२४ करोड वंगु पेन्टिङ ‘नक्कली’ !

छम्ह चित्र प्रेमीं नांजाःम्ह कलाकारया धकाः छगू लाख ६५ हजार पाउण्ड अथे धयागु २४ करोड तका पुलाः न्यागू छपा पेन्टिङ नक्कली जूगु खँ पिहां वःगु दु ।थ्व पेन्टिङय् जग छग, अले प्लेटय् द्यःने पासि तयातःगु किपा च्वयातःगु दु, अले थ्व पेन्टिङयात बेलायती कलाकार सर विलियम निकलसनया कलाकृति धकाः धया वयाच्वंगु दु ।

थ्व पेन्टिङ सक्कली कि नक्कली धयागु बारे बिबिसीया छगू कार्यक्रम ‘फेक अर फच्र्युन’ जाँचे यायेगु ज्या जूगु खः । छम्ह विशेषज्ञं थ्व निकलसनया हे कलाकृति खः धायेगु निंतिं गाक्क प्रमाण मदु धाःगु दु । मेम्ह च्वसा विशेषज्ञं धाःसा पेन्टिङ्ग सक्कली हे जूगु व थ्व निकलसनया पेन्ट बक्सं हे वःगु प्रमाणत दु धाःगु दु ।

थ्व पेन्टिङ्ग न्याःम्ह लिनं सन् २००६ य् निकलसनया पेन्टिङ धकाः न्याःगु खः, तर सन्२०११ य् पिहांवःगु निकलसनया फुक्क कलाकृतिया क्याटलगय् थ्व पेन्टिङ दुथ्याका मतःबलय् निकं थः ठगे जूगु महसुस याःगु खः ।छम्ह विशेषज्ञ पेट्रिशिया रिडं थ्व पेन्टिङ निकलसनं थःम्हं हे च्वःगु थें खनेमदु धाःगु दु ।

वया कथं निकलसनं निकलसनया हे सुं विद्यार्थीं वयागु स्टुडियोय् च्वनाः प्रशिक्षण कयाच्वंगु इलय् निकलसनया पेन्टिङ बोर्ड
छ्यलाः च्वयातःगु जुइमाः धाःगु दु । निकलसन सन् १८७२ इ जन्म जूम्ह खः । न्यय्दँया कलाकारिता जीवनय् निकलसनं यक्व हे पोट्र्रेट, ल्यान्डस्केप व स्टिल लाइफया कलाकृति दयेकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS