ख्यालि न्हिली

काय ः बाः, बाः जि जांचय् पास जुल धाःसा जितः २२० सीसीया पल्सर मोटरसाइकल न्याना बीमाः न्हिं !
अबु ः पुता, २२० सीसीया पल्सर जुइमा वा ३५० सीसीया बुलेट बाइक जुइमा, आखिर छ व हे १०० सीसीया स्कुटरया लिउलिउ वनेगु ला खःनि !
ह्ह्ह्
छम्ह मचायात ह्वाँय्ह्वाँय् ख्वयाः वया अबुया न्ह्यःने वनाः धाल— ‘बाः, बाः जितः मामं दाल ।’
ख्वयाच्वंम्ह मचायात अबुं नं छथु न्यतालय् दायाखतं धाल— ‘बेमान मचा, वकिलया काय जुयाः उलि नं मसिउला, सर्वोच्च अदालतया पैmसलयात कयाः उच्च अदालतय् अपिल याये दइमखु धकाः …. ’
ह्ह्ह्
निम्ह सरदार लँय वनाच्वन । छम्ह सरदारं द्वःछि वंगु नोट छपाः लुइकल । मेम्ह सरदारं धाल— ‘जितः बछि माः । का ‘फिफ्टी, फिफ्टी’ या ।
न्हापांम्ह सरदारं धाल ल्यं दुगु ९०० छु यायेगु ले ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS