अलमलय् राजनीतिक दलत

नेकपा एकीकरण विषयय् सर्वोच्च अदालतया लिपांगु आदेश लिपा आः देय्या राजनीतिइ न्हूगु तर· ब्वलंगु दु। एकीकरण जुइधुंकूगु नेकपाया अस्तित्वयात सर्वोच्च अदालतं अस्वीकार यायेवं देय्या राजनीति न्हूगु कोर्स शुरु जूगु खः । एकीकरण जुइधुंकूगु पार्टी निकू कुचा दलाः साविकया हे पार्टी कायम जुइवं ओली नेतृत्वया वर्तमान सरकार अल्पमतय् लाःगु दुसा आः प्रमुख प्रतिपक्षीलिसें मेगु राजनीतिक पार्टीं गज्याःगु भूमिका म्हिती धइगु न्ह्यसः ब्वलनाच्वंगु दु। आः वयाः प्रधानमन्त्री ओलीयात हे समर्थन यानाः न्ह्याः वनेगु खः वा वैकल्पिक सरकार दयेकाः न्ह्याः वनेगु धइगु बारे राजनीतिक पार्टीतय्सं स्पष्ट याये फयाच्वंगु मदुनि । उकिया हे लबः कायेगु दाउलय् प्रधानमन्त्री ओली लगे जुयाच्वंगु दु ।

थौंया नेपाःया तरल राजनीति गुकथं न्ह्याइ धइगु खँय् आम जनताया दथुइ उत्सुकताया विषय जुयाच्वंगु दु। अथेखःसां नेपाःमि जनता आः वयाः हाकनं २०६२/६३ या आन्दोलन लिपा वने चाहे जुयाच्वंगु मदु। तर नेपाःया राजनीतिया आःया अवस्था स्वयेगु खःसा हाकनं नेपाःया राजनीति प्रतिगमनपाखे उन्मुख जुइगु जकं मखुला धइगु न्ह्यसः ब्वलनाच्वंगु दु। २०४७ सालया सफल जनआन्दोलन लिपा थीथी राजनीतिक पार्टीयात सरकारया नेतृत्व यायेगु अवसर वल । तर उगु इलय् गुगुं नं राजनीतिक पार्टीं न्यादँ तक पूवंक सरकार चले यायेमफुत । राजनीतिक पार्टी दुने ब्वलंगु व्यक्तिगत अहमताया कारणं अज्याःगु अवस्था ब्वलंगु खः । राजनीतिक पार्टी दथुया ल्वापुया कारणं सरकार विघटन यायेगु ज्या जक जूगु मखसे सांसद न्यायेगु मीगुनिसें सुरासन्दरी काण्ड नं संसदीय व्यवस्थाया देन जूगु खः उगु इलय् । आः नं नेपाःया राजनीतियात स्वयेगु खःसा अज्याःगु अवस्था वइमखु धकाः धायेगु फइगु अवस्था मदु ।

सर्वोच्च अदालतया लिपांगु निर्णय स्वयां न्ह्यः हे भंग जूगु नेकपाया दुने सांसदपिंत ध्यबालिसें मन्त्री दयेकेगु प्रलोभन बिउगु खँ सार्वजनिक जूगु खः । आः नं अज्याःगु ज्या मजुइ धकाः धायेफइगु अवस्था मदु। थुकिं हाकनं छकः जनतां राजनीतिक पार्टीप्रति थःपिनिगु गज्याःगु धारणा दयेकी धइगु न्ह्यसः नं ब्वलंगु दु ।

राजनीतिक पार्टी दथुया ल्वापुया कारणं सरकार विघटन यायेगु ज्या जक जूगु मखसे सांसद न्यायेगु मीगुनिसें सुरासन्दरी काण्ड नं संसदीय व्यवस्थाया देन जूगु खः उगु इलय् । आः नं नेपाःया राजनीतियात स्वयेगु खःसा अज्याःगु अवस्था वइमखु धकाः धायेगु फइगु अवस्था मदु ।

२०६२/६३ या आन्दोलनया न्ह्यःतक देशय् राजनीतिक स्थायीत्व मदयाः आम जनताया दथुइ राजनीतिक पार्टीप्रति हे छगू कथं घृणा ब्वलंगु खः । जनताया दथुइ राजनीतिक पार्टीप्रति ब्वलनाच्वंगु घृणायात क्यास यायेकथं उगु इलय् जुजु ज्ञानेन्द्र शाहं राजनीतिक ‘कू’ यायेततकं सफल जूगु खः । जुजु ज्ञानेन्द्रं राजनीतिक ‘कू’ याःसां जनता उगु कूया विरोध सतकय् कुहां मवः । उकिया मू कारण मेता छुं मखसे राजनीतिक पार्टीतय्सं झिंन्यादँया दथुइ म्हितूगु फोहोरी कासा खः । अज्याःगु फोहोरी कासा आः हाकनं नं शुरु जुइगु जकं खःला धइगु न्ह्यसः थौं आम जनताया दथुइ ब्वलनाच्वंगु दु ।   तत्कालीन इलय् जुजु ज्ञानेन्द्र शाहं राजनीतिक ‘कू’ याःसां नं जनता सतकय् कुहां मवः । उगु इलय् राजनीतिक पार्टीतय्सं थ्यंमथ्यं निदँतक सतकय् च्वनाः आन्दोलन यानाच्वंसां नं ज्ञानेन्द्रया कूयात भिंकेत ताः मलात । उकिया मू हुनि खः राजनीतिक पार्टीप्रति दुगु घृणा ।

थौं वयाः हाकनं नेपाःया राजनीतिइ अज्याःगु हे प्रवृत्ति पुनरागमन जुइगु जकं मखुला धइगु न्ह्यसः ब्वलनाच्वंगु दु। आः हे नं राजनीतिक पार्टीतय् दथुइ मेगु राजनीतिक पार्टीया सांसदपिंत थःगु पक्षय् सालेगु धेंधेंबल्लाः शुरु जुइगु अवस्था ब्वलनाच्वंगु दु। सांसदपिंत ध्यबा बियाः न्यायेगुलिसें मन्त्री पद बियाः ह्ययेकेगु ज्या जुयाच्वंगु दु। यदि आः हाकनं पुलांगु प्रवृत्ति पुनरागमन जुल धाःसा जनतां उकियात स्वीकार यायेफइगु अवस्था मदु। न्हापा गुकथं राजनीतिक पार्टीतय्सं जनताप्रति विश्वास ब्वलंके मफुगु खःसा आः नं अज्याःगु अवस्था मवइ धकाः धायेफइगु अवस्था मदु। उकिं आः राजनीतिक पार्टीतय्सं बिचाः यायेमाःगु अवस्था वःगु दुकि नेपाःया राजनीतियात गुगु लँपुइ यंकेगु ।

अथे ला नेपाःया संसदीय राजनीतियात दुगुया छ्यं क्यनाः खिचाया लाः मीगु पसः धकाः नं धायेगु यानाच्वंगु दु। नेपाःया राजनीतिक पार्टीत अझ नं उगु हे लँपुइ वनाच्वंगु अवस्था खः । तर थौं वयाः थन थुइकेमाःगु खँ छु धाःसा नेपाःया जनताया २०४६ साल न्ह्यःया जनता मखयेधुंकल । आः नं राजनीतिक पार्टीतय्सं जनतायात उकथं हे ध्वं लायेगु ज्या यात धाःसा थ्व जनतायात कदापि स्वीकार्य जुइमखु । थौं वयाः नेपाःया जनता थःगु अधिकारप्रति सचेत दु। जातीय अधिकार, भाषिक अधिकार, सामाजिक अधिकारप्रति जनता जागृत जुयाच्वंगु इलय् आः हाकनं नं राजनीतिक पार्टीतय्सं थःगु अभिष्ट पूवंकेगु निंतिं न्हापाथें हे सुरासुन्दरी काण्ड यायेत स्वल धाःसा उकियात जनतां तिरस्कार याइगु स्वाभाविक खः ।

खतुं नेपालय् व्यवस्था हिल अवस्था हिउगु मदुनि । २०४७ सालया आन्दोलन लिपा राजनीतिक हिउपाः ला वल तर व्यवस्थाय् खास हे हिउपाः हयेमफु। देय्या शासन व्यवस्था न्हापा गथे खः आः नं अथे हे लानाच्वंगु दु। आतक राजनीतिक पार्टीलिसें कर्मचारीत तकं पञ्चायती मानसिकतां पिहां वयेफयाच्वंगु मदुनि । गुकिं यानाः देय्या राजनीतिक व्यवस्थाय् हिउपाः वःसां नं देय् व जनताया अवस्थाय् धाःसा खास हे हिउपाः वयेफयाच्वंगु मदु। अथे जुयाः आः न्हूगु राजनीतिक हिउपाःया निंतिं न्हूकथंया हे राजनीतिक व्यवस्था हयेगु निंतिं राजनीतिक पार्टी व नेतातय्सं कुतः यायेगु आवश्यकता जुयाच्वंगु दु ।

उकथं हे मेमेगु राजनीतिक पार्टी दथुइ नं आःया अवस्थाय् थःपिं गज्याःगु लँपुइ वनेगु धइगु खँय् अलमल जुयाच्वंगु दु। थ्व अलमलयात चीकेगु आवश्यकता नं थौं जुयाच्वंगु दु। नेपाःया संसदीय व्यवस्थाय् थ्व स्वयां न्ह्यः ब्वलंगु थीथी कथंया विकृतिया कारणं राजनीतिक पार्टीयात कयाः न्ह्यसः ब्वलंगु खः । आः अज्याःगु अवस्था मवयेमाः । थुखेपाखे राजनीतिक पार्टी लिसें सांसदतय्सं नं सचेत जुयाः विचाः यायेमाःगु थौंया आवश्यकता खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS