नेतृत्वविहीन नेवाः आन्दोलन

थौंया इलय् नेवाःतय्सं थीथी कथंया आन्दोलन याना वयाच्वंगु दु। सरकारं हःगु सतक विस्तारनिसें कयाः स्वनिगःया हिति संरक्षण यायेमाःगु, ख्वना व बुंगया फास्ट ट्राय्क, सम्पदा संरक्षण व थीथी थासय् दुगु पुखू संरक्षण यायेमाःगु माग यानाः नेवाःत आन्दोलित जुयाच्वंगु दु। आन्दोलनया झ्वलय् थीथी थासय् प्रदर्शन यायेगु लिसें आः वयाः येँया दुने लागाय् दुगु बँ पसः चीकेगु तकया अभियान न्ह्यानाच्वंगु दु ।

आः न्ह्यानाच्वंगु आपालं धयाथें आन्दोलनय् न्हू पुस्ताया ल्याय्म्हत सक्रिय जुयाच्वंगु दु । नेवाःया नामं जुइगु हरेककथंया आन्दोलनय् ब्वति काइगु क्रम नं अप्वया वनाच्वंगु दु। थ्व छगू सकारात्मक पक्ष खः । गुकथं बिस्कं बिस्कं मुद्दा ज्वनाः नेवाःत आन्दोलित जुयाच्वंगु दु। उकथं आन्दोलित जूगुया छगू सकारात्मक लिच्वः खः गुथि विधेयक लित कायेगु ज्या । गुथि विधेयकयात कयाः स्वनिगःया मुक्कं नेवाःत आन्दोलनय् कुहां वयेवं सरकार उगु विधेयक लित कायेत बाध्य जूगु जक मखु, आः न्हूगु विधेयक हयेगु निंतिं नं लिचिलाच्वंगु अवस्था खः ।

आः गुलि नं आन्दोलन न्ह्यानाच्वंगु दु, उकिया निंतिं माःगु नेतृत्व धाःसा विकास यायेमफुगु खःला धइगु न्ह्यसः नं थन दनाच्वंगु दु। आः जुयाच्वंगु आन्दोलन स्वःस्फुर्त रुपं जुयाच्वंगु दु। थुकथं जुयाच्वंगु आन्दोलनय् ब्वति कायेगु निंतिं सामाजिक संजाल छगू बांलाःगु माध्यम जुयाच्वंगु दु। अथे खःसां नं सक्षम नेतृत्वया अभावं यानाः आन्दोलनं गुगु दिशा कायेमाःगु खः । अज्याःगु दिशा कायेमफुगु नं यच्चुक सीदु ।

छुं नं कथंया आन्दोलन न्ह्याकेगु खःसा उकियात योजनाबद्ध रुपं न्ह्याकेत नेतृत्व माः । आः आन्दोलन यानाच्वंपिं ल्याय्म्ह पुस्तायाके अज्याःगु नेतृत्व यायेगु क्षमता धाःसा खंके फयाच्वंगु मदु। उकिया लिच्वःकथं छथाय् जूगु आन्दोलन लिपा मेगु आन्दोलनया स्वरुप छु जुइ धइगु तकं आन्दोलनय् कुहां वयाच्वंपिंसं सीके फयाच्वंगु मदु। आन्दोलनया थीथी रुप दइ । विरोध प्रदर्शन यायेगु, सरकारया खँयात अवज्ञा यायेगु जक मखु आवश्यक जुल धाःसा वार्ता यायेमाःगु अवस्था नं वइ । तर अज्याःगु इलय् तार्किक रुपं खँ तये मफुत धाःसा अज्याःगु आन्दोलनं पाय्छि प्रतिफल बी फइमखु ।

आन्दोलनया थीथी रुप दइ । विरोध प्रदर्शन यायेगु, सरकारया खँयात अवज्ञा यायेगु जक मखु आवश्यक जुल धाःसा वार्ता यायेमाःगु अवस्था नं वइ । तर अज्याःगु इलय् तार्किक रुपं खँ तये मफुत धाःसा अज्याःगु आन्दोलनं पाय्छि प्रतिफल बी फइमखु ।

आः हे नं फास्ट ट्राय्कयात कयाः खँ ल्हायेगु खःसा वंगु असार १५ गते वा पीगु ज्या जुल । उगु इलय् प्रहरी दमन जुल । उकिया लिच्वःकथं स्वनिगःया थीथी थासं वंपिं जनताया ग्वाहालि दयेवं २० गते हाकनं वा पीगु ज्यायात। प्रहरी छुं नं अवरोध तकं मयासे चिला वन । वा पीगु ज्या नं क्वचाल । तर आः वयाः फास्ट ट्राय्कया आन्दोलन गुकथं न्ह्यानाच्वन धइगु तकं सीमदु। आः वा पीगु आन्दोलन लिपा मेगु ज्याझ्वः छु जुइ धकाः सीके फयाच्वंगु मदु। थुकिया मू कारण धइगु आन्दोलन यायेगु निंतिं माःगु नेतृत्व मदयाः खः धकाः धायेमाः । छुं नं आन्दोलन क्वमचाःतले उकियात गतिशील यानातयेमाः । ख्वनाय् वा पीगु आन्दोलन लिपा मेगु गुगुं नं कथंया आन्दोलनया ज्याझ्वः मदुगु मू कारण धइगु आन्दोलन यानाच्वंपिनिगु आन्दोलनयात कयाः सोच मदुगुलिं खः ।

छुं नं कथंया आन्दोलन ताः लाकेगु खःसा आन्दोलनयात निरन्तरता बीमाः । यदि उकथं निरन्तरता बी मफुत धाःसा आन्दोलनय् कुहां वयाच्वंपिं जनता दथुइ निरासता ब्वलनी, गुकिया लिच्वःकथं आन्दोलनय् धक्का लाकी । अथे जुयाः थौं नेवाःतय्सं गुलिं नं मुद्दा ल्ह्वनाः आन्दोलन यानाच्वंगु दु। थुकियात निरन्तरता बीगु खःसा आन्दोलनय् नेतृत्व याइपिं सक्षम नेताया आवश्यक जुइ ।

अथे हे आः थीथी नामं आन्दोलनय् कुहां वयाच्वंपिंसं धायेगु यानाच्वंगु छता खँ धइगु ‘जिमिसं राजनीति याये मखु’ वा ‘राजनीतिइ दुपिं आन्दोलनय् वयेम्वाः’ धइगु थेंज्याःगु खँ धायेगु यानाच्वंगु दु। दकलय् ग्यानापूगु खँ थ्वहे खः । नेवाःतय् आः गुलि नं समस्या खः, अज्याःगु फुक्कं समस्याया मू हा राजनीति हे खः । उकियात ज्यंकेगु मू लँपु धइगु नं राजनीतिक नेतृत्वं हे खः । खः थःथःगु पार्टीया आस्था छथाय् दयेफु। तर आन्दोलनय् कुहां वयेगु झ्वलय् थःगु आस्था छखे तयाः नेवाः समस्यायात नाला कायेमाः । थ्व खँय् निगू मत मदु। तर राजनीतिक रुपं आस्था दुपिंसं थज्याःगु आन्दोलनय् ब्वति मकाल धाःसा उकिं नं मेगु छगू शून्यता ब्वलंकी । गुकिया लिच्वः नेवाः आन्दोलनयात लाइ ।

थौं थीथीकथं नेवाःतय्सं आन्दोलन याना वयाच्वंगु दु। आन्दोलन ला जुयाच्वन तर उकिया ब्या तब्या जुइ फइच्वंगु मदु। थथे छु जुयाः जुल धकाः नं थौं थीथीकथं आन्दोलनय् दुथ्याःपिंसं बिचाः यायेमाःगु आवश्यकता दु। छुं नं कथंया आन्दोलनयात गबलय् तक घनिभूत यायेफइ मखु, आन्दोलनं गति नं काइमखु। आन्दोलनयात गति बीगु निंतिं आः वयाः नेतृत्व मालाच्वंगु दु। अथे धइगु आन्दोलनयात निरन्तर रुपं न्ह्याकेगु निंतिं थीथी कथं आन्दोलनया स्वरुप व उकिं लाकिगु दीर्घकालीन सोच दुम्ह नेतृत्व थौंया आवश्यकता खः । मखु गुम्हं हिति आन्दोलन, गुम्हं फास्ट ट्राय्क आन्दोलन, गुम्हं सम्पदा अभियान धकाः जक जुयाच्वनेगु खःसा झीगु आन्दोलनं पाय्छिगु गति काये फइमखु ।

अथेजुयाः थौंया आवश्यकता धइगु थीथी राजनीतिक दलनाप स्वापू दुपिं थीथी नेवाः खलः पुचः दथुइ नं दुग्यंक सहलह जुइमाःगु आवश्यकता जक दुगु मखसे नेवाः आन्दोलनयात गुकथं न्ह्याकेगु धइगु बारे नं घनिभूत रुपं सहलह यानाः न्ह्याः वनेमाःगु आवश्यकता थौं जुयाच्वंगु दु। अझ आः न्ह्यानाच्वंगु गुलि नं आन्दोलन दु। अज्याःगु आन्दोलनयात गुकथं न्ह्याकेगु धइगु बारे सहलह यायेगु ज्या तकं जुयाच्वंगु मदु। थुकिं यानाः नं आन्दोलनं गति काये फयाच्वंगु मदुसा मेखे पुलांपिं नेतृत्वयात आःया ल्याय्म्ह पुस्तां चिउताः मतयेगु जक मखु। अविश्वास तकं यायेगु यानाच्वंगु दु। थ्व दकलय् तःधंगु कमजोरी खः । पुलांपिं नेतृत्वया अनुभव नेवाः आन्दोलनया निंतिं न्ह्याबलें मार्गदर्शन जुइ । थ्व खँयात न्हू पुस्तां स्वीकार याये फयाच्वंगु मदु। थ्व दकलय् आः न्ह्यानाच्वंगु नेवाः आन्दोलनया तःधंगु कमजोरी खःसा मेता थवंथवय् तक नं सुयागु नेतृत्वयात माने यायेगु धइगु स्पष्ट खनेमदु। अथेजुयाः आः आन्दोलन यानाच्वंगु पुस्तां न्हापां थःपिनि दथुइ सहलह यानाः नेतृत्व विकास यायेमाःसा पुलांपिं नेतृत्वयात सम्मान यानाः आन्दोलनय् दुथ्याकेमाःगु आवश्यकता थौं जुयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS