आलसया थीथी वासः

# आलसया पु ख्वाउँलखय् निनाःलेप तयाबिल धाःसा छ्यं स्याःगु लनी ।

# आलसया पु ईसबगोललिसे निनाः पानाबिल धाःसा साहा (जोर्नी) स्याःगु लनावनी ।

# निनातःगु आलस, कस्ति, मिल्क पाउडर, चुं यानातःगु नैंक्याः व चिचिकुक तानातयागु मसला (ख्वःसिं, मस्र्याबरां, दाख) दक्वं छगः कचौराया बराबर मात्राय् कयादिसँ । छगः बट्टाय् दक्वं तयाः बांलाक संकाः फ्रिजय् तयादिसँ ।

न्हिं न्हिं सुथय् व बहनी थुगु मिश्रणया सेवन यानादिसँ । थुकियात लुमुलुमु धाःगु दुरुइ अथवा मिल्कशेक दयेकाः नं कायेफइ । थ्व ताःई तक स्यनीमखु । थ्व मस्तय्गु व विद्यार्थीतय्गु स्वास्थ्यया निंतिं, तेज दिमागया निंतिं, कमजोरीइ व याकःचा च्वनाच्वंपिं परिश्रमि मनूतय्गु निंतिं आदर्श नसाज्वलं खः ।

# सुथय् ७–८ बजे आलसयात लखय् फ्वयादिसँ । ८ घण्टा लिपा थुकियात छाल्निइ कयाः सफागु लखं सिलाः ५ मिनेट लः स्वयंकादिसँ । आःहानं उगु हे थलय् तयाः पुसा तयादिसँ । कन्हय्कुन्हु सुथय् (२४ घण्टाय्) चुलि ह्वःगु आलस कौलाया निंतिं तयार जुइ । थुकी गोलभ्यारा, वाउँमल्ता व कागतिया रस तयाः भपादिसँ ।

# आलसं स्वासनलि व स्वँय् थानाच्वंगु कफ ब्वला वयेकाः दम व मुसु लंकाबिइ ।

१) आलसया ३ ग्राम चुंयात १२० मिग्रा लखय् दायेकादिसँ । घौछि तक त्वपुया तयादिसँ । उकी २० ग्राम मिश्री वा कस्ति ल्वाकछ्यानाः सेवन यात धाःसा सासःया ल्वचय् लाभ जुइ ।

२) दम ल्वचं कल धाःसा छगू चम्चा आलसया पाउडरयात बागू गिलास लखय् १२ घण्टा तक फ्वयादिसँ । उकियात सुथय् बहनी छानय् यानाः सेवन यानादिसँ, यक्व लाभ जुइ । गिलास खाःयागु अथवा वहःयागु जुइमाः ।

३) आलस सियाः चुं ल्हुयाः कस्तिलिसे सेवन यात धाःसा सासःया ल्वचय् लाभ जुइ ।

# हैजा – आलसया ५–६ ग्राम चुंयात ५० ग्राम क्वाःलःयात ख्वाउँकाः ल्वाकछ्यानादिसँ । न्हिं स्वक्वःप्यक्वः त्वंकादिसँ । थथे तःक्वः तःक्वः त्वंकाच्वन धाःसा लाभ जुइ ।

# च्व ल्वय् – आलसयागु चुंया १०–१० ग्राम मात्रा दुरुलिसे कयादिसँ । थ्व सुथय् बहनी कौला व तुच्चा यायेबलय् कयादिसँ ।

# पथरी – आलसं पित्तथैलिया पथरी दयेके बीमखु । यदि पथरी दयेधुंकूगु खःसा थ्व पथरी चिचिकूगु पथरी नायावनी । आलसया १० ग्राम पुया क्वाथ (काढा) दयेकाः सेवन यात धाःसा किड्नीइ च्वंगु पथरी बुलुहुं बुलुहुं पिहां वइ ।

# आलसयात चिच्वःगु मिइ गाक्क सियादिसँ । ख्वाउँलकि चिनि अथवा मिश्री ल्वाकछ्याना तयादिसँ । ३ निसें ६ चम्चा चुं सुथय् बहनी क्वाःलः लिसे सेवन यानादिसँ । सेखं चाःगु न्ह्यागु हे अवस्थाय् थ्यनाच्वंगु खःसां थुकिं लाभ याइ । थ्व सेखं चायेसात हे काल धाःसा सेखं स्यने लाइमखु । थुकिं यानाः कष्ट नयेम्वायेक हे सेखं चाःगु लनावनी । सुख्खा मुसु वयाच्वंगुयात नं थुकिं फाइदा याः । सेखनय् थुकिया काढां अजू चायापुक हे ज्या याः ।

# मुसु – आलसयात चिच्वःगु मिइ देछुनाः सिइगु अले उकी मिश्री ल्वाकछ्यानाः निनातयेगु । १० निसें २० ग्रामया मात्राय् क्वाःलःलिसे थ्व चुं न्हिं निक्वः कयादिसँ । कफ याउँक ब्वलावइ, सेखं चाःगु लनावनी ।

# तौल थकायेत व तागत अप्वयेकेत – आलसय् २० प्रतिशत आवश्यक अमिनो एसिडयुक्त भिंगु प्रोटीन दइ । खेलकूद व कसरत लिपा मांसपेशी न्यलीगुयात प्रोटीनं छगू मिनेटं हे लंकाबी । आलसं म्हयात तागत बियाः न्हूगु ऊर्जा म्हय् जायेकाबी, अले स्टेमिना अप्वयेकाबी ।

# कै वल धाःसा – आलसया चुं लुमुलुमु धाःगु दुरु व लखय् ल्वाकछ्यानाः उकी हलू भचा तयाः त्वनादिसँ । सह यायेफइ कथं जक क्वाकाः कैचय् लेप तयाः चिनाबिल धाःसा लाभ जुइ । थथे न्याक्वः खुक्वः यायेमाः ।

# कथु ल्वय् – आलस ५० ग्राम मात्राय् कयाः ५०० ग्राम लखय् ताउत दायेकाः पुल्टिस दयेकाः गःपतय् चिनाबिल धाःसा कथु मनावःगु, सःसूगु, स्याःगु आदि कथु सम्बन्धी थीथी ल्वय् लनावनी ।

डायबिटिजया ल्वगियात आलसया फाइदा

# गबलय् निसें रासायनिक मल, किटनाशक, प्रिजर्भेटिभ, रंग, रसायन आदिया प्रयोग अप्वयावल अबलय् निसें डायबिटिजया ल्वगितय्त ल्याः झन् अप्वयावल । वनस्पति घ्यः, रिफाइन्ड चिकंया प्रशस्त छ्यलाबुला नं थ्व ल्वय् अप्वयावःगुया कारण खः । नसाज्वलं पुकेत छक्वःपतिं चिकं क्वाकेगु याइ, गुकिं यानाः थ्व छगू कथं बिख थें हे जूवनी । शोधकर्तातय्सं थुकियात हे डायबिटिजया मू कारण खः धयाच्वंगु दु ।

थ्व बाहेक वंगु स्वीदँ, पीदँ झीगु नसात्वँसाय् ओमेगा – ३ फेट्टी एसिड हे कम जुयाच्वंगु दु, अले थ्व कारणं झीगु म्हय् ओमगा–६ अप्वयावःगु दु अर्थात ६ फेट्टि एसिडया अनुपात १ः४० अथवा १ः८० जुयावःगु दु, जबकि थ्व १ः१ जक जुइमाःगु खः । थ्व नं डायबिटिजया छगू तःधंगु कारण खः । डायबिटिजया नियन्त्रणया निंतिं आलस अमृत बराबर नालातःगु दु । अथे जुयाः छुं कि छुं रुपय् आलसया सेवन जरुर यानादिसँ ।

# डायबिटिजया ल्वगितय्गु रक्तसंचार कम जुयावनी । थज्याःगु अवस्थाय् आलसया चिकनं मालिस यानादिसँ, लिसें थुकिया नियमित सेवन नं यानादिसँ । थुकिं यानाः तुतिइ रक्तप्रवाह अप्वइ, अले आराम जुइ ।

# डायबिटिजया ल्वगितय्त तुतिइ थज्याःगु घाः जुइ, गुगु अःपुक लनी हे मखु । आलसया सेवनं अज्याःगु घाः याकनं लनावनी । तुतिया लुसि नाइसे क्यातुसे च्वनाः बांलानावइ ।

# डायबिटिज जुइलबय् छुचुनय् २५ ग्राम आलस निनाः छुुचुं न्हायाः मरि छुनादिसँ । आलसं सुगरयात नियन्त्रणय् तयातइ । डायबिटिजं म्हया थीथी अंगय् जुइगु साइड इफेक्टयात कम याइ । डायबिटिजया ल्वगियात डाक्टरं चिनि कम व रेशा (फाइबर) अप्वः सेवन यायेगु सल्हा बी । ल्वगियात मरि छुनाः नकेबलय् ३०–३० ग्राम ताजा निनातःगु आलस छुचुनय् ल्वाकछ्यानाः निक्वलं बियाबिल धाःसा सुगर कम व फाइदा अप्वः चूलाइ । आलस व छ्व ल्वाकज्याःगु छुचुनय् ५० प्रतिशत कार्बन, १६ प्रतिशत प्रोटिन व २० प्रतिशत रेशा खाइ ।

आलसया माउथ फ्रेशनर
आलस १०० ग्राम मस्र्यासोंप ५० ग्राम, इमू ५० ग्राम– थ्व स्वतांयात खःथें मखुथें च्वंक सियादिसँ । ख्वाउँलकि सवाः साकेत बेय्चि भतिचा तयाः कागति तिसिनादिसँ । अनंलि निभालय् गंकाः एयर टाइट बट्टाय् तयादिसँ । न्हिं निक्वःस्वक्वः म्हुतु फ्रेस यायेत छ्यलादिसँ ।

आलस, मस्र्यासोंप व हाम्वः – थ्व स्वतां बराबर मात्राय् कयादिसँ । स्वतायात अलग अलग हे सियादिसँ । अले ल्वाकछ्यानादिसँ । थ्व नं न्हिं निक्वः स्वक्वः मात्राय् फ्रेसनरया रुप् छ्यलेफइ ।
एजेन्सीया ग्वाहालिं नीरा महर्जन

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS