सितु घाँसय् दुगु वासःया गुण

सितु छेँया पिने लबय्, लँसिथय् वा ख्यलय् बुया वयाच्वनीगु घाँय् खः । सितु घाँय् पी म्वायेक थःथम्हं हे बुयावइगु खः । अमर व पवित्र भाःपियातःगु थ्व घाँय्या रसयात ‘वाउँगु हि’ धकाः धायेगु याः । छाय्कि थ्व त्वनेबलय् एनिमियाया समस्या ज्यनावनी । स्वांसिमाया दथुइ सितु घाँय् बुया वयाच्वनीगु स्वाभाविक हे खः । सितु पशुतय्त नं नकेगु याइ । सितुया गुण म्हसीके मफुगुलिं यानाः अप्वःथें मनूतय्सं थुकिया सेवन याइमखु ।

तर वानस्पतिक विशेषज्ञतय्गु धापूकथं सितुइ यक्व हे गुणकारी तत्व दु, गुकी थीथी कथंया ल्वय्यात लायेकेगु क्षमता दु ।
सुतिलखं प्यानाच्वंगु वाउँगु सितु घाँसय् नाँगापालिं न्यासि वनेगु यातकि मिखा त्यय्लाइ अले मिखायात सुरक्षात्मक शक्ति चूलाइ । चिकित्साविशेषज्ञतय्गु धापू कथं सितुया सवाः खाइसे च्वनी, तर थुकिं म्हयात सिचुसे च्वकी । सितुया रसया सेवन यात धाःसा रक्त विकार खतम जुइ ।

सितु घाँय्या सेवनं म्ह हियूगु लनी अले गर्मिं यानाः तसकं प्याःचाःगु नं लनी । गर्भस्राव (लः कुहां वइगु) या समस्यायात वाउँगु सितु घाँय्या रसं तसकं फाइदा याः । सितु घाँय्या रसं कफ प्रकोपयात नं कम याइ । मिस्तय् भुयू कुहां वइगु ल्वचय् नं सितु घाँय्या रसं यक्व हे फाइदा याः । किड्नीइ पथरी थात धाःसा न्हिंन्हिं सितुया रस त्वंका बीमाः । पथरी कुहां वइ । बैचैनी व वाक्की वइगुयात नं सितुया रसं यक्व हे फाइदा याः ।

सितुइ भिटामिन ए व सी गाक्क दु । सितुया रसया सेवनं मिखा त्यय्लाकेत यक्व ग्वाहालि याः । वाउँमल्ता, गोलभ्यारा, प्याज व धन्यालिसें सलादया रुपय् सितुया क्यातु क्यातुगु हः नयाबिल धाःसा म्हयात माक्व पौष्टिक तत्व चूलाइ । सितु घाँय्या रस, कापतय् छानय् यानाः मिखाय् तिकि नंकाबिल धाःसा मिखा ह्याउँया हिइसे च्वनाच्वंगु लनावनी । जलोदर, तिल्वय्, उन्माद, पित्तया वान्ता, महिनावारी जुइबलय् अप्वः हि कुहां वइगु आदि समस्या जुयाच्वन धाःसा सितु घाँय्या रसया सेवनं फाइदा जुइ । सितुं झीगु म्हय् प्रतिरोधात्मक क्षमता अप्वयेकेत ग्वाहालि याइ ।

थुकी दुगु एन्टिभाइरल व एन्टि माइक्रोबिल गुणया कारणं थुकिं म्हय् जुइगु न्ह्यागु ल्वय् लिसें नं ल्वायेगु क्षमता अप्वयेका बी । थ्व न्ह्यः वइगु, त्यानुइगु व तनाव जुइगु थेंज्याःगु ल्वय्यात नं प्रभावकारी जू ।

सितु घाँय्या वासः
# सितुया हाया १ ग्राम रसय् कस्ति ल्वाकछ्याना सेवन यात धाःसा हिकुया बिकृति नष्ट जुइ ।
# सितु घाँय्यात लखय् निनाः उकियात कापतय् प्वःचिनाः तिसिनाः रस पिकयादिसँ । १५ मि. लि. रस सुथय् व बहनी त्वनाबिल धाःसा रक्तपित्तया विकृतिं जूगु रक्तास्राव बन्द जुइ ।
# किड्नीइ पठरी दुसा सितु घाँय्या रस १५ मि.लि. या मात्राय् सुथय् व बहनी त्वनाबिल धाःसा पठरी बुलुहुँ बुलुहुँ नायावनी ।
# सितुया हा निनाः धलिइ ल्वाकछ्यानाः सेवन यात धाःसा च्व फाये थाकुइगु समस्या ज्यनावनी ।
# तुयूगु सितु व धालपति स्वां (अनारया मुखू) बहनी तयातयागु लखय् फ्वयातयागु जाकिलिसें निनाः छवाः तक सेवन यात धाःसा महिनावारी बांलाक मजुइगु समस्या ज्यनावनी ।
# सितु घाँय्या रस जलोदर ल्वय् जुयाच्वंपिं मिस्त मिजंतय्त त्वंकाबिल धाःसा यक्व च्व पिहां वनाः ल्वगियात यक्व हे याउँसे च्वनावइ ।
# सितु छताजि डिटक्सिफायरया ज्या याइगु घाँय् खः । गुकिं म्ह दुनेया विषालु तत्वयात नं पितछ्वयाः एसिड कम यानाबी ।
# छ्यं स्याइबलय् सितु निनाः कपालय् श्रीखण्ड पाये थें पानादिसँ, यक्व हे याउँया वनी ।
# सितु घाँय्या रसय् चुलातयागु तुयूगु श्रीखण्ड व मिश्री ल्वाकछ्यानाः न्हिंन्हिं सुथय् व बहनी सेवन यानाच्वन धाःसा मिसातय्गु रक्तप्रदर (हि कुहां वइगु) ल्वय् लानावनी ।
# सितु घाँय्या रस न्हासय् तिकी नंकाबिल धाःसा न्हासि वयेगु दिनावनी ।
# सितुया रसय् मलय्चुं ल्वाकछ्यानाः सुथय् बहनी सेवन यानाच्वन धाःसा म्हय् न्ह्याथाय् मनावयाच्वंगु नं क्वलानावनी ।
# सितुया रस हाम्वःचिकनय् ल्वाकछ्यानाः म्हय् बुलाबिल अले भचा जायेकाः म्वःल्हुयाछ्वत धाःसा म्ह चासुइगु ल्वय् लानाच्वनी ।
# सितुया हा निनाः लखय् ल्वाकछ्यानाः भतिचा मिश्री तयाः न्हि न्हिं सेवन यानाच्वन धाःसा पथरी मदयावनी ।
# सितु घाँय्या रसया नियमित सेवनं छिगु कोलेस्ट्रोलया स्तर जक कम याइगु मखु, नुगःस्यें याइगु ज्याय् नं सुधार जुइ ।
# १० ग्रामति ताजा सितु घाँय् निनाः छगू गिलास लखय् संकाः त्वनाबिल धाःसा म्हय् फुर्ति थहां वइ ।

नोट ः वाउँगु सितु क्यातुगु व ताजागु हे कायेमाः । वाउँगु सितु न्ह्याबलें भिंगु चा दुथाय् च्वंगु हे कायेमाः । हा पाखें वाउँगु सितु ध्यनाः सफागु लखं सिले धुंकाः हे जक सेवन यायेमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS