ख्यालि न्हिलि

राजु ः जितः थौं छकः हाकनं करिश्मायात चुप्पा नये मास्ति वयाच्वन ।
कृष्ण ः छु …. ऽऽऽ ! अय्सा छं न्हापा नं करिश्मायात चुप्पा नयेधुंगु का मखुला ?
राजु ः मखु, मखु, । न्हापा नं छक्वः थथे इच्छा जक जूगु खः ।
ह्ह्ह्
गौरी मल्ल ः छं स्वयां जिके अप्वः फ्यान दु ।
करिश्मा ः थ्व छु खः जुल धकाः । जिगु छेँय् ला फ्यान मखु एसी दु का ।
ह्ह्ह्
भुवन केसी व शिव श्रेष्ठ निम्हं नापं लँय् गनं वनाच्वन । अबलय् लाक्क इमिसं द्वःछि वंगु छपाः नोट लुइकल ।
भुवन केसीं धाल ः आः झीसं थ्व ध्यबा छु यायेमाली ?
शिव श्रेष्ठ फिफ्टी–फिफ्टी यायेगु का ।
भुवन ः फिफ्टी फिफ्टी यायेबलय् ल्यं दुगु गुसः तका दां छु यायेगु ले ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS