ख्वालय् दुरु पायेगुया फाइदा

दुरु झीत तागत बीगु त्वँसा जक मखु, झीत बांलाकीगु समाःज्वलं नं खः । थौंकन्हय् आपाः थें मनूतय्सं केमिकलं दयेकातःगु रेडिमेड ब्युटी प्रोडक्टस छ्यलाच्वनी, अले प्राकृतिक चीजयात गिल्ला यानाच्वनी । यदि छेँय् दुरु दु धयागु खःसा कस्मेटिक्सया थिके थिकेगु सामान हे छु यायेत माल ? दुरु अजू चायापुक हे गुणकारी जू । थुकी प्रोटीन, क्याल्सियम व चिल्लो कुगाक हे दु, गुकिं म्हयात बांलाकेगुया लिसें ख्वाःयात नं झःझःधायेकेगु ज्या यानाच्वनी । दुरु जक मखु, दुरुया क्रीम बुलेबलय् नं तःता हे फाइदा दु ।

 • मर्स्याबरां व बेसन दुरुइ ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् क्वलं बुले थें बुलादिसँ, गने धुंकल कि ख्वाः सिलादिसँ । ख्वालय् एकदम चमक खनेदयावइ । ल दुरुइ चानाकेँ अथवा मुसूकेँ तयाः चछि फ्वयातयादिसँ । बांलाक निनाः दुरुइ तयाः ख्वालय्, ल्हातय् व तुतिइ पानादिसँ । लाउं चुलुसे व क्यातुसे च्वनाः बांलानावइ ।
 • दुरुया क्रीमय् बागू चम्चा हलू तयाः पानाबिल धाःसा ख्वाः यचुपिचु धायावइ । ल यदि छितः चिम्सँप्वाः चिप्वाः यायेमाःगु दुसा महि बुलादिसँ, अले १५-२० मिनेट तक गंकेत त्वःते धुंकाः क्वाःलखं छ्यापछ्याप यानादिसँ, अले बांलाक सिलाछ्वयादिसँ ।
 • सन्तरासिया ख्वला गंक पानाः चुंल्हुयादिसँ । थ्वचुं दुरु अथवा धलिइ ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् ‘फेसप्याक’ थें तयादिल धाःसा ख्वाःया रंग हे बांलानावइ ।
 •  गर्मिबलय् छ्यंगूयात लू व सनबर्नया प्रभाव लाकेमबीत ख्वालय् ख्वाउँगु लखं मालिस यानादिसँ । थुकियात छुं भचा अथें त्वःतातयादिसँ, वयां लिपा सिला छ्वयादिसँ ।
 • कचिगु दुरुइ छगू चम्चा सुजि, छगू चम्चा दुरुया पाउडर ल्वाकछ्यानाः बांलाक संकाः ख्वालय् पानादिसँ । गनकि सिलादिसँ ।
 • स्यःकैया दाग वंकेत हाकुहाम्वः व ईका बागू बागू चम्चा कयाः निनादिसँ, अनंलि दुरुइ ल्वाकछ्यानाः दाग दुथाय् पानादिसँ । छुं न्हि लिपा हे दाग मदयावनी ।
 • कचिगु दुरुइ छिं छगू चम्चा चोकर तयाः माःमबूतले फ्वयातयादिसँ । अनंलि उकी छगू चम्चा गाजरया रस, हलू छप्तिचा व छगू चम्चा श्रीखण्ड पाउडर ल्वाकछ्यानाः उकी ख्वालय् २–३ मिनेट तक तीजक तीजक ल्हातं बुला च्वनादिसँ । १० मिनेट लिपा ख्वाः सिलाछ्वयादिसँ ।
 • मर्स्याबरां निनाः उकियात ख्येँया म्हासुगु भागय् ल्वाकछ्यानाः ‘प्याक’ दयेकादिसँ । अले व ख्वालय् बुलादिसँ । २० मिनेट लिपा लखं सिलादिसँ । खास यानाः चिकुलां मर्स्याबरांया चिकंया मालिस ख्वाः छपातं यानादिसँ, अले चछि चिकं ख्वालय् हे लाकातयादिसँ ।
 • दुरुया क्रीमं म्हय् बुलाबिल धाःसा म्हया छ्यंगू फ्वफ्वः धाइगु जुइमखु ।
 • ख्वाःया निंतिं दुरु प्रकृतिया वरदान खः । कचिगु दुरु लाउं बांलाकेत तसकं बांलाःगु चीज खः । कचिगु दुरु भचा कयाः ख्वालय् बुलादिसँ । गनकि उकी नयेगु चि तयाः तीजक तीजक मालिस यानादिसँ । थथे यायेबलय् सी धुंकूगु कोष (डेड सेल्स) ब्वलावनी ।
 • चिधंगु चम्चां छगू चम्चा बेसन व बागू चम्चा हलू ल्वाकछ्यानादिसँ । थुगु मिश्रणय् झिफुति गुलाबजल व झिफुति कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः बांलाक संकादिसँ । वयां लिपा कचिगु दुरु भचा तयाः छ्वालुगु लेप दयेकादिसँ । थुगु लेप म्वःल्हुइ न्ह्यः ख्वालय् तयादिसँ । बाघौ लिपा ख्वाः सिलादिसँ, ख्वाः झःझः धायावइ ।
 • दुरु व कस्तिया मास्क – थ्व तुरुन्त हे ग्लो दयेकेगु दकलय् सफल उपाय खः । छगू चम्चा कस्ति कयादिसँ, अले उकियात बागू कप ताजाःगु दुरुइ ल्वाकछ्यानादिसँ । आः थ्व ब्युटि मास्क ख्वालय् तयादिसँ । गने धुंकलकि लुमुलुमु धाःगु लखं ख्वाः सिलादिसँ ।
 • ख्वाः सफा यायेत न्ह्याबलें दुरुइ थुनातःगु कपाय् छ्यलादिसँ ।
 • जिफ्वः दुरुइ चुलाः स्यःकै वःथाय् पानाबिल धाःसा स्यःकै मदयावनी । लिसें ख्वाः नं यचुपिचु धायावइ ।
 • दुरुइ कस्ति ल्वाकछ्यानाः ल्हाः तुति व ख्वालय् बुलाबिल धाःसा छ्यंगू नाइसे च्वनावइ ।
 • ताजा दुरुइ कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः ल्हाः तुति, गःपः व ख्वालय् बुलादिसँ । (बाघौ लिपा लुमुलुमु धाःगु लखं सिलादिसँ । लाउं तसकं बांलानावइ ।
 • म्वः ल्हुइत छगः बाल्टिन लखय् छगू कप दुरु तयादिसँ । म्वः ल्हुइबलय् साब्वं अप्वः छ्यलादी मते ।
 • ख्वालय् चछितक दुरुया क्रीम व कागतिया रस पानातल धाःसा यक्व हे फाइदा जुइ । थुकिया निंतिं छिं दुरुया क्रीम व कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् बुलाः अथें त्वःतातयादिसँ । न्हिछि ज्या यानाः न्यःगु व धुलं कयाः भुइभाय् दंगु ख्वाः चमक दयाः बांलानावइ ।
 • ख्वालय् वयाच्वंगु भुजिंखि वंकेत व ला हय्हय्कुंगु चकंकेत लैंयात नचुक छ्यानाः उकी दुरुया क्रीम भचा ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् न्हिं ३० मिनेट तक पानातयादिसँ ।
 • ख्वाःया रंग तुइसे च्वंकेमाःगु खःसा दुरु, कागति, सन्तरासि रस ल्वाकछ्यानाः ख्वालय्, गःपतय् व न्हाय्पनय् २० मिनेट तक पाना तयादिसँ ।
 • प्यंगः न्यागः मस्र्याबरां बहनी दुरुइ फ्वयादिसँ । सुथय् नचुक निनाः ख्वालय् लेप तयादिसँ । छ्यंगू नाइसे च्वनाः बांलाइ ।
 • कचिगु दुरुइ निफुति प्यफुति कागतिया रस तयाः ख्वालय् गःपतय् चुल्याय् सफा यात धाःसा छ्यंगू नाइसेच्वनी, यचुपिचु नं धायावइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS