी – ‘छिकःपिं सम्झौता यानादिसँ । तर खबरदार ! सम्झौताया नामय् सिद्धान्त त्वःते दइ मखु ।’

थःगु सिद्धान्तपाखें विचलित मजुइगु व थःगु अधिकारया बारे गबलें ‘कम्प्रोमाइज’ मयाइम्ह छम्ह सच्चा देशभक्त खः, पद्मरत्न तुलाधर । लुमंकेबहःजू, वय्कः अज्याःम्ह व्यक्ति खः सुनां सांसद जुयाच्वंगु इलय् पार्टीया ह्वीपयात हाजां गायाः मतदान यानादिल । वि.सं २०५३ सालया खँ खः, वय्कः नेकपा एमालेपाखें सांसद जुयाच्वंगु ।

महाकाली सन्धिया खँय् संसदय् मतदान जुल । तर, अज्याःगु सन्धि राष्ट्रयात हितय् मदुगु, राष्ट्रघाती जूगुलिं पार्टीं ह्वीप जारी याःसां वय्कलं उकिया विपक्षय् मतदान यानादिल । थुकिं स्पष्ट क्यनाच्वंगु दु पद्मरत्न थःगु सिद्धान्तयात शिरोपर यानाः जुइम्ह व्यक्ति खः ।
यदि अथे खःसा थौं वय्कःयात आदर याना धाइपिं, वय्कःयात रोलमोडल तायेकीपिं, वय्कःया कारणं राजनीतिक नेतृत्वय् थ्यंपिंसं थुकियात शिरोपर यायेमाःगु आवश्यकता मदु ला ?

राष्ट्रहितया खँ जुइमा वा जाति, भाषाया अधिकारया खँ जुइमा पद्मरत्नं थःगु सिद्धान्तयात त्वःतूगु मदु । तर थौं वय्कःया लँपु लिनाः राजनीति यानाच्वंपिंसं पार्टी व पार्टी दुनेया गुटया ह्वीप बाहेक मेगु सैद्धान्तिक खँय् चिउताः तयेगु यानाच्वंगु मदु । झीसं नागरिक अभिनन्दन ला यानाः तर वय्कःयात थः अग्रज धकाः जुइपिं थःगु सिद्धान्तं च्युत जुयाः राजनीति याइसा वय्कःयात सम्मान गुकथं याःगु जुइ ?

सिद्धान्तयात त्वःताः याःगु राजनीतिपाखें वय्कः गय् यानाः लय्तायेफइ ?खँ राजनीति यानाच्वंपिनि जक मखु । भाषिक कार्यकर्ता वा जातीय अधिकारया खँ ल्हाइपिं अधिकारकःमि व अभियन्तताय् नं खः । थःगु मांभाय् म्वाकेगु निंतिं पद्मरत्नजुं भाषण बियाः अधिकारया खँ ल्हाइगु जक मखु, थःगु हे छेँजःपाखें मांभाय् ल्हाकेगु, स्यनेगु यानादी ।

भाषिक कार्यकर्ता सुनां वय्कःयात थःगु अग्रज तायेकी इमिसं भाय्या सवालय् थःगु छेँजःपाखें सुरु यायेमाः कि म्वाः ? थःगु मांभाय् म्वाकेगु निंतिं राज्यनाप अधिकारया निंतिं संघर्ष यायेमाःगु छथाय् दु । तर झीसं यायेफुगु खँ नं झीसं मयायेगु धाःसा अजूचायापु । पद्मरत्न तुलाधरं थौंतक मांभाय् ल्यंकेगु निंतिं राज्य नाप जक संघर्ष यानादीगु मखु ।

छेँय्छेँय् थः मस्तय्त मांअबुपिंसं मांभासं खँ ल्हाकेमाः धकाः नं संघर्ष यानादीगु खः ।अथे हे हनेबहःम्ह पद्मरत्न तुलाधरया खँ ल्हायेबलय् वय्कः जिगु आदर्श व्यक्ति, जिगु अग्रज धयां जक झीगु दायित्व पूवनी मखु । उलि धयां जक झीसं वय्कःयात सम्मान याःगु ठहर जुइ मखु । वय्कःया सम्मान यायेगु वा हनाबना तयेगु खःसा वय्कलं ज्वनाच्वंगु मुद्दा, वय्कलं ल्ह्वनाच्वंगु सःयात साकार यायेगु खः ।

ज्याःजंक्वया लसताय् वय्कःया नागरिक स्तरं अभिनन्दन यायेवं आः झी सकसियां भाला पूवन । वय्कः आः लय्ताल जुइ धकाः बिचाः यायेगु पाय्छि जुइ मखु । वय्कःयात याःगु नागरिक अभिनन्दन ला केवल छगू सुरुवात खः वय्कःया म्हगसयात आः साकार यायेगु । उकिं झीसं
वय्कःयात सच्चा सम्मान यायेमाःगु आवश्यकता दु ।वय्कःया लँपुइ थःगु पलाः न्ह्यंकेमाःगु दु । अले जक वय्कः थःगु नुगःयात चकंकाः लय्तायेफइ ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS