क्वन्ति महाद्यःया पुनःनिर्माण शुरु

देशय् तःभुखाय् ब्वःगु स्वदँ लिपा तःभुखाचं क्षति जूगु यलया क्वन्ति महाद्यःया देगः पुनःनिर्माण शुरु जूगु दु । देगः पूवंक थुनाः दयेकेगु खः वा क्षति जूगु थासय् जक दयेकेगु धइगु खँ क्वःछी मफुगुलिं ताःईतक देगः दनेगु ज्या न्ह्याके मफयाच्वंगु खः ।

न्यातँजाःगु उगु देगःया न्हापां च्वय्या नितँजाः दयेकूगु जूगु दुसा वयां लिपा आवश्यक जूसा जक मेगु तल्लाया नं ज्या न्ह्याकेगु योजना दयेकाः पुनःनिर्माणया ज्या न्ह्याकेगु शुरु यानागु यल लाय्कू संरक्षण तथा दरवार हेरचाह ज्याकूया प्रमुख काजीमान प्याकुरेलं कनादिल । वय्कलं नितँजाःया ज्या सिधये धुंकाः विज्ञनापं तकं सहलह यानाः मेखे आवश्यक जूसा जक ज्या न्ह्याकेगु नं धयादीगु दु ।

क्वन्ति महाद्यःया देगः पुनःनिर्माणया ज्या सरकार थम्हं यानाच्वंगु दु । स्थानीयवासीया भावना व विज्ञतय् सल्लाहकथं हे ज्या जुइगु वय्कलं धयादिल । देगः थुनेबलय् अनच्वंगु हलंज्वलंया सुरक्षायात कयाः स्थानीयवासीतय्सं चिउताः प्वंकूगु खः । ज्याकुथिं थ्व स्वयां न्ह्यः थगुनेनिसें जिल्ला प्रशासन ज्याकूयात इनाप यानाः नियमित रुपं उगु थासय् प्रहरी गस्ती याकेगु शुरु याःगु खः ।

देगःया गजूया सुरक्षाया निंतिं थौंकन्य् लाय्कू लागाया हे मूचुकय् तयातइगु प्रमुख प्याकुरेलं कनादिल । वय्कलं धयादी, ‘नियमित रुपं न्हय्म्ह प्रहरी सुरक्षाया निंतिं खटे जुयाच्वंगुलिं पुनःनिर्माणया ज्या न्ह्याकेबलय् देगःनं सुरक्षित जुइ ।’ न्यातँजाःगु क्वन्ति महाद्यःया देगःयात स्वनिगःया हे पुलांगु देगः मध्ये कायेगु याः ।

द्यःयाथाय् हरेक सोमवाःपतिकं व विशेष यानाः साउन महिनाया सोमवाः भक्तजनत म्वःम्वः वयेगु याः । यलया आपालं स्मारकया पुनःनिर्माण यायेगु ज्या न्ह्यानाच्वंसां थीथीकथंया पंगःया कारणं छुं छुं स्मारक व सम्पदाया पुनःनिर्माण धाःसा अझं न्ह्याके फयाच्वंगु मदुनि ।

# थ्व हे झ्वलय् यल संग्रहालयं आः दुगु स्थायी प्रदर्शनीलिसें न्हूगु अस्थायी प्रदर्शनी नं शुरु यायेगु तयारी याःगु दु । संग्रहालयया प्रमुख सुरेश लाखेया कथं सुन्दरी चुकय् मेगु महिनानिसें अस्थायी प्रदर्शनी शुरु यायेगु तयारी जुयाच्वंगु जानकारी बियादिल ।

अस्थायी प्रदर्शनीइ बिस्कं बिस्कं विषयवस्तुइ आधारित सामग्री ब्वज्या जुइ । परम्परागत व संस्कृतिइ महत्व तइगु विषयवस्तुया छनोट याना यंकेगु योजना दुगु संग्रहालय प्रमुख लाखेनं कनादी । करिब लत्यातक छगू विषयवस्तुइ आधारित सामग्री तये धुंकाः वयां लिपा मेगु सामग्री नं व हे अवधि तक तइगु जुइ ।

वय्कलं धयादी, ‘उकी परम्परागत जनजीवनलिसें स्वानाच्वंगु व पर्यटकतय् निंतिं आकर्षक जुइगु विषयवस्तुत दुथ्याकेगु जुइ ।’विदेशीलिसें नेपाःमित नं थुकिया लक्षित जुइ । संग्रहालय चाःहिउ वइपिं नेपाःमित मध्ये अप्वःथें छक्वः वयेधुंकाः हाकनं हाकनं वयेगु स्वइमखु । वय्कलं धयादी, ‘विदेशीया निंतिं दक्वं हे न्हूगु जुइ, तर नेपाःमित धाःसा छगू हे चीज ग्वःक्वः स्वयेगु धकाः संग्रहालयय् दोहोरे यानाः मवयेफु ।’

थौंकन्हय् संग्रहालयय् स्वयेगु स्वयां नं छुं न्हूगु खँ सयेकेसीके याये धइगु उद्देश्यं नेपाःमित वयेगु यानाच्वंगु दु । अस्थायी प्रदर्शनी शुरु जुइधुंकाः नेपाःमि आगन्तुकं लत्यालिपा वयेबलय् न्हू न्हूगु खँ स्वये खनीगुनापं सयेकेसीके यायेखनीगु जूगु दु । संग्रहालय अवलोकन यायेत वइपिं नेपाःमि व विदेशी पर्यटकया ल्याः नं अप्वया वनाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS