डाईरेक्टर नं एक्टर

फिल्मया डाईरेक्टर जुइम्हेसिके छगू फिल्मय् दुने दुथ्याइगु सकतां पक्षया ज्ञां दयेमाः । अथे धायेवं व हे छम्हेसिनं सकतां पक्षय् ल्हाः तयेमाः धइगु मखु । विशेष यानाः छम्ह डाईरेक्टरया अभिनय पक्षया ज्ञां झन बांलाक हे दयेमाः । छाय्धाःसां अभिनयया माध्यमं हे डाईरेक्टरं थःगु फिल्म स्वकुमिया न्ह्यःने न्ह्यब्वइ ।

तर अथे जूसां आपाः यानाः डाईरेक्टर थः हे एक्टर जुयाः मखु बरु थम्हं मेम्ह एक्टरपाखें अप्वः ज्या याकी । छम्ह डाईरेक्टरं छगू फिल्म दुनेया दक्व पात्रय् अभिनय यायेगु सम्भव नं मदु । तर पात्रया माध्यमं थःगु खँ तयेगु ज्या धाःसा उम्ह डाईरेक्टरं यानांतुं च्वनी । अले गुलिखे डाईरेक्टरतसें थः हे नं छम्ह एक्टर जुयाः नं म्हिताच्वनी ।

हलिउड, बलिउड, कलिउडय् अज्याःगु दसु यक्व हे दु । उखेपाखे मवने । थन नेवाः फिल्म ख्यलय् थः हे एक्टर जुयाच्वंपिं छुं छुं डाईरेक्टरतय्गु बारे चर्चा यायेगु कुतः याये ।नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् छम्ह ज्वःमदुम्ह व्यक्तित्व धयाम्ह रामशेखर नकःमि खः । वय्कःया म्हसीका जक च्वयेगु खःसां थुलि थासं मगाः ।

उकिं थन वय्कः छम्ह डाईरेक्टर जुयाः नं एक्टर नं खः धइगु पक्षयात जक कुले । नेपाल टेलिभिजनय् दकलय् न्हापां पिदंगु नेवाः फिल्म “बाह्र बजे” रामशेखर नकःमिं हे दयेकूगु खः । वय्कःया डाईरेक्शनय् “झोक्कमनिम्ह”, “न्हिसुतु” थेंज्याःगु नेवाः सिरियल नं पिदंगु दुसा “चकना” नांयागु छगू फिल्मया नं डाईरेक्टर खः– वय्कः ।

अले वय्कः थःम्हेसिनं हे डाईरेक्शन याःगु फिल्मय् अभिनय याइम्ह एक्टर नं खः । थुकथं वय्कः छम्ह थ्व ख्यःया न्ह्यलुवा खः । अले वय्कःया हे पलाःख्वाँय् लिनाः न्ह्याः वनाच्वंपिं खः मेपिं । थन नेवाः फिल्म ख्यलय् थःम्हेसियागु डाईरेक्शनय् थःम्हं नं छगू भूमिकाय् अभिनय याइपिं आपालं दु ।

“सिलु” व “राजमति” धुंकाः दिपाः कयाच्वंगु नेवाः संकिपा ख्यलय् बुलुहुं खनेदयेकः वःगु स्वंगूगु नेवाः फिल्म धइगु चाण्डालिका, यांमिखा व सुभाय् खः। थ्वया दथुइ पिदंगु प्यंगू फिल्म धइगु “चरित्र”, “चिपनिप”, “निपाः ख्वाःपाः”, “न्हिला न्हिला हुँ” खः । थ्व प्यंगू मध्ये “निपाः ख्वाःपाः” व “न्हिला न्हिला हुँ”या डाईरेक्टर श्यामकृष्ण श्रेष्ठ खः ।

अले थ्व निगुलिं फिल्मय् वय्कः भाजुं मेन रोलय् अभिनय यानातःगु दु । “चरित्र” फिल्मया डाईरेक्टर पवन जोशी खः । पवन जोशी नं छम्ह बांलाःम्ह एक्टर खः ।

तर वय्कः थःम्हेसियागु डाईरेक्शनय् सिबें मेपिनिगु फिल्मय् म्हितेगुली नुगः क्वसाःम्ह एक्टर खः । “चाण्डालिका”या डाईरेक्टर मनिष श्रेष्ठं थःगु फिल्मय् मू भूमिका म्हितातःगु दुसा “यांमिखा”य् रवि डंगोल नं डाईरेक्टर कम एक्टरया रुपय् खनेदयेकः वःगु दु ।

छम्ह डाईरेक्टरं छगू फिल्म दुनेया दक्व पात्रय् अभिनय यायेगु सम्भव नं मदु । तर पात्रया माध्यमं थःगु खँ तयेगु ज्या धाःसा उम्ह डाईरेक्टरं यानांतुं च्वनी ।

“सुभाय्” फिल्मय् आर्यम नकःमि नं डाईरेक्टर एक्टरया रुपय् खनेदयेकः वःम्ह खः । थुपिं मध्ये आर्यम नकःमि आपालं फिल्म दयेके धुंकूगु दुसा थःम्हेसिनं डाइरेक्शन याःगु फिल्मय् थः नं म्हिताच्वंगु दु । रवि डंगोलं “यामिखा” लिपा “कुलांगार”, “व मिसा”, “वल वल फसिक्वाः”या डाईरेक्शन यात । अले थुकी मध्ये छगुली त्वःताः मेगु दक्व फिल्मय् थः हे म्हिताच्वंगु दु ।

नेवाः फिल्म ख्यलय् डाईरेक्टरया रुपय् राज शाक्यया बिस्कं हे म्हसीका दु । अले वय्कः भाजु नं थःगु फिल्मय् थः हे मेन रोलय् म्हितीम्ह डाईरेक्टर एक्टर खः । विशेष यानाः नेगेटिभ रोल म्हितेगु वय्कःया विशेषता खः । नेगेटिभ रोलं हे न्ह्याःम्ह छम्ह मेम्ह डाईरेक्टर सुरेन्द्र तुलाधर नं खः ।

तर “याकः म्ह्याय्” व “जिपिं बदमास मखु” फिल्मय् धाःसा वय्कः भाजुया सपोर्टिंग रोल खः । “हसना”, “पियाच्वना”, “ए… जि यम्ह” फिल्मया डाईरेक्टर स्वतन्त्र संसार महर्जन खः । अले थुकी मध्ये निगू फिल्मय् थःहे मेन हिरो जुयाः म्हिताच्वंगु दु । छम्ह एक्टरया रुपय् थःगु पलाः क्वातुकेगु तातुनाः न्ह्याः वनाच्वंम्ह स्वतन्त्र संसार महर्जनया न्हापांगु फिल्म “निफ्वःस्वां” खः ।

उकी व छम्ह एक्टर जक खः । डाइरेक्टर मखु । थ्व फिल्मया डाईरेक्टर अमृतमान महर्जन खः । अले अमृतमान महर्जनं लिपा मतिना, द्वपंमि सु थेंज्याःगु फिल्म व उलिंचा बाखं थुलिंचा थेंज्याःगु सिरीयल नं दयेकल । अले उगु सिरीयलय् मेन रोल नं थःम्हेसिनं हे म्हितल । “मतिनाया कलि” फिल्मया डाइरेक्टर प्रकाशराज मानन्धर खः ।

अले थ्व फिल्मय् प्रकाशराज थःम्हेसिनं नं छगू रोल यानातःगु दु । मेपिं डाइरेक्टरतय्सं थें वय्कलं नं थुकी नेगेटिभ रोल हे म्हितातःगु दु । थ्वहे “मतिनाया कलि”या छम्ह हिरो विष्णु सक्वं दयेकूगु छगू फिल्म “माया रे रत्न” या डाइरेक्टर कम एक्टरया भाला क्वबिउगु खःसा लिपा “लय्” दयेकूबलय् धाःसा डाईरेक्शनया जिम्मा आर्यम नकःमियात बिल ।

थः एक्टर जक जुयाः ज्या यात । अमृतचन्द्र श्रेष्ठ शुरुइ एक्टर जक जुइगु मती तयावःम्ह खः । लिपा थःहे डाईरेक्टर नं जुल । एक्टिंगया इच्छा दनिसां वय्कलं थौंकन्हय् विशेष यानाः डाईरेक्शनय् अप्वः ध्यान बियाच्वंगु दु । अमृतचन्द्रं थें हें तुं रामकृष्ण खड्गी नं थःम्हेसित डाइरेक्टरया रुपय् न्ह्यःने हयेगु कुतः यानाच्वंगु दु ।

मखु धइगु खःसा वय्कः नं छम्ह धिसिलाःम्ह एक्टर खः । तर “पटाचारा” थेंज्याःगु च्वछायेबहगु फिल्म दयेके धुंकाः वय्कः छगू इलय् छगू हे पक्षय् जक ल्हाः तयेगु पक्षय् च्वनाच्वंगु दु । अमृतमान महर्जनं “द्वपंमि सु ” लगायत “स्वय्नगु” थेंज्याःगु च्वछायेबहगु नेवाः फिल्मया डाईरेक्शन याःगु दुसा थःम्हेसिनं निर्देशन याःगु फिल्मय् थःहे मेनरोलय् म्हिता वयाच्वंगु दु ।

रविन्द्र शाही भाजु नं शुरुइ एक्टरया रुपय् खनेदयेकः वःम्ह खः । “झस्का” फिल्मय् वय्कलं मेन रोल नं म्हितल । तर लिपा वनाः “थःम्हं म्हूगु गाः” थेंज्याःगु स्यल्लागु फिल्म डाइरेक्शन यात । अले उकी छगू रोल नं म्हितल । थन थथे डाईरेक्टर थःहे एक्टर जूपिनिगु बारे च्वयेगु खःसा बःचाधंगु सफू हे तयार जुइ ।

उकिं थनला अज्याःपिं छु छुं संकिपामितय्गु बारे दसु कुलेगु जक कुतः जुयाच्वंगु खः । थ्व कुतलय् त्वःफिके मजिउगु छगू नां वासु शाहीया नां खः । ग्वंगः क्वसः, लुँयाम्ह झंगः निसें कयाः ब्याहा याये म्हां थेंज्याःगु फिल्मया डाईरेक्टर वासु शाही नं थःम्हेसिनं दयेकूगु गुलिखे फिल्मय् थःहे मेन रोलय् म्हितातःगु दु ।

थुकथं डाइरेक्टर जुयाः नं फिल्मय् म्हितीम्ह मेम्ह छम्ह सुरेश स्थापित नं खः । थौंकन्हय् “फय्गं” सिरियलय् वय्कःया नितां ख्यःया प्रतिभा स्वये दयाच्वंगु दु । अथे हे तुं थौंकन्हय् “बाखंचा” सिरीयलय् थुकथं हे डाईरेक्शन व एक्टिंग नितां यानाच्वंम्ह धइम्ह राजु स्यस्यः खः। वय्कः भाजु “याकः म्ह्याय्” फिल्मया डाईरेक्टर नं खः ।

अले उगु फिल्मय् छगू रोल नं यानातःगु दु । रत्नकाजी महर्जन लूनिभां दयेकूगु शर्ट फिल्म “मुद्दा” नेवाः भाषाया ख्यलय् बिस्कं हे महत्वं जाःगु फिल्मया रुपय् कयातःगु दु । खयेत ला वय्कः भाजुं थ्व फिल्मय् छुं नं रोलय् एक्टिंग याना तःगु मदु । तर वय्कः नं एक्टिंगपाखे नुगः क्वसाःम्ह संकिपामि खः ।

नेवाः फिल्म ख्यलय् न्हापांम्ह मिसाम्ह डाइरेक्टरया रुपय् थःगु न्हाय् धस्वाकेत ताःलाःम्ह सुनिता राजभण्डारीं आर्यम नकःमिलिसे छुं छुं फिल्मय् मंकाः निर्देशक जुयाः ज्या याःगु दुसा लिपा वनाः “ट्वेल्भ डेज” नांयागु छगू फिल्म नं दयेकल । अथे हे तुं मेम्ह मिसा निर्देशक लुनिभा तुलाधर मय्जुं नं “कर्कश” नांयागु खस नेपाली फिल्मया नापनापं मेगु छगू निगु फिल्मय् नं एक्टिंग यानातःगु दु ।

तर विशेष यानाः डकुमेण्ट्री फिल्मय् ल्हाः न्ह्याःम्ह लुनिभाः मय्जु आः तक थःम्हेसिनं दयेकूगु फिल्मय् थःम्हेसिनं हे एक्टिंग याःगु धाःसा मदुनि । अथे हे तुं आः वयाः “हिसिमति” फिल्मं डाईरेक्शनया पलाः न्ह्याकुपिं पूर्णकाजी डंगोल व अनुज डंगोल नं एक्टिंगय् नुगः क्वसाःपिं खःसा अनुजं हिरो जुयाः म्हितूगु “तिनतिकः महाबिकः” ला तसकं हे लोकंह्वाःगु नेवाः फिल्म खः । अले मेम्ह छम्ह एक्टर सुरेश खडगी नं “मां” फिल्मं थःगु निर्देशन यात्रा न्ह्याकेगु लँपुइ दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS