सामाजिक सञ्जालय् कोरोना भ्रम

विश्वन्यंकं कोरोना भाइरसया संक्रमण अप्वया वनाच्वंगु दु। उकथं हे कोरोना भाइरस प्रकोपया कारणं सीपिनिगु ल्याः नं अप्वयां तुं वनाच्वंगु दु। सछि स्वयां मल्याक देशय् कोरोना भाइरसया संक्रमण जुइधुंकूगु दु। संक्रमण अप्वया वनेवं थीथी देशं थःगु जनतायात गुकथं सुरक्षित यायेगु धइगु बारे थीथी तयारी नं यानाच्वंगु दु। विशेषतः कोरोनो भाइसरया संक्रमण चीन धुंकाः दकलय् अप्वः इटली प्रभावित जूगु दुसा दकलय् अप्वः जनता अन हे सीधुंकूगु दु। इटाली संक्रमण अप्वया वनेवं थःगु देय्या प्यब्वय् छब्व जनतायात आइसोलेसनय् तःगु बुखँ नं सार्वजनिक जूगु दु ।

तर नेपालय् आः तक कोरोनाया संक्रमण जूगु छगू निगू घटना बाहेक मेगु जूगु मदुनि । थ्व धइगु नेपाः आः तक नं कोरोना भाइरसं सुरक्षित दनि । नेपाः कोरोनां सुरक्षित जूगु छता कारण न्हापा नेपालय् कोरोना भाइरस संक्रमित जूम्ह व्यक्तियात सरकारं आइसोलेसनय् तयाः वासः याःगुलिं खः धायेमाः । वयां लिपा चीनं उद्धार याना हःपिं नेपाःमियात झिंखुन्हु तक क्वारेन्टाइनय् तयाः उपिं नं सुरक्षित जूगु धइगु प्रमाणित जुइधुंकाः उमित थःथःगु छेँय् लित छ्वयेगु ज्या जुल । चीनं उद्धार यानाहःपिं नेपाःमियात आइसोलेसनय् तयेधुंकाः वंगु छुं न्हि न्ह्यः जक स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालं आः विदेशं उद्धार यानाहःपिं नेपाःमियात सरकारं क्वारेन्टाइनय् तये मफइगु खँ धयादीगु दु ।

वय्कःया कथं आः न्हापा थें विदेशं उद्धार यानाः सरकारं क्वारेन्टाइनय् तयेफइगु अवस्था मदु। विदेशं लिहां वःपिं सेल्फ क्वारेन्टाइनय् च्वनेमाः । सेल्फ क्वारेन्टाइनय् च्वनेगु इलय् उकियात माःगु व्यवस्था फुक्क थम्हं यायेमाः धकाः नं धाःगु दु। तर नेपाःमि जनता आः तक स्वास्थ्य प्रति गुलि तक सजग दु धइगु न्ह्यसः थन ब्वलनाच्वंगु दु। खः, मन्त्री ढकालं धाःथें नेपाःमि जनता थःथम्हं हे ज्वरो नापे याये सःपिं गुलि दु। अले वय्कलं धयादीथें नेपाःमि जनतां छुं जुयाः ज्वरो वल धाःसा गुलि दुरीइ च्वनेमाः, छु नयेमाः, गज्याःगु व्यवहार यायेमाः धकाः गुलि तक सचेत धइगु न्ह्यसः नं थन ब्वलनाच्वंगु दु ।

सामाजिक सञ्जालय् जुयाच्वंगु थज्याःगु कुप्रचारयात सरकारं निगरानी तयेगु लिसें उकियात गथे यानाः निर्मूल यायेगु धइगु बारे नं ध्यान बीमाःगु आवश्यकता दु ।

राज्यया दायित्व दकलय् न्हापां जनताया स्वास्थ्य सुरक्षित यायेगु खः । तर मन्त्री ढकालया कथं यदि सुं नं मनू संक्रमित जुल धाःसा सेल्फ क्वारेन्टाइनय् च्वनेगु गुलि तक उचित जुइ अले जनतायाके उकिया गुलि ज्ञान दु धइगु न्ह्यसः थन ब्वलनाच्वंगु दु। अथे जुयाः दकलय् न्हापां
सरकारया ज्या जनतायात थुइकेगु खः । तर थन सरकारया लिसें स्थानीय निकायं तकं छुं मथूपिं जनतायात आः तक कोरोना भाइरसया कारण बचे जुइगु उपाय अले नालेमाःगु सुरक्षाया बारे शिक्षित याये फयाच्वंगु मदुनि ।

अथे धइगु कोरोना भाइरसया बारे आः तक सरकार तकं स्पष्ट मजूनिगु खःला धइगु न्ह्यसः ब्वलनाच्वंगु दु। आः हे नं सरकारी व स्थानीय निकायपाखें थीथी कथं कोरोना संक्रमण मजुइकेत धकाः सुचं जारी यानाच्वंगु दु। तर उगु सुचंया दथुइ एकरुपता मदुगु जक मखु, जनतायात दथुइ भ्रम ब्वलनी कथं स्थानीय निकायं सुचं समेत जारी यानाच्वंगु दु। अज्याःगु आधिकारिकता पुष्टि मजुइ कथं जारी जुयाच्वंगु सरकारी सुचंया कारण जनता भ्रमय् लायेत बाध्य जुयाच्वंगु दु ।

सरकारया ज्या जनतायात सचेत व सजग याकेगु खः । उकिया निंतिं संघीय सरकारं प्रदेश सरकार व स्थानीय सरकारयात समन्वय यायेमाःगु खः । तर आः वयाः गुलि नं स्थानीय निकायपाखे कोरोना भाइरसपाखें बचे जुइत वयाच्वंगु सुचंयात स्वयेगु खःसा थ्व सुचं जनतायात सचेत व सजग यायेत वयाच्वंगु मखुसें भ्रमित यानाच्वंगु स्पष्ट दु। अले सरकारी निकायं थुकथं भ्रमित जुइगु सुचं जारी जुइ उकिया लिच्वः अन्ततः अज्याःगु भ्रमित सुचंया लिउने ब्वाँय् वनाः थःगु जिन्दगी फुकेमाली गुगु खँ कोरोना भाइरस प्रभावित जूगु चीनय् जूगु छगू घटनां क्यनाबिउगु दु ।

छम्ह स्वस्थ मनुखं लाभा नल धाःसा कोरोना भाइरस थी मखु धकाः सामाजिक सञ्जालय् च्वयाबिल गुकिया लिच्वः कथं चीनया हे छम्ह मनुखं आपालं लाभा नयाबिल । उकिया लिच्वः उम्ह मनू कोरोना भाइरसया कारणं मखु, अप्वः लाभा नःगु कारणं अस्पताल भर्ना जुइमाःगु अवस्था जक वःगु मखुसें अन्ततः थःगु ज्यान हे वंकेमाल ।

खः थन सरकारं सचेत याकेमाःगु थज्याःगु हे खँ खः । तर उकिया नं उलि चिउताः तयाच्वंगु मदु। सामाजिक सञ्जालय् आपालं धइथें कोरोना भाइरस मजुइकेत थीथी उपायत बियातःगु दु। गुलिस्यां अय्लाः त्वनीपिंत भाइरसया लिच्वः लाइमखु धकाः च्वयाच्वंगु दु। गुलिस्यां हलू लः त्वंपिंत नं कोरोना भाइरस जुइमखु धकाः च्वयेगु यानाच्वंगु दु। अले थ्व फुक्क भ्रम खः धकाः प्रमाणित जुयाच्वंगु दु। तर सरकारं सामाजिक सञ्जालय् जुयाच्वंगु थज्याःगु प्रचारयात पनेगु कुतः धाःसा यानाच्वंगु मदु ।

अथे धइगु छुं कोरोना भाइरसया बारे सामाजिक सञ्जालय् वयाच्वंगु खँयात सरकारं पाय्छि खः वा मखु धायेगु यानाच्वंगु मदु। अले उकियात कयाः गम्भीर ध्यान बीगु कुतः नं सरकारं मयाः धइगु खँ सामाजिक सञ्जालय् कोरोना भाइरस मजुइकेगु उपाय धकाः वयाच्वंगु भ्रमपूर्ण प्रचारयात पनेत मस्वयाच्वंगुलिं नं स्पष्ट याः । जनताया दथुइ छुं नं कथंया भ्रम निवारण यायेगु ज्या सरकारया खः । गबले सरकारं थज्याःगु भ्रम निवारण यायेगु कुतः याइ मखु, छुं ल्वचं मकःपिं जनता नं भ्रमित प्रचारया कारणं थीथी ल्वचं कयेकाः च्वनेमालीगु जक मखुसें अकालं थःगु ज्यान तकं वंका च्वनेमालेफु ।

स्वास्थ्य सर्वसाधारण जनताया निंतिं दकलय् तःधंगु सम्पत्ति खः । अले उगु हे स्वास्थ्यया बारे थम्हं मथुइक, वासः यायेगु ज्या जुल धाःसा उकिया लिच्वः गज्याःगु जुइ धकाः झीसं कोरोना भाइरसया बारे सामाजिक सञ्जालय् जूगु प्रचार कथं यानाच्वंगु नसा त्वँसाया कारण ज्यान गुमे यायेत बाध्य जूपिंपाखें सयेकेमाः । मेता खँ, सामाजिक सञ्जालय् जुयाच्वंगु थज्याःगु कुप्रचारयात सरकारं निगरानी तयेगु लिसें उकियात गथे यानाः निर्मूल यायेगु धइगु बारे नं ध्यान बीमाःगु आवश्यकता दु। खालि थःगु बारे आलोचनात्मक खँ वल धाःसा जक सामाजिक सञ्जालयात नियन्त्रण यायेमाः धाइम्ह सरकारं थौं सामाजिक सञ्जालय् वयाच्वंगु विकृति मखंगु आश्चर्य खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS