आःपाः ः चीहाः संकिपा नखःया

थौं स्वयां न्हय्दँ न्ह्यः थनया केलत्वालय् च्वंगु मछिन्द्र क्लबया ग्वसालय् न्हापांखुसी नेपालभाषाया संकिपा नखः जुल। ‘नेवाः संकिपा नखः–११३२’ नामं जूगु थ्व संकिपा नखतं न्हापांखुसी हे स्वकुमितय् नुगः त्याकेत सफल जुल ।

नेवाःत उकिसनं स्वनिगःया दुनेया लागाय् च्वंपिं तसकं हे मलाइगु इलय् जूगु संकिपा नखः नं तःजिक सफल जूगुया श्रेय ग्वसाः खलः मछिन्द्र क्लब नापं थुकिया सहजकर्ताकथं भूमिका म्हितादीम्ह नांजाःम्ह म्येँ हालामि नापं फिल्म प्राविधिक पवित्र कसाःलिसें थ्व विचाःयात न्ह्यःने हयादीपिं विजयरत्न असंबरे व आलोकसिद्धि तुलाधरयात बी हे माः ।

येँयाः थेंज्याःगु येँया नेवाःत तसकं लिमलाइगु नखःया इलय् जूगु थुकथंया न्हापांगु संकिपा नखः लिपा थुकिं प्यदँ तक निरन्तरता काल । थ्व संकिपा नखतं आपालं फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्क्रिप्ट च्वमि, कलाकार, प्राविधिकयात छगू कथंया हौसला नं प्राप्त जूगु खनेदत ।

संकिपा नखः शुरु जूगु इलंनिसें स्वदँतक मदिक्कं येँयाःज्वःछि (च्यान्हुतक) न्हियान्हिथं बहनिसया इलय् संकिपा क्यनेगु ज्याझ्वः बांलाक हे जुल । अनं लिपा थ्व संकिपा नखः स्वन्हुया दिनय् सीमित जू वन । थ्व ने.सं. ११३५याया दँय् (२०७२ सालय्) खः । थुगु दँय् देशय् विनाशकारी तःभुखाय्या कारणं निन्हु हे जक संकिपा क्यनाः नखःयात निरन्तरता बीगु ज्या जुल ।

वयां लिपा धाःसा थ्व संकिपा नखः निदँ तक दित । थुकिया कारण स्वकुमिपिं मदयाः मखु । थुकिया छुं कारणमध्ये ग्वसाः खलःया व्यस्तता व केल त्वाः लागाया स्थानीय व्यापारीतय्त जूगु समस्या खः । ग्वसाः खलःया क्लबया थःगु हे व्यस्तता ला दुगु हे जुल ।

व्यापारीतय्सं नं छवाःयंकं नखः संकिपा नखः यायेबलय् थःपिंत समस्या जूगु खँ न्ह्यःने तयेवं उकियात क्वपालेगु ज्या जूगु नखःया निंतिं सहजकर्ताया भूमिका म्हितादीम्ह कसाःनं कनादिल । वय्कलं धयादिल, न्हियान्हिथं जुइगु नखतं थःपिनि व्यापार व्यवसायय् हे लिच्वः लाःगुलिं निन्ह स्वन्हुजक क्यनेत वय्कःपिंसं इनाप यानादीगुलिं ग्वसाः खलः मछिन्द्र क्लबं नं उकथं ग्वसाः ग्वःगु खः ।’

‘केल त्वालय् न्ह्यानाच्वंगु संकिपा नखः आः दित धइगु यक्वसिनं तायेकूगु खः । तर थ्व दिउगु थ्यंक मखु । न्हापा छवाःयंकं जुयाच्वंगु थासय् लिपा स्वन्हु, अनं निन्हुइ सीमित जुल अनं लिपा निदँ तक धाःसा दिउगु खत, तर थगुने प्यन्हुतक नखः यानाः थुकियात निरन्तरता बिया वनेगु ज्या हाकनं न्ह्याःगु व थुगुसी नं थ्व संकिपा नखः यायेगु निंतिं खँ जुयाच्वंगु दु’, वय्कलं स्पष्ट यानादिल ।

नेवाः संकिपा नखः दित धइगु व छवाःयंकं जुयाच्वंगु थासय् निन्हु स्वन्हुया दिनय् लिकुना वनाच्वंगु इलय् आः वयाः ‘चीहाः संकिपा नखः – ११३९’ जू वनाच्वंगु दु । नेपालभाषा चीहाः संकिपा नखः ग्वसाः पुचःया नामं थ्व हे वइगु दिल्लागा चतुर्दशि व आमै निन्हुयंकं थ्व नखः जू वनाच्वंगु दु ।

सुमन श्रेष्ठ, पवित्र कसाः, सुरेश किरण मानन्धर, प्रविण ताम्राकार व अनिल रंजित यानाः मुक्कं न्याम्हेसिया थुगु पुचलं चीहाः संकिपा नखःया ग्वसाः ग्वयेत्यंगु खः ।चीहाः संकिपा नामं हे प्रष्ट जू कि थ्व मेमेगु संकिपा थें घौछि, छघौत्या वा निघौया जुइमखु । १ मिनेट निसें अप्वलय् २०, २२ मिनेटया जुइ ।

चीहाः संकिपा नखतय् थनिं न्यादँ न्ह्यः मछिन्द्र क्लबया हे ग्वसालय् जूगु चीहाः संकिपा कासा, पुचःया ग्वसालय् दछि न्ह्यः जूगु चीहाः संकिपा कासा स्वतःस्फूर्त रुपं चीहाः संकिपा दयेकाः सामाजिक संजालय् तयातःगु संकिपा हे क्यनेगु तयारी जुयाच्वंगु दु ।

मछिन्द्र क्लबया ग्वसालय् न्यादँ न्ह्यः जूगु चीहा संकिपा कासाय् दुथ्याःगु १७ गू संकिपा, थगुने जूगु कासाय् दुथ्याःगु १० मध्ये गुंगू व मेमेगु नापं यानाः आतक २७ गू संकिपा दुथ्यायेधुंकूगु दु’ वय्कलं धयादिल । नखःया निंतिं ३० गू तक चीहाः संकिपा दुथ्याकेगु ग्वसाः खलःया योजना दु ।

थ्व दक्वं संकिपायात छगू हे यानाः क्यनेगु तयारी ग्वसाः खलकं यानाच्वंगु दुसा थथे यायेबलय् दुहां वःगु दक्वं संकिपाया ई मुक्कं प्यघौत्यानिसें न्याघौतक थ्यनी । थ्व दक्वं संकिपा छन्हुं क्यनीगु मखसे निघौत्या निघौत्या यानाः निन्हुयंकं क्यनेगु ज्या जुइगु वय्कलं जानकारी बियादिल ।

‘स्वीगू चीहाः संकिपायात एकीकृत यायेबलय् अप्वलय् न्याघौतकया संकिपा तयार जुइ, थुकियात बछि बछि यानाः निन्हुयंकंया नखतय् क्यनेगु ग्वसाः दु’, वय्कलं धयादिल ।

नेवाः संकिपा नखः जुयाच्वंगु थासय् थ्व चीहाः संकिपाया आवश्यकता छाय् जुल धइगु न्ह्यसःया लिसलय् वय्कलं धयादिल, ‘न्यादँ न्ह्यः व थगुने जूगु कासाया निंतिं दयेकूगु संकिपा क्यनेगु थाय् व वातावरण नं मदयाच्वंगुलिं थुकथं छगू हे यानाः क्यनेत्यनागु खः ।

संकिपायात प्रोत्साहन बीगु ल्याखं थुकथं संकिपा नखःया नामं संकिपा क्यनेगु जिमिगु ग्वसाः खः ।’यद्यपि दछि न्ह्यःया कासाय् दुथ्याःगु चीहाः संकिपा केल त्वाः व अमेरिकाय् च्वनाच्वंपिं नेवाःतय् ग्वाहालिं क्यनेज्या धाःसा जूगु दु ।

 

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS