लः त्वनेमाःगु छाय्?

लः मनूया शरीरया लागिं तसकं मदयेकं मगाःगु तरल पदार्थ मध्येया छगू खः । न्ह्यागु तरल पदार्थय् नं लःया मात्रा गाक्क दइ, थीथी तरल पदार्थ त्वनेगु धैगु नं लः त्वने थें हे खः । मात्र लःया मात्रा जक अप्वः म्हो जुइगु खः । अथे धकाः अय्लाः थ्वँ वा मेमेगु लागु पदार्थ ल्वाकज्याःगु तरल पदार्थ सेवन यातकि लःया नाप नापं लागु पदार्थत नं त्वनीगु जूगुलिं अज्याःगु लागु पदार्थ ल्वाकज्याःगु लः वा तरल पदार्थ त्वनेगुयात लः त्वनेगु धाइ मखु। थन ला मात्र लःया लः त्वनेगु जकया चर्चा यायेत्यनागु खः । छुं नं लागु पदार्थ ल्वाकज्याःगु तरल पदार्थया खँ मखु। आः लः छाय् त्वनेमाःगु, गुलि त्वनेमाःगु छसिकथं छता निता खँ न्ह्यथनेत्यना ।चिकुलां लः त्वनेगु म्हो जुइ । तांन्वइ मखु। अले म्हय् लःया उलि कमि जुइमखु। लः त्वने नं उलि मालीमखु। लःया उलि प्याः नं चाइमखु। तर थाकुगु झ्यातुगु ज्या याइपिनि धाःसा चिकुसां ज्या यायेबलय् चःति वयाच्वनी । म्हय् लःया मात्रा म्ह जुयाच्वनी । चिकुलां लः मत्वंसां मनूतय्सं च्या, कफि, जुस,रस आदि पेयपदार्थ त्वनाच्वनी, गुकिं यानाः म्हय् लःया मात्रा गानाच्वनी ।म्हय् लःया मात्रा पूरा जुइमाः । थ्व तसकं आवश्यक । तर लःया थासय् तरल पदार्थ धकाः च्या, कफि, कोक, फान्टा आदि जक त्वनाः लःया मात्रा पूरा जुइ मखु। थज्याःगु पेय पदार्थं थीथी कथं उसाँय् जक मदयेका बी । चिनि वा चाकुगु पेयपदार्थ अप्वः त्वन कि ल्ह्वना वइ । थःत माः कथं स्वयां अप्वः ल्ह्वन कि ब्लड प्रेसर बढे जुयावइ । मुटुल्वय् जुयावइ । मष्टिस्कघाट जुइ । चिनिया ल्वय् जुइ । अय्जुयाः अज्याःगु पेय पदार्थ त्वनाः, अप्वः चाकुगु नयाः त्वनाः ल्ह्वंकेगु स्वयां लः त्वनेगु हे शरीरया लागिं भिं जुइ ।

मनूया म्ह ७० प्रतिशत लखं जायाच्वंगु दइ, गुकिं यानाः मनूया म्हय् तरल पदार्थया सन्तुलन मिले जुयाच्वनी । शरीरयात माःगु पोषण पदार्थ यक्व थ्यनाच्वनी । म्हया तापक्रम नियन्त्रणय् लानाच्वनी । नयेगु त्वनेगु पचे यायेगु, फोहरयात वांछ्वयेगु, नियमित रुपं जुयाच्वनी । लः गाक्कं त्वन कि, लः अप्वः त्वन कि ल्ह्वना नं वइमखु। ल्ह्वनीगु नं म्हो जुइ । नये न्ह्यः लः त्वन कि नयेबलय् प्वाथय् लखं जायाः अप्वः नये मालि मखु। प्वाः जाः थें च्वनाच्वनी । अले म्हो जक नयेगु याइ । गंसिपिं, ग्यसुमगःपिंसं धाःसा अथे लः त्वनेमजिउ । नये न्ह्यः मखु मेमेबलय् लः त्वनेगु यायेमाः । तांन्वइबलय् वा परिश्रम यानाः ज्या यात कि चःति वइ । चःति यक्व वल कि म्हय् लःया मात्रा मगानाः लःया मात्रा म्हो जुया वइ । अप्वः चःति वल कि लपाय् संके मफया वइ । त्यानुया वइ । ज्या यानाः म्हय् मुनीगु फोहरत पिहां वने फइमखु। तन्न गाक्कं लः त्वन कि म्हय् हानं फूर्ति वइ । फोहरत फुक्कं पिहां वनी । हानं लःया सन्तुलन मिले जुइ ।

लःया मात्रा गाक्कं मिले जुया च्वनकि म्हय् छ्यंगूया ल्वय् नं उलि खने दइमखु। ख्वालय् वइगु स्यःकै नं वइमखु। वयाच्वंगु स्यःकै लनावनी । स्यःकै धइगु हे ख्वालय् च्वंगु चिम्सं प्वाः तितकिं वइगु खः । गाक्कं लः त्वन कि अथे तिनाच्वंगु चिम्सँप्वा चाला वनी । मनूया म्हय् निगः किड्नी दइ । उकिं न्हिं सलंसः लिटर हि चाले यानाः फोहरगु चीज वांछ् वयाः पिसाब दयेकी । मनूतय्सं थीथी चीजबीजत नसात्वँसात नयाच्वनी । थीथी ज्या यानाच्वनी । म्हय् फोहर मुनाच्वनी । किड्नीं निरन्तर हि चाले यानाः हिइ च्वंगु फोहर सफा यानाच्वनी । शरीरयात स्वस्थ यानाच्वनी । यदि म्हय् लः मगात धाःसा वा लः म्हो जुलकि किड्नी हि च्वंगु फोहर गाक्कं सफा याये फइमखु। लिच्वः पिसाब म्हो जुइ । किड्नी स्यनावनी । छम्ह वयस्क मनूया पिसाब चछि न्हिच्छि याने २४ घण्टा दुने सालाखाला छगू त्या लिटर दयेमाः । लः मगातकि पिसाब म्हो जुयावनी ।

मनूतय्त ज्या यानाः त्यानुयः तनाव जुयाः तान्वया च्वनीगु इलय् छकः प्याःचाः लंक लः त्वनेगु मन हे शान्त जुयाः शितल जुइ । तनाव त्यानुगु सकतां लनावनी । अथेहे यदि सुयां एकाग्र जुयाः ध्यान बियाः यायेमाःगु छुं ज्या दःसा ज्या याये न्ह्यः छगू गिलास लः त्वनाः ज्या न्ह्याकल धाःसा ज्या पूवनेत ग्वाहालि याइ, ग्वाहालि जुइ । ज्या यायां त्यानुया वल, एकाग्रता स्यनावन, ज्या याये थाकुया वल धाःसां हानं छकः लः त्वनाबिलकि त्यानु लनावनी । हानं एकाग्रता लिहां वइ । अल्छि तनावनी । तापाना वनी, अले हानं ज्या याये मन दइ ।

अथेंतुं साःसाः स्याःपिं, लापाँय् स्यापिं लापाँय् फिरफिर संपिं मनूतय्त ज्या याये न्ह्यः गाक्कं लः त्वना ज्या यायेमाः । ज्या यायां नं, ज्याया इलय् नं लः त्वनाः च्वनेमाः । म्हय् लःया मात्रा गाक्कं दत कि ज्या यायां म्हय् मुनावइगु, म्हय्च्वंगु थीथी कथंया फोहर चुइका यंकी । अले ज्या यायेगु शक्ति हाकनं दया वइ । ज्या यायेगु शक्ति म्हो जुया वनीमखु ।

अथेंतुं गाक्कं लः त्वनाः च्वयेगु, ब्वनेगु यात कि विद्यार्थीतय्सं जाँचय् बांलाक अंक हयेफु। बांलाक पास जुइफु धइगु नं छगू अनुसन्धानं खनेदुगु कनातःगु दु। गाक्कं लः म्हय् दयाच्वन धाःसा न्ह्यपुइ लःया सन्तुलन मिले जुयाः लुमंकेगु शक्ति दयाच्वनी, लुमंकेगु शक्ति सुधार जुयाच्वनी धकाः धयातःगु दु। अय्जुयाः सकसिनं लः त्वनेगुलि विचाः यानाः माक्व लः त्वनेमाः । आः छम्ह वयस्क मनूया गुलि लः त्वनेगु, गुब्ले लः त्वनेगु? शायद अप्वःसिनं स्यूगु हे जुइमाः छम्ह वयस्क मनूयात न्हिं प्यंगु न्यागू लीटर लः माः । लः धायेवं खालि लःया जक खँ मखु। मेमेगु तरल पदार्थ, छुं नं पदार्थया ति नं लः हे खः । म्हय् लःया मात्रा तरल पदार्थया मात्रा गाक्क त्वनेगु लागिं सुथय् दने कथं छगू गिलास लः त्वनेगु। कौला, बजि वा ज्यःना बेली न्ह्यः बाघौति न्ह्यः हानं लः त्वनेगु। न्ह्याबलें लः सिसि छगः थासय् तया तयेगु। मालकि त्वनेगु। यदि लः खालि त्वने मयःसा लखय् कागति वा मेमेगु फलफूलया ति ल्वाकछ् यानाः त्वनेगु। मात्र लः शुद्ध व सफा जुइमाः । लखय् स्वास्थ्ययात स्यनीगु छुं नं दये मजिउ ।

मनूत मनसें लांलां तकं म्वायेफइ । तर लः वा तरल पदार्थ मत्वंसे छवाः नं म्वाये फइमखु। म्हया प्रत्येक प्रणालीइ सञ्चालनया लागिं लः हे मदयेकं मगाः । प्रणाली दित कि मनू नं सी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS