सुविधा सम्पन्न स्वनिगःया समस्या

स्वनिगः । देय्या राजधानी सहर जूगुलिं थन सकतांकथं सुविधा सम्पन्न जुइ धइगु विचाः न्ह्याम्हेसियागु नं मनय् वनेफु । थथे विचाः यायेगु अस्वाभाविक नं मखु । थन सकतां आवश्कता परिपूर्ण जू धइगु आम जनमानसय् वइगु विचाः खः । तर, थ्व हे राजधनीइ सार्वजनिक यातातायतय् यात्रा यायेमाःपिं स्वनिगःवासीतय् अवस्था तसकं सकसपूर्ण जू ।निजी व्यवसायीया भरय् करिब ४०निसें ४५ लाखया हाराहारीइ जनसंख्या दुगु स्वनिगःया सहरया गुगुं नं भागय् सहजरुपं सार्वजनिक यातायात काये फइगु स्थिति मदु । छगू रुट (मार्ग)य् छगू हे यातायात समितिया एकाधिकार दु । मेगु संस्था वा यातायात समितिया सवारी उगु रुटय् संचालन यायेमदु, गुकियात व्यवसायीतय्सं पालंपाः प्रणाली नाला वयाच्वनागु दावी यायेगु यानाच्वंगु दु । आतकया दुने विभागय् २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी साधन दर्ता जूगु दु । थुपिं सवारी साधनं थीथी शीर्षकय् यानाः दँय् नीगू अर्ब स्वीनिगू करोड नीगुंगू लाख तका राजस्व बुझे यायेगु यानाच्वंगु विभागया सूचना अधिकारी विरेन्द्रबहादुर स्वाँरं कनादी । यातायात व्यवसायी (समिति)या एकाधिकारया कारणं माक्व सार्वजनिक सवारी चले मजुइगुलिं बल्लतल्लं गाडी दःसां उकी च्वनेत थाय् मदइगु जक मखु दनाः वनेगु खःसां तुति तयेथाय् तकं दइमखु । उकिसनं परिचालक (खलासिं) सिटया दथुइच्वंगु यात्रुत वये वने यायेगु थासय् तकं यात्रुत निखेर स्वकाः क्वचिनाः यंकेगु याइ । थथे जुइबलय् फ्यतुना च्वंपिं यात्रु कुहां वयेमाल धाःसां तकं सास्ति जुइ ।

‘न्ह्यःने झासँ’, ‘भचा उखे हुँ !’, ‘निखे स्वयाः च्वनादिसँ’, ‘लिफः स्वयाः च्वनादिसँ’, ‘तुति दुने ति वा उखेपाखे स्वक’ थज्याःगु आपालं खँग्वः परिचालकं यात्रु क्वचिनेत छ्यलीगु खः । ‘न्ह्यःने थाय् मदु गन वनेगु ?’, ‘गुन्द्रु, पैm, दुगु क्वःचिने थें नं क्वचिनेगु ला’, ‘सने हे मछिने धुंकल, गन वनेगु वनेमखु’, थथे धाइपिं यात्रुयात परिचालकं कडारुपं बीगु लिसः खः ‘अथे खःसा कुहां झासँ’ वा ‘अज्याःपिनि ट्याक्सी गयाः वनेमाः नि !’ थज्याःगु खँग्वः झी मध्ये आपाःसिनं सार्वजनिक यातायात गयेगु इलय् न्यंगु हे दयेमाः । अझ ज्याकू वनेगु व लिहां वयेगु इलय् ला सार्वजनिक यातायात छ्यलेमाःपिनि दुर्दशा हे खने दयाच्वनी । उकिसनं भाडायात कयाः जुइगु विवाद, कचवं, ल्वापु ला सार्वजनिक यातायातया प्रयोगकर्तातय् निंतिं सामान्य हे जुइधुंकल । सरकारं सार्वजनिक यातायातया भाडा क्वःछिउसां व्यवसायी वा समितिं उकियात लागू यायेत गबलें नं स्वःगु खनेमदु ।

अथे हे सार्वजनिक यातायातय् क्वःचिनाः यात्रा यायेत बाध्य जुइपिं ज्याथजिथि, अपांग, मिसा व मस्तय्त निंतिं तसकं हे सास्ति जुइगु जक मखु, दुःखद् रुपं यात्रा यायेत बाध्य जुइ । इमिगु निंतिं धकाः आरक्षण सिटया व्यवस्था यानातःसां च्वनेगु थाय् दइमखु । सवारी साधनय् ज्याथजिथि, अपांग, मिसाया निंतिं धकाः आरक्षण सिट व्यवस्था यानातःगु दइ, तर उकी मेपिं हे च्वनाबी अले इमित थनेत नं उतिकं हे सास्ति जुयाच्वनी । सार्वजनिक यातायातया प्रयोग याइपिं मिसातय्त कयाः जुइगु अभद्र व्यवहारया खँ ल्हानाः मब्याः । विशेष यानाः सुथसिया इलय् स्वयां बहनि छेँय् लिहां वनेत तसकं थाकुगु यात्रुतय् धापू दु । बहनि लिबाक छुं गथे जुयाः सार्वजनिक सवारी साधन काये खन धाःसा व हे दकलय् तःधंगु सौभाग्य जुइबी मिसापिनिगु निंतिं ।

देय्या राजधानी थेंज्याःगु सहरय् ला सार्वजनिक यातायातया अवस्था थथे दु धाःसा देय्या मेमेगु थासय् अवस्था छु गथे जुइ धइगु सहज रुपं अनुमान याये फइ । देय्न्यंकं संचालन जुयाच्वंगु सार्वजनिक यातायात साधनय् व्यवसायी व समितिं यात्रुयात टिकट बीगु यानाच्वंगु मदु । जबकि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ य् जुयाच्वंगु व्यवस्था कथं यात्रुयात टिकट बीमाः । टिकट मबीवं क्वःछिनातःगु भाडादर स्वयां मनोमानी धंगं अप्वः कायेगु भाडा कायेगु यानाच्वंगु दु । थथे अप्वः भाडा काःसां कारवाही नं जुयाच्वंगु मदु । ऐनय् जुयाच्वंगु व्यवस्था कथं यात्रुयात टिकट मबीगु व मनोमानी धंगं भाडा कायेगु ज्या जुयाच्वंगु जक मखसे आपालं प्रावधान नं कार्यान्वयनय् वये फयाच्वंगु मदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS