भृगुरामयात गणेश साय‍्मिया गोल

येँ – वैंशं चय‍्प्यदँ थ्यनेधुंकूम्ह जनगायक भृगुराम श्रेष्ठ बल पनेत तयार जुयाच्वन, अले ७२ दँ दुम्ह प्याखं निर्देशक गणेश साय‍्मि बल थ्वायेत तयार । नेपालभाषा संगीत व प्याखं ख्यलय् बासःदँ मल्याक नापं ज्या यानाः ज्वःमदुगु योगदान बिउपिं वय्कःपिं निम्हं म्हिगः फुटसलया मैदानय् धाःसा प्रतिद्वन्द्वी कथं दं वल ।

बल थ्वाये न्ह्यः साय‍्मि थः प्रतिद्वन्द्वी भृगुरामयात छक्वः घुरे जुयाः स्वल, अले बलयात छक्वः घुरे जुल । गायक श्रेष्ठ नं बल पनेत म्हम्हि संकाः तयार जुल । छथ्वःसिनं ‘गणेश दाई, गणेश दाई’या नारा थ्वयेकाः लाय्बुया हल, मेखेरं ‘भृगुराम, भृगुराम’या सः थ्वल । रेफ्रीं सिटी पुइवं साय‍्मि बल थ्वात, बल गुलुलु वन, जनगायक श्रेष्ठं पनेत स्वल, तर ल्हातय् लानाः बल पोस्टय् दुहां वन । बल पनेत स्वःम्ह भृगुराम फ्यतुक दल । चय‍्प्यदँया वैंशय् नं ल्याय्म्ह गायक, कलाकारपिंत उत्साह बीत वयाच्वंम्ह श्रेष्ठ फ्यतुक दःसां छुं मखुथें दन ।

प्यन्हु लिपा विश्वकप फुटबल सुरु जुइत्यंगु दु । थ्व विश्वकपया गर्मी तच्वयाच्वंगु इलय् ज्याथपिं गायक, निर्देशकयात बल थ्वायेगु ह्वःताः चूलाकाबिउगु खः– नेवाः आर्टिस्ट फुटसल कासा ज्याझ्वलं । बल थ्वानाः व बल पनाः कासाया उलेज्या यायेगु झ्वलय् जनगायक श्रेष्ठयात नं बल थ्वायेगु ह्वःताः वल । श्रेष्ठं थ्वाःगु बल पोस्टं पिने वन, अय्सां निर्देशक साय्मिं बल पनेत डाइभ बिल ।

नेपालभाषा संगीतय् ज्वःमदुगु योगदान बियावःम्ह जनगायक श्रेष्ठं कासाय् गायक पुचःया नेतृत्व याःगु खःसा निर्देशक साय्मिं प्याखं पुचःया नेतृत्व याःगु खः । अले उलेज्याय् हे गोल नकेत ताःलाःगु प्याखं पुचः हे धेंधेंबल्लाखय् न्हाप नं जुल । मिजंतय्पाखे प्याखं पुचः पाखें म्हितूगु मां फिल्म्स पुचः गायन पुचःया ताल संगीत पुचःयात छगू गोलया विरुद्ध निगू गोल नकाः न्हाप लाःगु खः । ख्वप मिडिया सर्कलं स्वंगूगु थाय् काल । अथेहे मिस्तय् पाखे धेंधेंबल्लाखय् किपूया इसास मिसा पुचः न्हाप लातसा ख्वताबजि पुचः लिउ व मिसा कलाकार पुचः लियांलिउ लाःगु खः ।

धेंधेंबल्लाखय् मिजंपाखे उत्कृष्ट कासामि मां फिल्म्सया सनिस खड्गी व उत्कृष्ट किपर ताल संगीत पुचःया जीवित जल्मी जुल । अथेहे मिस्तय्पाखे स्वस्ति महर्जन उत्कृष्ट कासामि व अनिषा तुलाधर उत्कृष्ट गोलकिपर जुल ।

मिजंतय् पाखे च्यागू व मिस्तय् पाखे प्यंगू पुचलं ब्वति काःगु धेंधेंबल्लाखय् त्याःपिं व उत्कृष्ट जूपिंत शनिवाः हे जय कमलादी गणेश ब्यांक्वेटय् छगू ज्याझ्वःया दथुइ कप व मेडल लःल्हाःगु खः ।

भिडियाे स्वयादिसँ

नेवा: अार्टिस्ट फुटसल ११३८ (भिडियाे)

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS