२३ सेन्टया बनयात २३ हजार डलर पुल

झीसं छुं नं सामान न्यायेबलय् उकिया भाः गुलि धकाः स्वइ, न्यनी । अले व हे ल्याखं ध्यबा नं पुली । गुबलें गुबलें सामान न्यायेबलय् नितका प्यतका अप्वः नं पुलाच्वंगु दइ । तर चीनय् छगू थज्याःगु घटना जूगु दु, गुकी छम्ह ग्राहकं नितका प्यतका मखु थ्यंमथ्यं २३ हजार डलर (२५ लाख) अप्वः ध्यबा पुलाथकूगु दु, व नं मुक्कं २३ सेन्ट (२५ तका) वंगु छगः बनया निंतिं ।

चीनया शहर जेंगजहूया गुगु पसलं थुलि मछि अप्वः ध्यबा पुलाः बन न्याःगु खः, व बनया मालिकयात नं न्हापां ला थुलिमछि ध्यबा अप्वः वल धयागु हे मसिउ । पसःया साहुयात अनलाइन पेमेन्ट याःबलय् ग्राहकं गल्तीं थःगु बैंकया पासवर्ड तल धयागु ताःगु खः । तर लछिया व्यापार लिपा हिसाबकिताब यानास्वःबलय् थःगु पसःया लबः गाक्क हे अप्वः जूगु खनेदत ।

छु जुयाः थथे जूगु धकाः मालास्वःबलय् जक छम्ह ग्राहकं २३ सेन्ट वंगु बनया निंतिं २३ हजार डलर पुलाथकूगु सीदत ।
थथे २३ हजार डलर मछि अप्वः पुलाथकूम्ह ग्राहकं आःतक छुं धाः वःगु नं मदुनि । शायद व ग्राहकं नं थःम्हं अप्वः ध्यबा पुलाथकागु धयागु हे सिउगु खः कि मखु धयागु नं स्पष्ट मजूनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS