ख्यालि न्हिली

छम्ह साधुं छखा छेँय् प्रवचन बीगु झ्वलय् मां, काय व भौयात स्वर्गय् वने न्ह्याःला धकाः न्यन ।
साधुया खँ न्यनाः मां व भौम्हं काचाकाचां न्ह्याः धकाः लिसः बिल । र कायम्हं धाःसा छुं हे लिसः मबिउ । थ्व खनाः साधुं कायम्हेसित न्यन,— ‘मचा छु छंत स्वर्गय् वने मयःला ?’
कायंम्ह लिसः बिल— ‘इपिं निम्हेसित छ्वयाबिउ । इपिं स्वर्गय् वन कि जितः थन हे स्वर्गया अनुभूति जुइ !’
ह्ह्ह्
स्कुलया लिउनेसं च्वंगु खुसिइ प्रिन्सिपल लखय् डुबे जूगु खनाः पप्पु तसकं चिल्लाय् चिल्लाय् दनाः हाल—
कन्हय् स्कुल छुट्टी, कन्हय् ला स्कुल छुट्टी !’
ह्ह्ह्
मिसा ः छ्या ! छ ला तसकं मछाःमजूम्ह मनू खनि का ।
मिजं ः खः धयां । जि बू बलय् हे नांगां बूगु छु याये !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS