ख्यालि न्हिली

परीक्षा हलय् जांच बियाच्वंम्ह छम्ह विद्यार्थी २० मिनेट लिपा हे परीक्षा हलं पिहां वल । थ्व खनाः गार्ड च्वनाच्वंम्ह शिक्षकं न्यन— ‘ छु जुल ? छुं हे न्ह्यसःया लिसः मवः कि छु ?’
‘खँ अथे मखु’, उम्ह विद्यार्थीं धाल— ‘जिं गुम्ह विद्यार्थीया विश्वास यानाः वयागु खः, वं हे जिके दक्वं न्यनाच्वन, उकिं !’
ह्ह्ह्
प्रश्न पत्रय् छगू न्ह्यसः थुकथं च्वयातल ‘छितः नाप लाये खनाः लसता दत ।’ थ्व धापू सुनां सुयात धाःगु खः ?
छम्ह विद्यार्थीं लिसः च्वल— ‘लसताया मामं, लसताया अबुयात ।’
ह्ह्ह्
धाइ ‘मतिना कां जुइ !’
यदि अथे खःसा
इहिपां मिखा चायेका बी

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS