ख्यालि न्हिलि

भाःत (तमं थः कलाःलिसे) ः अबाय्त बिक्क गन वना च्वनागु ?
कलाः (ग्याग्यां) ः दाये मखु खःला ? अथे जूसा जक धाये ।
भाःत ः छु धायेमाःगु खः, खुरुक्क धा, अप्वः पह क्यनाच्वनेमते ।
कलाः ः शपिंग मलय् छगू न्हूगु पसः चायेकूगु अन शपिंग याः वनागु ?
भाःत ः छंत म्वायेक म्वायेकं ध्यबा खर्च यायेमत धयागु मखुला ? छु छु कया ?
कलाः ः छि तं चायादी धकाः छुं नं मकया । बरु सेल्फी धाःसा गाक्कं कया ।
ह्ह्ह्
यदि छि गुगुं नं ज्याकुथिइ ज्या यानादीबलय् छितः बीगु तलब स्वयां ज्या अप्वः थें च्वन धाःसा छिं थथे यानादिसँ ।
छिं उलि हे जक ज्या यानादिसँ, गुकिं छितः वइगु तलब छिगु ज्या स्वयां अप्वः थें महसुस जुइमा ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS