छिमिसं कुं खिनां ग्याइला ?

मन्त्रिमण्डल हेरफेर जूगु दु । छथ्वः मन्त्रीत न्हूगु गठन जूगु मन्त्रिमण्डलय् लाःगु मदु । चिइका छ्वःगु दु । छथ्वः न्हूपिं मन्त्रीत दुकाःगु दु । मन्त्रिमण्डलया न्हूगु गठनयात कयाः प्रतिक्रिया पिहां वइ । पुलांपिं छम्ह निम्ह गति लाःपिं मन्त्रीत नं न्हूगु मन्त्रिमण्डलय् छाय् दु मथ्याकूगु ? ! इमित छाय् निष्कासन यात ! तःधंगु अन्याय यात ।

कुं खिनीपिं दु । अथे हे न्हूगु मन्त्रिमण्डलय् गैर नेपाःमि नागरिक नं मन्त्री जूगु दु । थ्व नेपाःया राष्ट्रवाद विपरित खः । विरोधया सः ताये दइ । थ्व खः, मखु ! सरकारया न्ह्यःने चुनौति दनि । जनताया आरोप, जिज्ञासाया विषययात कयाः सरकारं गुकथं स्पष्टिकरण बी । थौं जनता उत्सुक जुइ । राजनीतिइ विपक्ष दलं नं सरकारयात अनेक न्ह्यसः थनी ।

ना·ेझार यायेत स्वयाच्वनी । दलीय व्यवस्थाय् सरकारी पक्ष व विपक्ष दथुइ तनाव खनेदइ । छगू पक्षं मेगु पक्षयात त्वह मदु त्वह तयाः न्याकेत स्वइ । काकेत स्वइ । थ्व सामान्य खँ जुइ । सरकारं धाइ देय् थौं विकासया लँय् । द्रुत गतिं न्ह्यानाच्वंगु दु । थाय्थासय् लँ दयेकेगु ज्या जोडतोडं जुयाच्वंगु दु । ताँ दयेका हयाच्वंगु दु ।

कचिउगु लँय् पीच याना हयाच्वंगु दु । सरकार थम्हं न्ह्याकाच्वंगु विकासया फेहरिस्त न्ह्यब्वइ । दावा याइ । देय् थौं विकासया पथय् न्ह्यःने न्ह्याः वनाच्वंगु दु । जुइ । सुनानं पने फइमखु । पनेत स्वइपिनिगु कुतः विफल जुइ । तर । थाय्थासय् पीडित लँजुवाःतय् आर्तनाद थ्वइ । लँय् गाः गाः । प्वाकः प्वाकः । वये वने यायेत असुरक्षित ।

लँ दयेकेगु धाइ । ज्या शुरु याइ । तर गबलें सिधइमखु । धू ब्वइ । व वइ । झन् ध्याचः जुइ । सामान्य जनजीवन न्ह्याकेत हे असुरक्षित जुइ । थाय्थासय् थौं लँ निर्माणया नामय् जुइगु, जुयाच्वंगु हेलचक्र््याइँया कारणं जनतां दुःख सियाच्वंगु दु । न्यने । छक्वः । लँया दुर्गति, असुरक्षित गाःया बारे प्रधानमन्त्रीजुयात अवगत याइ ।

क्वंनिसें च्वय् च्वय् थ्यंक भ्रष्टाचारया जालं त्वपुइधुंकल । भ्रष्टाचार बारे थौं देशय् चर्चा मजूगु मखु । अखबारय् भ्रष्टाचारया खँत वयाच्वनी । तर भ्रष्टाचारीतय्सं प्रतिवाद याइ ।

समस्यां ग्रस्त जनतां आशा याइ । प्रधानमन्त्रीजुं समस्या समाधानया निंतिं कडा निर्देशन बी । ज्याय् आलताल यानाः जनतायात दुःख बियाच्वंपिं दण्डित जुइ । तर प्रधानमन्त्रीजुं धाइ, ‘जिं खनागु ला व गाःत …….. ।’ ख्यालिन्हिलिया संवाद थ्वयेकी । आः थःगु समस्या दुःख गन वनाः प्वंकेगु ! गन वनाः धाः वनेगु ! जनता थौं अन्यौलय् लाइ ।

थःत हाः नाः मदुपिं खंके माली । बेहाल जुयाच्वंगु लँपुया किपात अखबारय् वइ । लँय् दुगु गाः, प्वाकः प्वाकःया चित्रत अखबारय् छापे याइ । सरकारया ध्यान सालेत स्वइ । तर अबलय् सम्बन्धित मन्त्रीं समस्याप्रति संवेदनशील जवाफद ेही जुइगु स्वयां हास्यास्पद प्रतिक्रिया प्वंकी । बी । मन्त्रीं धाइ, ‘अखबारय् पिहां वःगु लँया बेहाल चित्रत झीगु देय्या मखु ।

विहार व बंगलादेशया स्यंगु लँपुया किपात खः । अखबारतसें सरकारयात बदनाम यायेत अन्य देय्या स्यंगु लँपुया किपात छापे यायेगु दुस्साहस याःगु दु ।’मन्त्रीं पत्रकारतय्त थज्याःगु दोषारोपण यानाः थःगु प्रतिरक्षा याइ । थाय्थासय् जुयाच्वंगु लँपुया दुगर्तिया तिक्त यथार्थयात स्वीकार याइमखु ।

देशय् तःधंगु विकास जुयाच्वंगु दु धकाः युरोप, रुस, चीनया लँपुया चित्रत अखबारय् पिहां वःसां नं मन्त्रीजुं ‘नेपाः थौं गन थ्यका स्व !’ धकाः मख्ख जुइगु जुइ ! थाय्थासय् लँ स्यंकाः दयेकेगु चिउताः मतःगुलिं ‘ठेकेदारतय्त’ ज्वनाः पीडित जनतां थःगु असन्तोष प्वंकी । ठेकेदारतय् तस्वीर थाय्थासय् तिकी ।

ढिलासुस्तीया निंतिं इमित जनताया दथुइ थने हइ । तर ठेकेदारतय्सं ढिलासुस्तीया खँय् थःगु कठिनाइ बारे स्पष्ट याइ । थःगु ज्या न्ह्याकेत सम्बन्धित निकायतय्सं ध्यबा नयेत स्वइ । अनेक त्वह तयाः ज्याय् अवरोध तइ । न्ह्याक्व ध्यबा नकूसां भ्रष्टाचारीत लुमधं । लुधनी मखु । जिमित ज्या न्ह्याकेत थाकुइ । ठेकेदारतय्सं थःगु खँ तछ्यानाः धाइ ।

थौं देशय् भ्रष्टाचार व्याप्त । चीधंगु, तःधंगु हरेक ज्याखँय् भ्रष्टाचारया जाल न्यंका तये धुंकूगु दु । क्वंनिसें च्वय् च्वय् थ्यंक भ्रष्टाचारया जालं त्वपुइधुंकल । भ्रष्टाचार बारे थौं देशय् चर्चा मजूगु मखु । अखबारय् भ्रष्टाचारया खँत वयाच्वनी । तर भ्रष्टाचारीतय्सं प्रतिवाद याइ । देय् थौं भ्रष्टाचार मुक्त । अखबारं भ्रष्टाचार बारे याइगु फुक्क हल्ला विहार, बंगलादेश अफ्रिकाया खः ।

नेपाः देय्या मखु । देय्या विकासप्रेमी नेतातय्त बदनाम यायेगु षडयन्त्रया लिच्वः खः व हल्ला । हालय् चीनया राष्ट्रपतिं नेपाः भ्रमणया इलय् नेपाःया मायाबी विकास, लँपुया सौन्दर्य, प्यखेरं ह्वयाच्वंगु स्वांत खनाः थः गाक्कं प्रभावित जूगु खँ व्यक्त याइ । चीनया राष्ट्रपतिया प्रशंसा न्ह्यब्वयाः सरकारी पक्षं गर्वं धाइ, ‘झीगु विकास गन थ्यन खः स्व ! छिमिसं कुंखिने जी ला ? ख्याइ । आलोचकतय्त न्वाइ !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS