ब्रेक्जिट ः कथुइ थाःगु क्वँय्

ई.सं.२०१६य् डेविड क्यारामेनया राजीनामा लिपा आम चुनाव हे यायेम्वायेक बेलायतया प्रधानमन्त्री जूम्ह कन्जरभेटिभ नेता टेरिजा में शायद हे जक थ्व बिचाः याःगु खइ कि ब्रेक्जिटया मुद्दाय् क्यामराया न्ह्यःने मिखाय् जायेक ख्वबि तयाः ख्वखना सलं थःगु पद त्वःतेगु घोषणा यायेमाली ।

बेलायतया निम्हम्ह मिसाम्ह प्रधानमन्त्री टेरिजा मेयात युरोपया मुद्दाय् कन्जरभेटिभ पार्टीया आन्तरिक ल्वापुं उकथं हे सत्तां चिलावने मायेकाबिल गुकथं न्हापांम्ह मिसाम्ह प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरं थःगु पार्टी दुनेया आन्तकि ल्वापुं पुलिं चुइमाःगु खः ।स्वदँ न्ह्यव बेक्जिटयात कयाः जूगु जनमत संग्रहय् युरापेली संघं पिहां वयेगु पक्षय् ५२ प्रतिशत मत बिउगु खः ।

थ्व अप्रत्याशित लिच्वः लिपा जनादेशयात कानुनी रुपं कार्यान्वयन यायेगु निंतिं वंगु स्वदँ न्ह्यवनिसें कुतः जुयाच्वंगु दु । युरोपेली संघ त्वःतेमाःगु पक्षय् भोट बिउपिंसं संघ दुनेया देय्तय् दथुइ जुयाच्वंगु ‘फ्रिडम अफ मुभमेन्ट’यात बन्द यायेगु चाहे जुयाच्वंगु दु । थुकिया कारणं युरोपया मेमेगु देय्यापिं याउँक हे बेलायतय् वये दइगु जुयाच्वंगु खः ।

संघय् दयाच्वंतले बेलायतं थः यत्थे कानुन दयेकेफइमखु, उकिं थःत मयःगु ‘फ्रिडम अफ मुभमेन्ट’ माने यायेमखु नं धायेफइमखु । अथे जूबलय् बेलायतय् युरोपया मेमेगु देशं ज्या वयेदइगु विपक्षय् यक्व मत अप्वया वन, अले जनमत संग्रहय् अप्रत्यासित रुपं बे्रक्जिटया पक्षय् मत लात ।

बे्रक्जिटया मतयात कानुनी रुपं कार्यान्वयनय् हयेगु निंतिं प्रधानमन्त्री में वंगु स्वदँ न्ह्यवनिसें थीथी मोर्चाय् संघर्ष याना वयाच्वंगु खः । न्हापांगु मोर्चा ला युरोपेली संघ हे जुल, गन प्रधानमन्त्री में तःगु हरेक खँय् बेलायतयात थथे याके बिल धाःसा युरोपया मेमेगु देशं नं थः यत्थे याना हइ धयागु लिसः बिया हइ, मेगु मोर्चाय् विपक्षी लेबर पार्टी दु, गुगु पार्टीं निदँ न्ह्यव जूगु चुनावय् थःत अझ क्वातुकूगु दु ।

स्वंगूगु मोर्चा थःगु हे कन्जरभेटिभ पार्टी दुने लानाच्वंगु दु, गन युरोपेली संघया सदस्यतायात कयाः पार्टी दुने हे मतभेद ब्वलनाच्वंगु दु ।
स्वदँ तक प्रधानमन्त्री में थ्व स्वंगू मोर्चा डटे जुयाः संघर्ष ला यात, तर अन्ततः संसदय् थःगु खँ माने याके मफयाः थज्याःगु लँय् थ्यन, गन राजीनामा बाहेक मेगु उपाय हे मदु ।

राजनीतिक विश्लेषकतय्सं धायेगु यानाच्वंगु दु, ‘बे्रक्जिट छगू चक्रब्युह थें जूगु दु, गुकिं पिहां वयेगु निंतिं में फक्व कुतः ला याःगु खः, तर पिहां वयेमफुत । थ्व राजनीतिक चक्रब्युह अझं ल्यना हे च्वंगु दनि ।’सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी दुने छथ्वः थज्याःपिं सांसदत दु, गुपिं युरापेली संघ लिसे छुं कथंया हे स्वापू तये चाहे मजू, उपिं ‘हार्ड ब्रेक्जिट’या इच्छा यानाच्वंपिं खः ।

मेखे छथ्वः थज्याःपिं दु, गुपिं संघपाखें ‘सफ्ट इन्गेजमेन्ट’ दयाच्वनेमाः धाइपिं खः । टेरिया मे स्वयां न्ह्यःया प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनं जनमत संग्रह यानाः कन्जरभेटिभ पार्टी दुने युरापेली संघयात कयाः वर्षौं न्ह्यव निसें दयाच्वंगु बहसयात क्वचायेकेगु कुतः याःग खः । उबलय् क्यामरनयात बेलायती जनतां जनमत संग्रहय् युरापेली संघय् च्वनाच्वनेगु पक्षय् मत बिइ धयागु पूवंक विश्वास दुगु खः, तर लिच्वः अःखः वल, गुकिं यानाः व थम्हं पदं राजीनामा बीमाल ।

थ्व लिपा पार्टी दुने झन मतभेद तच्वयावल, गुकिं मेया विकल्प झन सीमित जूवन । बे्रक्जिटया निंतिं में दथुया लँपु ज्वनेगु कुतः याःगु खः, थुकिया निंतिं वय्कलं लेबर पार्टीयात माने यायेत स्वयाच्वंगु खः, गुपिं ‘सफ्ट ब्रेक्जिट’या इच्छा यानाच्वंपिं खः । कन्जर्भेटिभया छुं छुं सांसदत नं थ्व हे चाहे जूपिं दु ।

तर पार्टी दुने अप्वः धयाथें ‘हार्ड ब्रेक्जिट’या पक्षयापिं लानाच्वन, गुकिं यानाः प्रधानमन्त्री में याःगु छुं नं कुतः सफल जुइमफुत ।प्रधानमन्त्री में छगू बांलाःगु विकल्प नं बिउगु खः, गुकियात युरापेली संघं नं स्वीकार यायेधुंकूगु खः । तर कन्जर्भेटिभया हार्ड ब्रेक्जिट चाहे जूपिं थ्व विकल्पय् सन्तुष्ट मजुल ।

गुकिं यानाः प्रधानमन्त्री मेया प्रस्ताव बेलायती संसदं हे पारित जुइ मफुत । में स्वक्वः तक थःगु प्रस्ताव पातिर याकेगु कुतः याःगु खः, तर यायेमफुत, अथे जूबलय् वयाके राजीनामा बीगु बाहेक मेगु विकल्प मंत ।प्रधानमन्त्री मेया राजीनामा लिपा वय्कःया उत्तराधिकारी कथं सु न्ह्यःने वइ धयागु छुं स्पष्ट मजूनि ।

मेया राजीनामा लिपा आः बेलायतय् युरोपेली संघ पाखें धाथें पिहां वनेमाःगु हे खः ला धयागु बहस तच्वया वःगु दु । विपक्षी लेबर पार्टीया नेतातय्सं ला हाकनं जनमत संग्रह यायेमाःगु खँ धयाहयेधुंकूगु दु ।युरोपेली संघया मामिला तसकं गुँइगुँइ निलाच्वंगु दु । संघपाखें बेलायत थेंज्याःगु हरेक दुजः देय्तय्त यक्व फाइदा ला जुइ, तर तधंगु मुद्दा सम्प्रभुताया जुयाच्वंगु दु ।

छाय्धाःसां गुलिखे नीतिगत मामिलाय् युरोपेली संघ थः दुजः देय्तय् न्ह्यःने बल्लानाच्वंगु दु । आः ७ जूनय् टेरिजा में प्रधानमन्त्रीया कुर्सी त्वःताबी, अले जुलाइ तकया दुने बेलायतय् न्हूम्ह प्रधानमन्त्री वइ । आः वइम्ह न्हूम्ह प्रधानमन्न्त्रीयात नं व हे हाथ्या वइ, गुगु टेरिजा मेया न्ह्यःने वयाच्वंगु खः । न्हूम्ह प्रधानमन्त्री थ्व चक्रब्युह त्वाःथले फइ कि मफइ, व इलं धाइ ।

विज्ञतय् कथं न्हूम्ह प्रधानमन्त्रीया निंतिं नं सकसितं छथाय् तयाः न्ह्यःवने अःपु जुइमखु । वयात नं बे्रक्जिटया मामिलां तच्वःगु समस्या ला ला हे लाकी । धाथें धायेगु खःसा ब्रेक्जिट बेलायतया निंतिं कथुइ थाःगु क्वँे जुइधुंकूगु दु, गुगु न घुतुके फु, न ल्ह्वये हे फु ।
एजेन्सीया ग्वाहालिं

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS