सिक्वेलया जात्रा

न्ह्यखँ
हलिउडया साप हे बय्बय् जूगु सिक्वेल “एभेन्जर” थुगुसी क्वचाल । एभेन्जर सिक्वेलया दकलय् लिपांगु फिल्म कथं पिदंगु “एभेन्जर ः एण्डगेम ” हलिउडय् थुगुसीया जक मखसे आःतकया दकलय् अप्वः दां कमे यायेत ताःलाःगु फिल्म जूगु दु । थ्व फिल्मय् आइरनमाय्न, क्याप्टेन अमेरिका, थोर ,हल्क थेज्याःपिं आपालं पात्रत मुनातःगु दु ।

थ्व दक्वं पात्रत मार्भल नांया पुचलं दयेकूगु खः । मार्भल धइगु कमिक्सया निंतिं नांजाःगु कम्पनी खः । थन न्ह्यथनापिं पात्रतय्गु बिस्कं बिस्कं फिल्म नं पिहां वयाच्वंगु दुसा एभेन्जरया सिक्वेलय् थुपिं दक्वं पात्रत छथाय् हे मुनातःगु खः । एभेन्जर सिक्वेलया दकलय् लिपांगु फिल्म “एभेन्जर ः एण्डगेम” सिबें न्हापा “एभेन्जर ः इन्फीनिटी वार” पिदंगु खः ।

व हे पात्रया बाखंयात माःहनाः फिल्म दयेका यंकेगुयात सिक्वेल धाइसा गबलें गबलें बाखंया माग कथं प्रिक्वेल नं पिहां वयेगु याः । थ्व प्रिक्वेल धइगु पिदने धुंकूगु फिल्मया बाखंसिबें न्ह्यःया बाखंयात कःघानाः दयेकूगु फिल्म खः ।

नेपालय् सिक्वेल
नेपालभाषाया शर्ट फिल्मया ख्यलय् नं थज्याःगु प्रयोग जूगु दु । थीथी फिल्म फेस्टिभलय् सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु शर्ट फिल्म “द मिथ जिरो” धइगु “द मिथ” या प्रिक्वेल कथं दयेकूगु फिल्म खः । निर्देशक दर्शनवीर शाक्यया “द मिथ जिरो”यात प्रिक्वेल धकाः धयातःसां थुकिया बाखं वा पात्र “द मिथ” लिसे स्वाःगु मदुनि ।

लिपा “मिथ”यात स्वाका यंकेगु सम्भावना धाःसा दनि । आः खस नेपाली फिल्मय् अप्वया वयाच्वंगु सिक्वेल फिल्मया खुसीबाःया बारे छक्वः मिखा ब्वये । निवाःति न्ह्यः पिदंगु निगू फिल्म “जात्रैजात्रा” व “बिरविक्रम २”यात सिक्वेल फिल्मया रुपय् बय्बय् यात । थथे सिक्वेल धकाः बय्बय् यानाच्वंपिं यक्व दु । उकी मध्ये दकलय् चर्चित धइगु “नाईं नभन्नु ल” व “छक्का पञ्जा” खः अले “ए मेरो हजुर” नं खः ।

नाईं नभन्नु ल
“नाईं नभन्नु ल” या यात्रा “नाई नभन्नु ल ५” तक थ्यंगु दुसा न्यागू फिल्मतक थ्यंबलय् थुकिया पलाः फ्यासुयावःगु महसुस यानाहःगु दु । थ्व न्यागुलिं फिल्मयात स्वयेबलय् छगू फिल्मया स्वापू मेगु फिल्मलिसे खनेमदु ।

न्हापांगु “नाईं नभन्नु ल” व “नाईं नभन्नु ल २”यात जक छगू कथं स्वाकेगु कुतः यानातःगु खनेदुसा मेगु स्वंगू फिल्मया नां जक “नाईं नभन्नु ल” छुनातःगु खः, मेगु छुं कथंया स्वापू मदु । स्वापू मालेगु हे खःसा थ्व सिक्वेलय् अनुभव रेग्मी नांयाम्ह बाल कलाकार छम्हेसित छगू धुंकाः मेगु फिल्मय् स्वाकातःगु दु तर अनुभव रेग्मीं म्हितूगु पात्र धाःसा सिक्वेलया रुपय् मखसे बिस्कं हे पात्रया रुपय् न्ह्याकातःगु दु ।

ए मेरो हजुर
दकलय् न्हापांगु “ए मेरो हजुर” या निर्देशक शिव रेग्मी खः । थ्व छगू तसकं हे लोकंह्वाःगु फिल्म खः । थुकी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ व झरना थापां लिड रोल म्हितातःगु दु । झरना थापायात छम्ह हिरोइनया रुपय् बय्बय् याःगु थ्व फिल्म पिहां वःबलय् सिक्वेल दयेकेगु चलन शुरु मजूनि ।

लिपा थथे सिक्वेल दयेकेगु चलन शुरु जुयावःगु इलय् झरना थापां थुकिया सिक्वेल कथं “ए मेरो हजुर २” दयेकेगु मती तल । थुकी न्हापांगु ‘ए मेरो हजुर’या हिरो श्रीकृष्ण श्रेष्ठयात नं स्वाकायंकेगु ग्वसाः ग्वल, तर आकाझाकां श्रीकृष्ण श्रेष्ठं थ्व संसार त्वःतावंबलय् “ए मेरो हजुर २”या ग्वसालं छुं ईया निंतिं दिपाः काल ।

निवाःति न्ह्यः पिदंगु निगू फिल्म “जात्रैजात्रा” व “बिरविक्रम २”यात सिक्वेल फिल्मया रुपय् बय्बय् यात । थथे सिक्वेल धकाः बय्बय् यानाच्वंपिं यक्व दु । उकी मध्ये दकलय् चर्चित धइगु “नाईं नभन्नु ल” व “छक्का पञ्जा” खः अले “ए मेरो हजुर” नं खः ।

दिपाः काःगु “ए मेरो हजुर२”यात लिपा वनाः झरना थापां थःगु डाइरेक्टोरीयल डेब्युया रुपय् छ्यल । यानि कि छम्ह हिरोइनं छम्ह निर्माताया रुपय् पलाः सुथांलाकेत ताःलाःम्ह झरनां फिल्म निर्देशकया रुपय् नं न्ह्याःवनेगु क्वःछिउबलय् “ए मेरो हजुर २” हे दयेकेगु क्वःछित । तर न्हापा ग्वसाः ग्वःकथंया फिल्म मखसे न्हापांगु “ए मेरो हजुर”लिसे स्वाकेत थुकी उगु फिल्म व उगु फिल्मया हिरो श्रीकृष्ण श्रेष्ठया फ्यान जूम्ह पात्रया रुपय् बाल कलाकार अनुभव रेग्मीयात हे न्ह्यःने हल ।

थुकथं निगू फिल्मया स्वापू क्वातुकल । तर स्वंगूगु फिल्मया रुपय् पिदंगु “ए मेरो हजुर ३” धाःसा छुं नं कथं थ्व सिक्वेलया न्हापांगु निगू फिल्मलिसे स्वापू स्वाकातःगु मदु । आः हुइनाभुइना जुयाच्वंकथं “ए मेरो हजुर ४”या नं तयारी जुयाच्वंगु दु । आः थ्व फिल्मं गज्याःगु रुप काइ वः धाःसा स्वये हे ल्यंदनि ।

छक्का पञ्जा
नेपाःया हे आःतकया दकलय् अप्वः दां कमे यायेत ताःलाःगु फिल्मया रुपय् “छक्का पञ्जा” पिदन । छम्ह कलाकारया रुपय् तसकं हे लोकंह्वाःम्ह दिपाश्री निरौलां निर्देशन याःगु थ्व फिल्मया कमाइ ताःलायेवं “छक्का पञ्जा २” धकाः नं दयेकल । निगूगु छक्का पञ्जायात आपाःसिनं बांलाः मतायेकल, तर थ्व फिल्मया कमाइनं धाःसा अथे मधाः ।

थ्व फिल्मं तसकं हे बांलाक बनेज्या यायेत ताःलात । अले निगूगु धुंकाः स्वंगूगु छक्का पञ्जा नं पिदन । थ्व सुपरडुपर हिट हे जुल । छक्का पञ्जाया नामं स्वंगू फिल्म दयेकाः अल्याख दां कमे यायेत ताःलाःसां आः धाःसा थ्व हे नामं फिल्म मदयेकुसे “छ माया छपक्कै” नांयागु मेगु हे फिल्म दयेकाच्वंगु दु ।

थुकी निर्देशन नं दिपाश्री निरौलां मयासे दीपेन्द्र लामायात जिम्मा बिउगु दु । आःयात ‘छक्का पञ्जा’या घेरां पिहांवःसां लिपा हाकनं छक्का पञ्जाया यात्रा न्ह्याकेगु बिचाः दुगु खँ पिहां वयाच्वंगु दु । सिक्वेलया रुपय् स्वंगू स्वंगू फिल्म दयेकूसां उकिया बाखं धाःसा स्वानाच्वंगु मदु ।
स्वंगुलिं फिल्मय् दिपकराज गिरीया पात्रयात छगू हे रुपय् न्ह्यब्वयातःगु दुसा मेमेपिं केदार घिमिरे माग्ने बुढा, जितु नेपाल, शिवहरी पौडेल व बुद्धि तामाङपिंत धाःसा फिल्मपतिकं बिस्कं बिस्कं पात्रया रुपय् क्यनातःगु दु ।

थुकथं आःतकया दकलय् लोकंह्वायेत ताःलाःगु सिक्वेल धकाः धयातःसां वास्तवय् थुकियात सिक्वेल धाये मजिउ । केवल लोकंह्वाःगु नांजक लिसा–लिसा कयाः दयेकावयाच्वंगु फिल्म कथं कायेमाः ।

कबड्डी
सिक्वेल फिल्मया रुपय् बय्बय् जूगु मेगु सिक्वेल ‘कबड्डी’ खः । रामबाबु गुरुङ्गया “कबड्डी” नांयागु फिल्म हिट जुइवं थ्व हे नां लिसा कयाः “कबड्डी कबड्डी” दयेकल । थ्व नं हिट हे जुल । थ्व निगू फिल्मया नां ज्वःलाः, अले बाखं नं ज्वःलाः तर सिक्वेलया रुपय् बाखं वा पात्र स्वानाच्वंगु धाःसा मदु । आः वयाः थ्व हे नां लिसा कयाः “कबड्डी कबड्डी कबड्डी” दयेकेगु पलाः नं न्ह्याके धुंकूगु दु ।

जात्रैजात्रा÷बिरविक्रम२
निर्देशक मिलन चाम्सं दयेकूगु “बिरविक्रम”य् दयाहाङ्ग राई व अनुपविक्रम शाहीयात बिर व विक्रमया रुपय् न्ह्यब्वःगु खःसा “बिरविक्रम २” फिल्मय् पल शाह व नाजीर हुसेनयात बिर व विक्रमया रुपय् क्यनातःगु दु । पात्रया नां ज्वलाकातःगु बाहेक थ्व निगू फिल्मया नं छुं स्वापू मदु । बरु आः तकया सिक्वेल फिल्मय् न्हापांगु फिल्मया पात्र व बाखं स्वाकाः सिक्वेल दयेकेत ताःलाःगु फिल्म धइगु “जात्रैजात्रा” खः ।

निर्देशक प्रदीप भट्टराईया “जात्रा” फिल्मय् आकाझाकां ल्हातिइ लाःवःगु स्वंगू करोड दांया हुनिं ब्वलनीगु परिस्थितियात क्यनातःगु खःसा उगु दां मध्ये नं निगू करोड चय्गू लाख दां नकली नोट लाइबलय् उपिं जेलय् लाइगु खः । आः थुकिया सिक्वेल “जात्रैजात्रा”य् जेलं पिहां वयेधुंकाःया परिस्थितियात न्ह्यब्वयातःगु दु । थुकथं स्वयेगु खःसा “लुट” फिल्म धुंकाः व हे पात्र ज्वनाः दयेकूगु “लुट २” धुंकाः थ्व हे “जात्रैजात्रा”यात धाथेंयागु सिक्वेल धायेबहजू ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS