नां जक छुइत हे संघर्ष याःम्ह संजीव कुमार

संजीव कुमार – भारतीय फिल्म उद्योगया छम्ह ज्वःमदुम्ह अभिनेता । थुम्ह ज्वःमदुम्ह अभिनेता मदुगु उकुन्हु न्यान्हु न्ह्यव स्वीन्हय्दँ क्यन । संजीव कुमार मुक्कं ४७ दँया वैशय् ६ नोवेम्भर १९८५ इ थ्व संसारयात अलबिदा धयावंगु खः ।

बागू दशक हे जीवन हनेमखंसां थुम्ह अभिनेतां भारतीय सिनेमायात बागू दशकया बछि अथे धयागु २५ दँ बिया वन, अले थ्व २५ दँया दुने वं भारतीय सिनेमाया दर्शकतय् दथुइ थज्याःगु छाप तयावन कि व मदुगु ३६ दँ दयेधुंकाः नं वयात सुनां ल्वःमंकेफुगु मदुनि । २५ दँ तक वयागु अभिनय क्षमतां दर्शकतय्त मोहित हे यानातल, अले थ्व दथुइ वं भारतीय फिल्म उद्योगय् ज्वःमदुगु फिल्मत बियावन ।
थःगु ईया स्टार कलाकार संजीव कुमारया जीवन नं भारतीय मसाला फिल्मया बाखं थें हे जुल । फिल्मी संसारय् नगू थें थिनाच्वंगु इलय् वयात अय्लाः त्वनेगु लत जुल, अले त्वनेगु व त्वंकेगुली हे पासापिं दथुइ घेरे जुयाच्वन, तर जीवनया अन्तिम इलय् धाःसा याकःचा हे ल्वय् लिसे ल्वायेमाल ।

फिल्मया बाखं थें हे संजीवं थःगु जीवनय् यक्व हे संघर्ष यायेमाल । व मचाबलय् हे वया अबु मंत । वया मामं वयात संघर्ष यायां हे ब्वलकंल । वया मांया वयात ब्वंकाः डाक्टर वा वकिल दयेकेगु इच्छा, तर वया धाःसा फिल्मपाखे नुगः क्वसाः, उकिं फिल्म म्हितेगु निंतिं संघर्ष यात । वया अभिनयप्रति लगाव खनाः वया मामं नं वयात ग्वाहालि हे यात । अभिनयया तालिमया निंतिं वया मामं थःगु तिसा मियाः ध्यबा बिल । अभिनयया तालिम कायेधुंकाः थिएटरय् म्हितुम्हितुं फिल्मया निंतिं संघर्ष यानाच्वन ।

वं थःगु फिल्म क्यारियर बी ग्रेडया फिल्मं सुरु याःगु खः, तर थःगु अभिनय क्षमताया ग्वाहालिं स्टारडम चूलाकल, अले अमिताभ बच्चन, शत्रुघन सिन्हा थेंज्याःपिं कलाकार दुथ्याइगु मल्टिस्टारर फिल्मय् नं दकलय् अप्वः पारिश्रमिक काइम्ह जुयाबिल । थ्व सफलता वयात छक्वलं ह्वाट्ट हे वःगु धाःसा मखु, थुकिया निंतिं पलाःपलाः पतिकं संघर्ष यायेमाल । फिल्मय् ज्या मालाच्वंम्ह संजीवयात सन् १९६० इ सुनील दत्त व आशा पारेख थेंज्याःपिं स्टार कलाकारतलिसे फिल्म म्हितेगु ह्वःताः ला चूलात, तर हम हिन्दीस्तानी नांया थ्व फिल्मय् वयागु रोल धाःसा मुक्कं २ सेकेन्डया हे जक जुल । थ्व लिपा वं फिल्म निर्देशक निर्मातातय्थाय् धावय् जुइगु सुरु यात, अले थिएटरय् नं म्हिता हे च्वन ।

फिल्मया निंतिं संघर्ष यानाच्वंम्ह वं थःगु फिल्मी नां छुइगु निंतिं नं उतिकं हे संघर्ष यायेमाल । संजीवया धाथेंया नां ला हरिहर जेठाला जरीवाला खः । फिल्मया निंतिं संघर्ष यानाच्वंगु इलय् वयात थःगु नं फिल्मी नां तयेमाः थें ताल । वया मांया नां शांताबेन जरीवाला खः । उकिं वं थःगु नां ‘एस’ आखः पाखें हे तयेगु क्वःछित । उगु इलय् दिलिप कुमार व अशोक कुमारपिंसं तसकं सफलता चूलाकाच्वंगु ई, उकिं वं थःगु नांया लिउने ‘कुमार’ घाकेगु क्वःछित, अले नां तल –संजय कुमार ।

सन् १९६४इ वयागु निगूगु हिन्दी फिल्म ‘आओ प्यार करें’ रिलिज जुल । थ्व फिल्मय् वयागु नां संजय कुमार धकाः हे वःगु खः । थ्व लिपा वयात कमाल अमरोहीं शंकर हुसैन नांया छगू फिल्मया निंतिं अनुबन्ध यात । अमरोहीयात संजय कुमार धयागु नां उलि ज्वं थें मताल, अले अमरोहीं वयागु फिल्म नां गौतम राजवंश धकाः तयाबिल । उगु इलय् अमरोहीं पाकिजा फिल्म दयेकाच्वंगु जुयाच्वन ।

अमरोही पाकिजा फिल्मय् थुलि डुबे जुल कि वं संजीवयात कयाः दयेकेधाःगु फिल्मया छुं शट्स सुटिङ्ग यानाः अथें त्वःताबिल । थ्व ल्याखं गौतम राजवंश धयागु नां नं वयागु निंतिं उलि फापे मजुल ।
थ्वहे दथुइ सन् १९६४ इ वःगु ‘दोस्ती’ फिल्म सुपरहिट जुल, अले थुकिया छम्ह हिरो संजय खान तसकं लोकं ह्वात । संजय खानया न्ह्यःने संजय कुमार धयागु नां चले जुइगु खनेमंत । अथे जूबलय् हरिहर जेठालालं थः थिएटरया पासापिंलिसे सल्हा यानाः संजीव कुमार धकाः नां तल । संजीव कुमारया नामं सन् १९६५ इ दकलय् न्हापांगु फिल्म ‘निशान’ पिदन । तर थ्व फिल्मं वयात फाइदा मजुल ।

सन् १९६८ इ वःगु संघर्ष फिल्मय् संजीव कुमार दिलिप कुमारया न्ह्यःने थःगु शानदार अभिनय न्ह्यब्वल । थ्व फिल्म लिपा वं लिफः स्वयेम्वाःल, अले मेगु झिंन्हय्दँ तक भारतीय फिल्मय् सफलताया सवाः कयाच्वन । थ्व झ्वलय् वं बक्स अफिसय् सफल जुइगु फिल्म जक मखु लीकं पिहां वनाः गजब गजबयागु फिल्म म्हितल, गुगु फिल्म धाथें धायेगु खःसा उगु ई स्वयां तसकं न्ह्यःने न्ह्याःवंगु फिल्मत खः ।

सन् १९७० इ पिदंगु ‘खिलौना’ फिल्मय् मानसिक ल्वगिया भूमिकां वयात तःधंगु नां बिल, अले सन् १९७२ य् पिदंगु ‘कोशिश’ फिल्मय् नवाये मफुम्ह लाटाया भूमिका म्हिताः थःगु मिखां जक जादूइ अभिनय न्ह्यब्वल ।

थःगु फिल्म क्यारियरया झ्वलय् संजीव कुमार थःत गुबलें नं छगू भूमिका चिनातयेगु मयाः । वं थःगु इमेजयात वास्ता मयासे विविध कथंया भूमिका म्हिताः क्यन । छगू इलय् ला ‘अनामिका’य् वं जया भादुडीया प्रेमी जुयाः म्हितलसा व हे इलय् ‘परिचय’ फिल्मय् जया भादुडीया हे अबुया भूमिका म्हिताबिल । उलि जक मखु शोले फिल्मय् जया भादुडीया ससः अबुया भूमिकाय् खनेदयेकः वल ।

त्रिशुल व शोल थेंज्याःगु मल्टिस्टार फिल्मय् थःगु अभिनयं दर्शकतय्त मोहित यानाच्वंगु इलय् वं मेखे ‘नइ दिन नइ रात’ थेंज्याःगु छगू फिल्मय् गुंगू भूमिका म्हिताः सकसितं अजू चायेकाबिल । सन् १९७७ य् सत्यजीवत रेया ‘शतरंज के खिलाडी’ थेंज्याःगु फिल्मय् तसकं म्हो जक ध्यबा कयाः म्हितल । अले ‘अंगूर’ थेंज्याःगु गज्जबया कमेडी फिल्मय् नं खनेदयेकः वल ।

सन् १९६० निसें १९८५ तकया २५ दँया फिल्मी क्यारियरय् संजीव कुमारं १५३ गू फिल्मय् ज्या याःगु खः । बी ग्रेडया फिल्मं दुहां वःम्ह वं ‘दस्तक’ व ‘कोशिश’ फिल्मया निंतिं राष्ट्रिय पुरस्कार नं त्याकल ।

थःगु फिल्मी जीवनया इलय् संजीव कुमारया नां नूतन, हेमा मालिनी, सुलक्षण पंडीत थेंज्याःपिनि अभिनेत्रीतय् लिसे लभ अफेयरया चर्चा नं जुल, तर वं सुयालिसे नं ब्याहा मयाः । फिल्म ख्यलय् तःधंगु सफलता चूलाकूसां प्रेम सम्बन्धय् धाःसा व असफल हे जुल, अले थःगु याकः जिन्दगी म्वायेगु झ्वलय् व अय्लाःया नशाय् दुबिउगु वन ।

संजीव कुमार न्हापां निसें हे नुगःचू सम्बन्धी ल्वचं ग्रस्तम्ह जुयाच्वन । अय्लाःया नशां वयागु ल्वय् झन तच्वयेकाबिल, अले ३७ दँ जक दुबलय् हे वयात न्हापांगु हृदयघात जुल । अय्सां वं थःगु जीवनशैली महिउ, गुकिं यानाः याकनं हे वयात निक्वःगु हृदयघाट जुल । थ्व लिपा अमेरिका वनाः ओपन हार्ट सर्जरी याकल ।

अमेरिकां लिहां वयेधुंकाः आः पूवंक ठीक जुइगु आशा यानातःगु खः, तर विरामी जूगुलिं थानाच्वंगु ज्या पूवंकेमाःगु व निर्मातातय्सं हे ज्याय् लिहां वयेत यानाच्वंगु इनाप यानाच्वंगुलिं संजीव कुमार बांलाक आराम हे मकासे ज्याय् लिहां वन । बाइपास सर्जरी यानाः गाक्क आराम तकं कायेमखंगुलिं वयागु ज्यान हे काल । सन् १९८५ या नोभेम्बर ६ कुन्हु न्यादँ न्ह्यः वया मां मदुगु हे न्हि कुन्हु लाका वं थ्व संसार त्वःता वन ।

थःगु ज्यां गुबलें त्यान्नु मचाःम्ह संजीव कुमार जीवनीयात कयाः छुं ई न्ह्यव जक छगू सफू पिहां वःगु दु । ‘एन एक्टर्स एक्टर’ नांया थ्व सफू हनीफ जावेरी व सुमंत बत्रां च्वःगु खः । थ्व सफूया निंतिं अन्तर्वार्ता कायेगु झ्वलय् संजीव कुमारया छम्ह पासा व कलाकार दिनेश हिंगू उमित धाःगु खः ‘यदि वं ब्याहा याःगु जूसा आःतकं म्वानाच्वंगु खइ । वं आराम धयागु हे यायेमसः । बाइपास सर्जरी लिपा नं लगातार ज्या यानाच्वन । फिल्म निर्मातात नं वयागु निधनया जिम्मेवार खः ।’

एजेन्सीया ग्वाहालिं

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS