गन वन नेवाः फिल्मया हिरोइनत

थौंकन्हय् नेवाः फिल्मया ल्याः म्हो जुयाच्वंगु दु । नकतिनि हे पिदंगु ‘हिसिमति’ धुंकाः आः लाखे भाजु, च्वापुफय, जातः, कर्म व घोषक थेंज्याःगु फिल्मया लिसें क्या फसाद व जीवनया घःचाः नांयागु फिल्म निर्माणया थीथी लँपुइ लानाच्वंगु दुसा ‘रश्मी’ नांयागु छगू फिल्म धाःसा ताःई न्ह्यवंनिसें दिनाच्वंगु दु ।

आः नेवाः फिल्मया ख्यलय् चर्चा जुयाच्वं कथं निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरया ‘माया रत्न’ व निर्देशक सुरेश खड्गीया ‘मां’या शुटिङ्ग न्ह्याइगु खँ दु । थ्व ‘मां’ फिल्मय् रजनी खड्गी व भिन्तुना जोशीयात हिरोइनया रूपय् स्वये दइगु खँ दु । तर थौंकन्हय् भिन्तुना मय्जु नेपालं पिने च्वनाच्वंगुलिं यानाः भिन्तुनां मेगु नेवाः फिल्म म्हिती मम्हिती धइगु खँया छुं संकेत खनेमदु ।

नेवाः फिल्म ख्यःया छम्ह लोकंह्वाःम्ह हिरोइनया दर्जा कायेधुंकूम्ह भिन्तुना जोशी थें हे तुं आशिष्मा नकःमिया आः न्हूगु पिहां वये ल्यंदनिगु फिल्म धइगु वय्कः थःम्हेसिनं हे निर्माण याःगु ‘लाखे भाजु’ छगू खःसा मेगु धइगु निर्देशक रामकृष्ण खड्गीया बुद्ध बाखंया लिधंसाय् दयेकाच्वंगु ‘कर्म’ खः ।

इहिपा लिपा तिपू जीवनय् व्यस्त जुयाच्वंम्ह आशिष्माया ‘रश्मी’ छगू धाःसा गुबले पिहां वइ धइगु छुं सीमदुनि । थुलि फिल्म धुंकाः आशिष्मां थःगु पलाः न्ह्याकी धयागु थौंकन्हय् चर्चाया विषय जुयाच्वंगु दु । बलिउड कलिउडय् तकं हिरोइनतय् इहिपा लिपा पलाः तिपू जीवनपाखे हे क्वातुया वंगु यक्व दसु स्वये दु ।

विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या रायया तकं अभिषेक बच्चनलिसे इहिपा धुंकाः फिल्मय् पलाः क्वातुके मफुगु खनेदुसा नेपालय् अज्याःगु दसु यक्व दु । आः वयाः नेवाः फिल्म ख्यःया खँ ल्हायेगु खःसा इहिपा लिपा तनावंपि यक्व दु । थथे इहिपा लिपा तनावंपिं हिरोइनत मध्ये छम्ह रेश्मी महर्जन खःसा मेम्ह छम्ह रेमा महर्जन खः ।

इपिं निम्हं ‘भिन्तुना’ फिल्मय् हिरोइन जुयाः म्हितूपिं खः । रेश्मीं इहिपा लिपा ‘तिन तिकः महाबिकः’ फिल्म म्हितलसा व धुंकाः मेगु फिल्म म्हितूगु मदुनि । थ्वहे तिनतिकः महाबिकः’ फिल्मया लुखां नेवाः फिल्मय् पलाः न्ह्याकूम्ह निक्की महर्जनया निगूगु फिल्म ‘हिसिमति’ नकतिनि हे जक पिहां वःगु दुसा आः वयात ‘च्वापुफय्’ व ‘जातः’ फिल्मय् स्वये ल्यंदनि ।

नेवाः फिल्मया हिरोइनतय् धमाधम इहिपा जुयाच्वंगु दु । आशिष्मा, रेश्मी, निक्की, सुमिका वज्राचार्य थेंज्याःपिं हिरोइनतय् इहिपा धुंकाः नेवाः फिल्मय् हिरोइनया अभावया सम्भावना ब्वलना वयाच्वंगु दु ।

थ्व निगू फिल्म धुंकाः निक्कीया पलाः गुखेपाखे स्वइ धकाः धाये थाकुनि, छाय्धाःसा वयागु नं छुं ई न्ह्य तिनि इहिपा जूगु दु । इहिपा लिपा तनावंपिं हिरोइनत मध्ये छम्ह सिन्तियासेन ताम्राकार नं खः । ‘यलय् बाथः’, ‘तुतां’ व ‘सत्य धरोधर्म’ नापं यानाः स्वंगू नेवाः फिल्म म्हितूम्ह सिन्तिया इहिपा लिपा विदेशय् वनाछ्वःगु खः ।

अथे हे तुं ‘जिपिं बदमाश मखु’ फिल्मया हिरोइन दीपा शाक्य नं इहिपा लिपा विदेशय् वनाछ्वःगु खः । अनं लिहां वयाः थौंकन्हय् पोखराय् तिपू जीवन हनाच्वंगु दु । ‘जिगु मिखाया न्ह्यःने’ फिल्मया हिरोइन बिनु मानन्धरं ‘ब्याहा याये म्हा’ फिल्म धुंकाः ब्याहा यानाछ्वतसा आः थौंकन्हय् तिपू जीवन हनाच्वंगु दु ।

नेवाः फिल्मया हिरोइनतय् धमाधम इहिपा जुयाच्वंगु दु । आशिष्मा, रेश्मी, निक्की, सुमिका वज्राचार्य थेंज्याःपिं हिरोइनतय् इहिपा धुंकाः नेवाः फिल्मय् हिरोइनया अभावया सम्भावना ब्वलना वयाच्वंगु दु । छखे थथे हिरोइनतय् इहिपा जुयाच्वंगु दुसा मेखे नेवाः फिल्मं छम्ह हिरोइनयात आर्थिक रूपं बांलाक तिबः बी फयाच्वंगु मदुगुलिं यानाः थ्व ख्यलय् पलाः क्वातुके मफयाच्वंगु दु ।

थौंकन्हय्या चर्चा यायेगु खःसा निर्देशक पवन जोशीया ‘बसन्त ऋतु’ फिल्म म्हितूपिं निम्ह हिरोइनत शोभा महर्जन व अन्नु महर्जनं फिल्मय् हिरोइन जुइगु सिबें मेमेगु हे ज्याय् थःगु ध्यान तयाच्वंगु खनेदु । नेवाः फिल्मया गुलिखे हिरोइनतसें थ्व ख्यलय् ताःतक पलाः क्वातुकाच्वंगु दसु उलि खनेमदु ।

पुलांपिं हिरोइनत मध्ये ‘राजमति’ या हिरोइन हिसिला महर्जनं न्हापा ‘चाण्डालिका’ फिल्म म्हितूगु दुसा अनं लिपा वया ‘त्याग’ व ‘कीर्तिपुर’ म्हितल । थौंकन्हय् राजमति फिल्मया हिरो मणिराज लवटलिसे तिपू जीवन हना वयाच्वंम्ह हिसिला महर्जनं नं मेगु न्हूगु नेवाः फिल्म म्हिताच्वंगु मदु ।

गुलिखे हिरोइनत ला छगू निगू फिल्म धुंकाः हे थ्व ख्यलं तनावंगु दसु दु । ‘मतिना सी मखु गुबलें’या हिरोइन इन्जा नेवाः लिपा वनाः ‘अंश’ फिल्मय् बःचाहाकःगु रोलय् खनेदत, अले अनंलिपा तनावन । व सिबें न्हापा ‘न्हिलाः न्हिलाः हुँ’ फिल्मय् हिरोइन जुयाः म्हितूपिं तिमिला श्रेष्ठ व रजनी शाक्यं उगु ईया छगू निगू फिल्म नं म्हितल तर अनं लिपा अनवं थनवं मदयेक तनावन ।

अथेहे तुं ‘निपाः ख्वाःपाः’ फिल्मया हिरोइन शबनम रन्जीत, ‘यांमिखा’ फिल्मय् म्हितूम्ह रन्जीता वज्राचार्यपिंसं नं लिपा नेवाः फिल्म म्हितूगु खने दु । उलि जक मखसे नेपाःया फिल्म ख्यःया नांजाःम्ह हिरोइन मेलिना मानन्धरं नं पटाचारा, कृषा गौतमी, धम्मवति व बांलाः मय्जु बाहेक मेगु नेवाः फिल्म म्हितूगु मदु ।

‘मिजं’ फिल्मया सनी अवाले, ‘याहु’ फिल्मया रञ्जना महर्जन, ‘ह्वान्तांचा’ फिल्मया ज्ञानीशोभा महर्जन, ‘बकंफुसुलु’ फिल्मया सरिता अवाले व मीना महर्जन अले ‘गोखुन’ व ‘मतिनाया कलि’ म्हितूम्ह मधु शाही, ‘ग्वंगः क्वसः’या गंगा शाही, ‘निफ्वःस्वां’या गीता शाही, ‘सेरीव बन्जा’ या करिश्मा जोन्छे, ‘थ्व जिगु नुगः’या मल्लिका शाक्य, ‘लिधंसा’ फिल्मया दिया ग्वाछा व लक्ष्मी त्वाय्ना नं अनवं थनवं मदयेक तनावनसा आः वयाः स्वनिगः पिनें दयेकूगु न्हापांगु नेवाः फिल्म ‘लमि’या हिरोइन अन्जली महर्जनया नं छुं ई न्ह्यःतिनि इहिपा जूगु दु । थुकथं अन्जली महर्जन नं थ्व ख्यलं तापाना वनेगु लँपुइ लानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS