ख्यालि न्हिली

मछाः मजू ला फ्वनाः नयेत ? छम्ह मिसां छम्ह फ्वगिंयात ब्वःबिल, ‘थपाय्सकं हट्टाकट्टा तिनि, ल्याय्म्ह तिनि । मेहनत यानाः ज्या छाय् मयानागु ?’
‘केहेँ मय्जु’ फ्वगिं नं धाल, ‘छिं नं ला थपाय्सकं तुइसे च्वं, थपाय्सकं बांलाः । छि नं ला मुम्बइ वनाः हिरोइन जूमवंसे छेँय् हे च्वंच्वनादिल ।’
‘आसे’ ल्यासें धाल, ‘जिं छंगु लागि छुं हयाबी ?’
ह्ह्ह्
छगू डिपार्टमेन्ट स्टोरय् छम्ह ल्यासें घन्टौं तक नं थः भाःतयात बीबहगु देछा लुइके मफुत ।
‘वास्तवय् छितः माःगु छु ?’ अन्तय् सेल्सम्यानं दिक्क चायाः न्यन ।
‘खस ला जितः जिमि भाःतयात थारान्हुइके मास्ति वः’ ल्यासें धाल, ‘जिं वयात आकाझाकां सरप्राइज जुइके बी मास्ति वः । थुकिया निंतिं छिके छुं संल्हा दु सा धयादिसँ ।’
‘जि स्वये ला छिं छेँय् लिहां वयेवं हे सुलाः हमला यानादिसँ ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS