नेपालय् मिस्तय्गु अवस्था

मिसा मां खः । मिसा म्ह्याय् खः । मिसा काकी, तताःजु, केहेँ, तता, निनि, अजि, मल्जु, केहेँभत, ताःभत आदि आदि फुक्कं खः । छम्ह हे मिसा तःगू हे रुप व नाताय् स्वानाच्वंगु दइ । अझ नेपाली समाजय् हनेमाः धइगु दुगु कारणं मिस्तय्गु स्थान च्वन्ह्याः । नेवाः समाजय् ला मिसा बिना छुं नं कथंया भिंज्या, पुजा, ज्याजंक्व, कय्तापुजा, इहिपा वा शुभसाइत स्वयाः यायेगु ज्या म्हपुजा, किजापुजा व थीथी छेँयागु पुजाविधि तक हे चले जुइ मखु । थ्व ल्याखं नं नेवाः समाज न्हापांनिसें पितृसत्तात्मक मखु कि मातृसत्तात्मक समाज खः धइगु प्रमाणित जुयाच्वंगु दु । तर थौंया पूँजीवादी समाजय् हिया नाता स्वयां ध्यबाया नाता दकलय् च्वन्ह्याना वनाच्वंगु खनेदु । ध्यबाया लागिं थः कलाः, काय्म्ह्याय् तकं मधासे विश्वासघात यायेगु व कायं बौ अले अबुं काययात तकं बाँकी मतयेगु संस्कार संस्कृतिया विकास जूगु दु ।

थज्याःगु कुसंस्कारंया कारणं वा ध्यबायात प्राथमिकता बीगु व थःगु नाता सम्बन्ध वा संस्कार संस्कृतियात बेवास्ता यायेगु चलनया कारणं हे थ्व इलय् समाजय् मानवता व मानवीय सोच लिसें धारणा कमजोर जुजुं वनाच्वंगु दु । अदृश्य रुपं मनूया दुने दानवीय ब्यवहार हावी जुजुं वनाच्वंगु दु । आः नकतिनि जक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस न्यायेकाः थीथी कथं मिसा अधिकारया खँ न्ह्यःने न्ह्यब्वयेगु ज्या जूसां थन माक्वः माःथें मां, तता, केहेँ, निनि, मल्जु, तःमा, तताःजु थेंज्याःपिं मिसा जातिया नाताया स्वापू व सद्भावयात म्वाकेगु ज्या धाःसा जूगु खने मदु । खालि थीथी कथंया प्रवचन व तालिम धयाः ध्यबा ह्वलाः ध्यबां हे सकतां दइथें याका क्यंगु दु । यानाच्वंगु अवस्था दु । उकिं नं पवित्र रुपं थः तःकेहेँ प्रति माया याइपिंसं थ्व इलय् सद्भाव ब्यक्त याये फयाच्वंगु स्थिति मदु । थः तःकेहेँपिंत हे पजेरो गयेफुपिं, पल्सर बाइकं चाःहिके फुपिं पूँजीपतितय्सं यौन दास कथं जूसां जिउगु थासय् नं मजिउगु थासय् नं ब्वना यंकेत ताःलानाच्वंगु दु ।

ध्यबा मालिक जुइगु व मन दुपिं पवित्र मनया पारखीत ध्याकुनय् हे लानाच्वनीगु अवस्थाया कारणं अनाहकय् मिस्त बलात्कृत जुयाच्वंगु दु । चायेकं मचायेकं ध्यबां यौनदासी कथं पवित्र मिस्तय्गु जीवन स्यंकाच्वंगु अवस्था दु । अथे धइगु ध्यबां लखय् मिखा कंकाच्वंगु अवस्था खः। ध्यबा ध्यबा जक जुइपिंसं हे थन म्वाःम्वाःगु नं लँपुइ मिसा जातियात घ्वानाः उमिगु तपस्या भंग यानाच्वंगु दु । पवित्र जुइगु थःगु म्हगसयात हाथ्या बियाच्वंगु दु । छाडा ब्यवहारयात हे पूँजीवादी ब्यवस्थां मिसा स्वतन्त्रता धयाच्वंगु दु । नापं फिल्म स्वः वनेगु, देय् देशान्तर चाःहिला जुइगु नापनापं होटेल, रेष्टुरां व भट्टि पसलय् मिस्त नापं च्वनेगुयात हे जक स्वतन्त्रताया परिभाषा दुने लाकातःगु स्थिति दु । थुकिं छु धनीमानी मिस्तय्गु उद्धार व फूर्ति जुइफु, तर ब्यापक ज्या याना नइपिं श्रमिक मिस्तय् उद्धार जुइ मखु ।

विश्व कप व ओलम्पिक कासा जुइगु इलय् तक यौन बजारया खँ न्हापा लाक्क पत्रपत्रिकाय् पिहां वयाच्वनी । थ्व धइगु पूँजीवादी समाजय् मिसा मस्त धइपिं साध्य मखु कि साधन वा यौन ज्याभः कथं छ्यलीपिं साधन हे जक माने यानातःगुया लिच्वः खः ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसयात श्रमिकतय् हितय् खँल्हाबल्हा यायेगु स्वयां नं सम्पत्तिइ अंशया खँ ल्हायेगु, दोहोरो सम्पत्ति दइगु कथं हे जक अंश बिना वंश चले जुइ मखु धइगु धारणा न्ह्यःने हयेगु व मिजंत हे जक मिस्तय् दुश्मन थें यानाः अनर्गल खँ प्रचार यायेगु गलत प्रबृत्ति अप्वः खने दयाच्वंगु दु । वास्तवय् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसय् ला मिस्त ज्या याना नइपिंत गुकथं मिजं सरह हे ज्याला प्राप्त याये फइ वा याके फइ धइगु धारणा पित हयेमाःगु खः । श्रमिक मिस्तय् अधिकारया बारे खँ ल्हानाः उकियात प्राप्ति याये फइगु उपाय बारे ध्यान तयेमाःगु खः ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपं न्ह्यःने लाःपिं मिस्तय्गु जीवनी बारे चर्चा परिचर्चा यानाः उमिगु थीथी कथंया सकारात्मक प्रभाव बारे विवेचना याये फयेकेमाःगु खः । तर ब्यक्ति व ब्यक्तित्वयात क्वह्यंकाः ध्यबायात महत्व बियाः ब्याख्या याइगु प्रबृत्तिया कारणं थौं मिस्तय्गु अधिकार बारे खँ ल्हायेत मिजंत हे बाधक तायेकाच्वंगु स्थिति दु । मिस्त हे मिस्तय् शत्रु जुयाच्वंगु गुलिं दसुयात सुचुकेगु यानाच्वंगु दु । वास्तवय् झीथाय् शिक्षाया कमीं हे थथे थीथी कथं मिस्त लिउने लानाः शोषणय् तक्यने मालाच्वंगु खः । नेपाली मिस्त भुतूया दास, घाँय् लःवनेगु हे ज्याय् जक लिकुने मालाच्वंगु स्थिति दु । सफल गृहणी जुयाच्वंपिं सफल हाकीम नं जुइफु धइगु धारणा मदुगु कारण हे शिक्षाया अभाव खः । उकिं थन यदि शिक्षा छगू जक बांलाक प्रदान यायेगु खःसा मिस्तय्त सम्पत्तिइ अंश म्वाः । अधिकार नं थःपिंसं हे प्रयोग यायेगु वातावरण दयावनी ।

विश्व कप व ओलम्पिक कासा जुइगु इलय् तक यौन बजारया खँ न्हापा लाक्क पत्रपत्रिकाय् पिहां वयाच्वनी । थ्व धइगु पूँजीवादी समाजय् मिसा मस्त धइपिं साध्य मखु कि साधन वा यौन ज्याभः कथं छ्यलीपिं साधन हे जक माने यानातःगुया लिच्वः खः । थथे विश्वब्यापी रुपं हे थौं नैतिकता ह्रास जुयाः ध्यबायात प्राथमिकता बीगु चलनं समाज स्यंकाच्वंगु खः । थुकिया सुरुवात धाःसा पश्चिमा देय्तय्सं हे यानावःगु खः । विस्तारं पूर्वी गोलाद्र्धय् नं उकिया प्रभाव न्यनाच्वंगु स्थिति दु । इलय् हे मानवीय धर्म, नैतिकता व सामाजिक बन्धनयात वाःचायेके फत धाःसा थज्याःगु तसकं घृणित पूँजीवादी ब्यवस्थाया गलत प्रभावं झी मुक्त जुइ फइ । मखु यदि आः थन पिनेया बांलाःगु बांमलाःगु छुं नं ध्यान मतसे पश्चिमी प्रभाव स्वीकार यायेगु जुल धाःसा आः हे नं झीगु नैतिकतां कय्ता चीधुंकी ।

समाज स्यंकेत अःपु । भिंकेत थाकु । १०८ क्वःगु अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस ५ तारे होटेलय् माने याइपिंसं डिनर नयाः डलर खर्च यानाः माने याइबलय् व अप्पा छीगु अगलय्, सामान उत्पादन यायेगु कारखाना दुने मजदुरतय्सं माने यायेगु काइदा पाइगु स्वाभाविक खः । सः सिउपिंसं हे मेपिंत क्वत्यले कथं माने याइगु पूँजीवादी स्वरुपया अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मिसा दिवस व वास्तविक पीडित मिस्तय्सं थःपिंत लगे जुयाच्वंगु पीडा पिब्वयाः माने याइगु अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसया सार्थकता हे मेमेगु जुइ । उकिं थन म्हिगःया शोषणय् लानाच्वंपिंत मुक्त यायेगु व न्हूगु समाजय् न्हू कथं थःपिंत प्रतिस्थापित यायेगु काइदा स्यनाः पूँजीवादी स्वरुपया समाज तयार यायेत मखुसें समाजवादी समाज निर्माण यायेगुपाखे सकल मिस्तय्त न्ह्यचिलेगु पे्ररणा बीकथं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हने सयेकेमाः

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS