मर्स्याबरांया चिकंया वासः

पोषक तत्व यक्व दुगु मस्र्याबरांयात स्वास्थ्यया धुकू धायेगु यानातःगु दु । अथे जूगुलिं मस्र्याबरांचिकंया छ्यलाबुला छिं स्वास्थ्य व सौन्दर्य नितांया निंतिं यायेफु । मस्र्याबरांया चिकं ठण्डि जुइ अले वात व पित्तनाशक जुयाः हलुका जुइ । मस्र्याबरांया चिकं बागू चम्चा क्वाःगु दुरुलिसे बहनी द्यने त्ययेकाः सेवन यायेमाः ।

मस्र्याबरांया चिकनय् एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन ए बी ई, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बनिक तत्व, आइरन, क्याल्सियम, फस्फोरस व चिल्लो दइ, गुकिं शारीरिक शक्ति थकायेगु ज्या याइ आः थुकी दुगु वासःया गुण छु छु खः, व छक्वः स्वये—

 • मर्स्यबरांया चिकनं शारीरिक व मानसिक शक्ति अप्वयेकाबी । बुराबुरि जूगुलिं व थौंकन्हय् मानसिक तनाव व प्रदूषण अप्वइगुलिं यानाः लुमंकातयेगु शक्ति कमजोर जुजुं वनाच्वंगु दु । मस्र्याबरांया चिकं स्मरणशक्ति बल्लाकेत ज्या वः । थ्व प्वाथय् दुपिं मिसातय्त नं निं । मस्र्याबरांया चिकनं शारीरिक स्फूर्ति व फ्रेशनेस बी । मस्र्याबरांलय् लाय् स्वयां अप्वः पौष्टिक तत्व दु ।
 • मर्स्यबरांया चिकनय् ओलिनया मात्रा यक्व हे दइ । थ्व चिकनं छ्यनय् मालिस यात धाःसा दिमाग सिचुसे सिचुसे व याउँसे च्वंच्वनी । सँ सम्बन्धी ल्वय् मजुयावनी । छ्यं स्यानाच्वंगु दुसा व नं क्वाइ । थ्व चिकनं निमोनिया जूपिंत नं फाइदा याः । कब्जियत नं मजुइका बी । लगातार ताःई तक सेवन यानाच्वन धाःसा हिस्तिरिया ल्वचय् नं लाभ जुइ ।
 • थ्व चिकनं इम्यून सिस्टम अर्थात ल्वय् लिसे ल्वायेगु क्षमता अप्वयेकाबी ।
 • थ्व चिकं मभिंगु कोलेस्ट्रोलया स्तर क्वकायेत, नुगस्येँलिसे स्वापू दुगु थीथी ल्वय् जुइगु जोखिम म्हो यायेत व स्वास्थ्य बांलाकातयेत सक्षम जू ।
 • एनीमियाया कारणं हिइ हीमोग्लोबिनया मात्रा पाः जुयावन धाःसा मस्र्याबरांया चिकं सेवन यानादिसँ । छाय्कि थुकी कुगाक्क आइरन दु, गुकिं हिमोग्लोबिनया स्तर थकायेगु ज्या याइ ।
 • मर्स्यबरांया चिकं मेमेगु चिकंया पलेसा छ्यल धाःसा नुगःस्येँ सम्बन्धी ल्वय् जुइमखु । मस्र्याबरानं कोलेस्ट्रोल म्हो यानाः मांसपेशी व तन्तुया शक्ति अप्वयेकी ।
 • प्वाथय् दुगु गुला क्यनकि छगू चम्चा मस्र्याबरांया चिकं क्वाःगु दुरुलिसे सुथय् व बहनी त्वंकादिसँ । थुकिं यानाः मचा याउँक बुइ । प्वाथय् दयाच्वनीबलय् प्वाथय् खनेदइगु ध्वः ध्वः (स्ट्रेच माक्र्स)य् मस्र्याबरांया चिकनं मालिस यानाबिलकि उगु ध्वः सिइमदयावनी ।
 • क्वाःगु दुरुइ सुथय् व बहनी मस्र्याबरांया चिकं बागू बागू चम्चा ल्वाकछ्यानाः त्वनेगु यानाच्वन धाःसा पथरी पिहां वनी । च्वप्वःचिया मेमेगु ल्वय् नं लनावनी । च्व बांलाक वइ, च्व फाये थाकुइमखु ।
 • म्हुतुसि तज्यानाच्वन धाःसा मस्र्याबरांया चिकं बुलादिसँ, याउँसे च्वनी ।
 • मर्स्यबरांया चिकनं आतापुतिइ जुयाच्वंगु इन्फेक्सन मजुइकाबी, अले आतापुतिया ज्या बांलाक जुइकातइ । थुकिया निंतिं न्हिं ५ मिलि थ्व चिकं सेवन यायेमाली ।
 • माइग्रेन अर्थात बागः कपाः स्यानाच्वंगु लंकेगु खःसा न्हिं न्हिं सुथय् सुथय् निखेरं न्हाय्प्वालय् निफुति निफुति थ्व चिकं तयेगु यानादिसँ । वयां लिपा उगु हे मुद्राय् २ निसे ३ मिनेट आरामं फ्यतुनादिसँ । छ्यं स्याःगु लनावनी । मौसमय् हिउपाः वइबलय् अक्सर झी इन्फेक्सनया शिकार जुइ, गुकिं यानाः साइनसया समस्या तच्वइ । थुगु समस्यां मुक्त जुइत नं थ्व उपाय तसकं ज्या वः ।
 • न्ह्यः मवइगु ल्वय् जुयाच्वन धाःसा निखेरं न्हाय्प्वालय् निफुति निफुति थ्व चिकं तयाः द्यनादिसँ । थथे यायेबलय् न्ह्यः याकनं नं वइ, क्वातुक नं वइ ।
 • मर्स्यबरांलय् चिनि तसकं कम जक दइ । अथे जूगुलिं थुकिया चिकं डायबिटिजया ल्वगितय्त नं निं ।
 • थ्व चिकनय् भिटामिन डी कुगाक्क दइ, गुकिं मस्त व बुराबुरितय्त क्वँय् बल्लाकी ।
 • न्हाय्पं स्यानाच्वन धाःसा थ्व चिकं खःथें मखुथें जक क्वाकाः बहनी द्यने त्ययेकाः छुं न्हि तक तयेगु यानादिसँ, न्हाय्पं स्याःगु लनावनी ।
 • जँ स्याःसा गन स्याःगु खः, अन थ्व चिकनं मालिस यानादिसँ । चिकं मदुसा मस्र्याबरां निनाः स्याःथाय् लेप तयादिसँ । थुकिं नसां यानाः स्यानाच्वंगु दुसां नं लंकाबी ।
 • मर्स्यबरां नं छ्यंयागु छ्यंगूया पोषण याइ । पतिंचां छ्यंया लाय् लाय् थ्यंक थीक व चिकनं मालिस यानादिसँ । अले छुं भचा सेवन नं यानादिसँ, थुकिं यानाः तँुचा मदयावनी, अले सँ बल्लाना, सँ हायेगु दिनावनी ।
 • मनूया उमेर गुलि गुलि थहांवन छ्यंगूया ज्या यायेगु प्रणाली नं उलि उलि हे कमजोर जुयावनी । छ्यंगूया यातुपहः नं म्हो जुयावनी । गुलिखे तन्तुया निर्माण ज्या नं छ्वासुया वनी । सीगु तन्तु अप्व जुयावयाः छ्यंगू हय्हय् कुनावइ । छ्यंगूया थगु ज्या यायेगु प्रणालीं बांलाक ज्या जुइकेत भिटामिन ई आवश्यक जुइ ।

भिटामिन ईं छ्यंगूया यातुपहः ल्यंकातइ । भिटामिन ई छ्यंगूया ल्वचय् फाइदा यायेगुया लिसें सौन्दर्य थकायेत नं ज्या वः । भिटामिन ई छ्यंगूयात नाइसे, चुलुसे च्वनाः बांलासे च्वंकातइ ।

मस्र्याबरांलय् भिटामिन ई गाक्क दइ, गुकिं बुराबुरि जुइकाः तकं लाउँ (छ्यंगू) बांलाकातयेत ग्वाहालि याइ । मिसातय् लाउँ बांलाकेत छ्यलीगु गुगुं नं म्वाइश्चराइजिंग क्रीम स्वयां थ्व चिकं छ्यलेगु बेस जुइ । उकिया निंतिं थ्व सेवनया लिसें द्यने त्ययेकाः थ्व चिकं ख्वालय् नं बुलेगु यायेमाः ।

 • मर्स्यबरांया चिकं छब्व व ग्लिसरिन प्यब्व ल्वाकछ्यानाः बुलादिसँ । थुकिं छ्यंगूयात नाइसे क्यातुसे च्वंकातइ ।
 • ला च्वतुलाः घाः जूथाय् थ्व चिकं तयाबिलकि घाः लनावनी ।
 • मर्स्यबरांया चिकनं ब्लड सर्कुलेशन थासय् लाकातइ । थुकिं स्येँ व खाइप्वःचायात बांलाक ज्या याये फयेकातइ । हिनू प्वाःतीके बीमखु । ल्ह्वंके बीमखु । ला हयहय् कुनीमखु । छ्यंगू क्वातुइ ।
 • मिखा न्ह्याक्व हे बांलाःसां मिखाया क्वय् डार्क सर्कल दत धाःसा वयागु सुन्दरता म्हो जुइ । थथे जुल धाःसा मस्र्याबरांया चिकं तयादिसँ, डार्क सर्कल कम जुइ ।
 • खिति व चःतिं यानाः छ्यंगुलिइ डेडस्कीन सेल्स मुनीगु जुयाः छ्यंगू डल थें खनेदइ । बरांलय् म्वाइश्चराइजिंग दइगु जुयाः डेडस्कीन मदयावनी ।
 • न्हिं न्हिं बहनी द्यने त्ययेकाः मस्र्याबरांया चिकनं दुरुपाय् मालिस यानादिसँ । लछि निलां हे थुगु मालिसं यानाः दुरुपा तपाः जुया वइ । अले छ्वालुइ नं मखु । थ्व चिकं त्वना नं दिसँ । थुकिं यानाः दुरुपाय् दुरु अप्वः खानावइ ।

एजेन्सीया ग्वाहालिं निरा महर्जन

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS